Krönika, Adolf Ratzka: "Sitter integriteten i skinnet"?

Adolf Ratzka Varför är hjälp för att gå på toaletten mer integritetskänsligt än ett familjegräl, undrar Assistanskolls krönikör Adolf Ratzka

Krönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
Citat:

Som om vi vore människor med enbart kroppar utan personliga egenskaper, utan andra behov än kroppsliga.

Tidigare artiklar

"Har regeringen lämnat över ansvaret till HFD?"

Andreas Pettersson, juris doktor Socialministern stöttar sig på en tvivelaktig tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolen när hon säger att behov i personlig assistans måste vara integritetskänsliga, säger Andreas Pettersson.

Andreas Pettersson, juris doktor – "Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?"
Citat:

Om de lagstiftade målen ändå inte ska följas och respekteras vore det snyggare att lagstiftaren avskaffar reglerna.

Tidigare artiklar

Lars Lööw: Utredningen kan ta upp grundläggande behov

Lars Lööw, statlig utredare Riksdagens vilja att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet kan delvis komma att tas upp i huvudmannaskapsutredningen, säger Lars Lööw.

Lars Lööw, statlig utredare – "Riksdagens vilja kan komma att tas upp även utan tilläggsdirektiv"
Citat:

Ett av de förslag till kvalifikation jag nämnt… löser såvitt jag kan bedöma åtminstone en del av det Riksdagen vill ha löst.

Tidigare artiklar

Neuroförbundet: "Det är en förlust av människor"

Johanna Andersson, Neuroförbundet Regeringen behöver återupprätta LSS intentioner så att alla grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet, säger Johanna Andersson.

Johanna Andersson, Neuroförbundet – "Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället"
Citat:

Ett hårdare politiskt klimat har gjort det möjligt för kommunerna att bortse från sina skyldigheter.

Tidigare artiklar

Anordnare måste ha interna visselblåsarkanaler

Sophie Karlsson, IfA Från 17 juli i år ska assistansanordnare med mer än 250 anställda ha en intern visselblåsarkanal där anställda kan rapportera missförhållanden.

Sophie Karlsson, IfA – "Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst"
Citat:

Det som kanske närmast har att göra med assistansen är misshushållning av allmänna medel.

Ny lönestatistik för assistenter

Mynthög Privatanställda assistenters medeltimlön var 145,80 kr år 2021, en ökning med 1,0 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,4 % till 25 300 kr.

Nya siffror för assistentlöner

Tidigare artiklar

Centern försvarar arbetskraftsinvandring av assistenter

Jonny Cato, Centerpartiet Centerpartiet vill behålla en arbetskraftsinvandring där assistansanvändare är fria att välja personliga assistenter i andra länder.

Jonny Cato, Centerpartiet – "Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent"
Citat:

Vi tror att företagen själva, eller i detta fallet assistansanvändaren själv vet vilket behov och kompetenser som behövs.

Tidigare artiklar

Kritik mot hårdare regler vid återkrav av assistansersättning

Gustav Lindkvist, juris doktor Det är inte acceptabelt att beslut om återkrav från Försäkringskassan kan användas av kronofogden för verkställighet, säger Gustav Lindkvist.

Gustav Lindkvist, juris doktor– "Assistansberättigade riskerar bli förlorare"
Citat:

Det förefaller som att Försäkringskassan "testar" en linje och ser om "den håller i domstol"

Tidigare artiklar

SR Ekot – "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans"

SR-Ekot har talat med fem jurister som anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder.

"Försäkringskassan drar felaktigt in assistans"

Tidigare artiklar

Propositioner om stärkt assistans klara

Regeringen presenterade idag en proposition med ett nytt grundläggande behov för stöd vid medicinska tillstånd. Två propositioner har nu lagts fram med lagändringar som börjar gälla 1 januari 2023.

Proposition klar med nytt grundläggande behov

Tidigare artiklar

Fler barn beviljas assistansersättning

Försäkringskassan Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2021. Samtidigt ökar beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Assistansberättigade minskar, men något färre avslag

Kommande artiklar

 • Försäkringskassan intervjuas och bemöts om hur de gör behovsbedömningar
 • Intervjuer inför riksdagsvalet 11 september 2022
 • Nya siffror om medellöner för personliga assistenter för 2021
 • Med mera

Jämför och välj bland 214 assistansanordnare

Assistanskoll listar 214 assistansanordnare. 173 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 170 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • Aroskooperativet
 • God Assistans i Syd AB
 • Hemmalaget Assistans AB
 • Himmave AB
 • Kooperativet Vilja
 • Kurera Omsorg
 • Linnea Assistans AB
 • Livsanda Assistans
 • Maxia Care AB
 • Monument Assistans AB
 • Novasis Mitt AB
 • Personlig Assistansförmedling
 • Plusfamiljen Funka AB
 • Spira Assistans AB
 • Telge Assistans AB
 • Tindra personlig assistans AB
 • Älvsborgs assistans HB

Skicka sidan till: