Försäkringskassan varnar regeringen

Lagens-klubb

All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt Försäkringskassan några konsekvenser av en ny HFD-dom.

Försäkringskassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar

Försäkringskassans brev till regeringen

IfA – Vi ropar på hjälp!

Vilhelm Ekensteen

Regeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade efter att Försäkringskassan varnat för konsekvenserna HFD-domen.

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
Citat:

Försäkringskassans konsekvensanalys av HFD:s dom talar sitt tydliga språk.

Till riksdagen säger vi: Låt inte detta ske. Till alla säger vi: Hjälp! Låt inte detta ske.

"Nu rämnar LSS intentioner totalt"

Thomas Juneborg

De konsekvenser Försäkringskassan beskriver av den nya HFD-domen leder till att assistansen, som den ser ut idag, avskaffas, säger Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – "Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt"
Citat:

Konsekvenserna av domen gör att det som LSS-utredningen kommer fram till blir irrelevant.

Man vill lägga över det på kommunerna med en rättighetslagstiftning kvar på papperet.

Funktionsrätt Sverige: "Regeringen måste agera"

Lars Ohly

Hela assistansreformen är hotad om Försäkringskassan genomför den tolkning av HFD-domen som de beskriver i sitt brev till regeringen, säger Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
Citat:

Den enda instans som kan dra i nödbromsen, som kan göra något åt det akuta läget är regeringen.

"HFD dömer så restriktivt de kan"

Mathias Blomberg

Mathias Blomberg har varnat för vad domen i HFD kan leda till. Han ser ett mönster där HFD konsekvent väljer den mest restriktiva tolkningen för gäller personlig assistans.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen"
Citat:

Var det lagstiftarens mening att personlig assistans skulle bli en punktinsats?

...man ser väl att man inte kommer längre i att begränsa kvalificeringen av grundläggande behov, nu ger man sig på andra personliga behov.

Tidigare artiklar

Moderat riksdagsman varnar för institutioner

Lars Beckman

Lars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna och varnar för att det byggs nya institutioner.

Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – "Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige"
Citat:

Flera kommuner hänvisar till gruppboende istället för att den som är funktionsnedsatt ska få bo i hemmet.

Jag har inga synpunkter på domarna annat än att jag inte delar uppfattningen om att det inte ska räknas som grundläggande behov att äta och andas.

Tidigare artiklar

Socialutskottets Ordförande vill se snabb lagändring i LSS

Emma Henriksson

Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna.

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring"
Citat:

Vi kan komma att ta ställning mot regeringen om det blir en majoritet i utskottet för detta.

Det har varit svårt för våra väljare att se vad partilinjen är när utredaren (Desiree Pethrus) var kristdemokrat. Det blev inte hållbart att hon var utredare...

Tidigare artiklar

Brukarrörelsen varnar för kommunalt huvudmannaskap

Mikael Klein

IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med regeringens politik, pekar mot att utredningen föreslår kommunalt huvudmannaskap.

Brukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
Citat:

Vilhelm Ekensteen, IfA
Vi skulle vara tillbaka i beroendet av kommunal ekonomi, som före reformen.

Maria Persdotter, RBU
Det handlar om att få ner statens kostnader, Finansdepartementet är pådrivande.

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige
Detta ligger det helt i linje med regeringens agerande kring LSS under senare år.

Tidigare artiklar

Liberalerna KU-anmäler regeringen

Bengt Eliasson

Liberalerna vill att Konstitutionsutskottet prövar om regeringens uppmaning till kassan om att bryta utvecklingen av assistanstimmarna var otillåten myndighetsutövning.

Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
Citat:

Man gör detta med Åsa Regnérs regleringsbrev i handen.

Tidigare artiklar

"En smutsig utredning"

Ann-Sofi Nilsson och Alex

Vid Alex omprövning byttes 77 timmars personlig assistans/vecka till 3 timmars ledsagarservice och 2 timmars avlösarservice. Detta trots att en ADL-bedömning intygat Alex behov av personlig assistans.

Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – "En smutsig utredning"
Citat:

Han är orolig och ledsen för att hans assistenter har försvunnit.

Jag har gått ner i arbetstid för att kunna följa med honom på hans aktiviteter.

Tidigare artiklar

Ny verksamhetsledare på Independent Living Institute

Jamie Bolling

Sedan 1 oktober är Jamie Bolling verksamhetsledare på Independent Living Institute, ILI, där Assistanskoll är ett av de projekt som ingår.

Jamie Bolling ny verksamhetsledare
Citat:

Med min erfarenhet och kontakter hoppas jag dessutom kunna fortsätta den utveckling Adolf har åstadkommit med ILI.

ILI är känt i Sverige men ännu mer ute i världen vilket gör arbetet till en utmaning som är intressant och spännande.

Försäkringskassan – "vi vet inte hur stort fusket är"

Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek, analytiker på Försäkringskassan.

Magnus Arnek, analytiker, Försäkrings-kassan – "Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans"
Citat:

Vårt arbete med att bekämpa fusk pågår på samma sätt oavsett mediabilden.

Ett problem är att det är svårt att bevisa saker eftersom det tar så lång tid innan polisen hinner utreda.

Tidigare artiklar

Nej till en egen bidragsbrottsenhet

Marie Axelsson

Ingen egen bidragsbrottsenhet, men däremot minskad sekretess, försäkringsmedicinska teamutredningar och ett medborgarkonto för varje person.

Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – "Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott"
Citat:

Polisen utreder brott, vi är en myndighet som administrerar socialförsäkring, det är olika roller med olika kompetenser.

Positivt inställda till att införa ett så kallat medborgarkonto där alla pengar som betalas ut från myndigheter kan passera.

Tidigare artiklar

Höstens riksdagsmotioner om assistans

Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater vill stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning.

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Liberalerna, Kristdemokraterna ger mest

För budgetåret 2018 ger Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna lika mycket till assistansersättning som regeringen(med stöd av Vänsterpartiet). Kristdemokraterna ger 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen

Tidigare artiklar

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Vi erbjuder möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Kommande artiklar

Tidigare artiklar

 • Intervjuer om den HFD-dom som i grunden kan komma att förändra personlig assistans
 • Intervju med Kommunal och KFO beviljande av övertid i assistans.
 • Intervju med Socialstyrelsen om ökning av gruppboenden.
 • Med mera ...

Jämför och välj bland 265 assistansanordnare

Assistanskoll listar 265 assistansanordnare, av dessa har 224 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 224 anordnarna har tillsammans 11 302 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 74 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Fria Valet LSS Assistans i Sverige AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistansbolaget i Sverige AB
 • Brukartorget AB
 • Corab Assistans AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • Förenade Care AB
 • Hedemora Assistansservice Ekf
 • Livsanda - assistans med livsglädje
 • Luna Care AB
 • Mellanhanden AB
 • Monument Assistans AB
 • Ny Kraft assistans Anna & Annika AB
 • NÄRA AB personlig assistans
 • Primacura AB
 • RG Assistans AB
 • Rehabassistans AB
 • Vivida Assistans AB
 • Västgöta Assistans AB
 • Wiwan vård och omsorg AB
 • Ågrenska Assistans

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: