Försäkringskassan planerar att införa efterskottsbetalning

Under 2015 införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Försäkringskassan vill även förbjuda minderåriga att via sin vårdnadshavare kunna vara egna arbetsgivare för sina assistenter. Försäkringskassan vill även tillsammans med SKL hitta sätt att utöva kontroll när assistenter samtidigt är god man/förvaltare för den assistansberättigade.

I sitt svar på ett regeringsuppdrag beskriver Försäkringskassan vad de vill göra 2014 - 2015 samt vilka lagförändringar de vill se.

Förändringar under 2014

  • Information ska utvecklas, tex ska den assistansberättigade kunna se sitt ärende i tjänsten Mina Sidor på Försäkringskassans hemsida.
  • Försäkringskassan kommer att granska hur förhöjd assistansersättning beviljas och de kostnader egna arbetsgivare redovisar.
  • Försäkringskassan kommer att tillsammans med SKL se hur kontroll av god man/Förvaltare till assistansberättigade kan ske, särskilt om en assistent samtidigt är god man/Förvaltare, man talar tex om förändringar i föräldrabalken som reglerar lagstiftningen för God man/Förvaltare.

Förändringar under 2015

  • Assistansersättningen kommer att betalas ut i efterskott istället för som idag i förskott (se Assistanskolls intervju med Försäkringskassan om detta)
  • Så kallade Smarta kontroller ska utvecklas för att snabbt hitta ärenden där det finns risk för att assistansersättning betalas ut felaktigt. Försäkringskassan vill tex kunna få ut mer uppgifter från Skatteverket.

Lagförändringar Försäkringskassan vill se:

  • Försäkringskassan bör vara skyldig att lämna uppgifter till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om vilka assistansberättigade som anlitar närstående som assistenter. Som orsak nämns att IVO:s tillsyn över assistansen behöver effektiviseras.
  • Det bör inte vara tillåtet för minderåriga eller deras vårdnadshavare att vara egna arbetsgivare för sina assistenter. Orsaken är att det inte finns samma anmälningsskyldighet av missförhållanden eller krav på dokumentation hos egna arbetsgivare.


Vidare läsning

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag

Therese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”

Fredric Käll, Vårdföretagarna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistansanordnare”

Skicka sidan till: