Thomas Hammarberg: Institutet bör granska genomförandet av LSS

Thomas Hammarberg

Det föreslagna Institutet för mänskliga rättigheter bör granska hur LSS tolkas och genomförs jämfört med Funktionsrättskonventionen, säger Thomas Hammarberg.

Thomas Hammarberg, fd EU-kommissionär – "Granska genomförandet av LSS är en logisk uppgift"
Citat:

Thomas Hammarberg
Principen om att inte ta bort rättigheter som en gång etablerats ska respekteras så länge som behoven kvarstår.

Jonas Franksson, Ordförande STIL
Något som vore särskilt viktigt för institutet att arbeta mot är tidsbegränsade beslut.

Tidigare artiklar

Liberalerna: LSS en självklar del av institutets arbete

Bengt Eliasson, Liberalerna

Rättigheterna i LSS och personlig assistans ska vara en självklar del av det nya institutets arbete, inte minst för att Sveriges tillämpning av LSS-lagstiftningen ständigt kritiseras av FN.

Bengt Eliasson, Liberalerna – "Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter"
Citat:

Det behövs för att stärka den löpande uppföljningen av hur Sverige efterlever sina folkrättsliga åtaganden.

Här bör ett särskilt ansvar ligga på just LSS och de funktionshinderpolitiska målen.

Tidigare artiklar

"Vem som är socialminister avgör mer än vilka partier som ingår i regeringen"

Jonas Franksson, STIL

Jonas Franksson ser positiva signaler från vissa politiker samtidigt som Försäkringskassan och kommunerna ökar trycket på assistansen. Om Coronapandemin leder till nedskärningar eller positivare syn på LSS rättigheter är oklart.

Jonas Franksson, STIL – "Vi kan aldrig ta rättigheterna för givna"
Citat:

De (politikerna) sitter i bakgrunden, det är lite av en politisk smartness att inte ta beslut.

Idag ses de (grundläggande behov) som tio guds bud nedkomna till Moses på stentavlorna.

Tidigare artiklar

Fremiarapport: Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp

Försäkringskassan gör orimliga återbetalningskrav och rättsosäkra utbetalningsstopp gentemot assistansanordnare. Det hävdar branschorganisationen Fremia i en ny rapport.

Fremia - Orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp

Henrik Petrén, Fremia: Ingen anordnare går säker

Henrik Petrén, Fremia

Assistansersättning kan krävas tillbaka för fel som anordnaren inte vetat om. Återkrav kan även ske om Försäkringskassan i efterhand anser sig gjort en felaktig behovsbedömning.

Henrik Petrén, Fremia – "Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav"
Citat:

Ingen anordnare går idag säker för återkrav som kan slå sönder förutsättningarna för hela verksamheten.

Anordnaren har ingen skyldighet att göra egna efterforskningar.

Tidigare artiklar

Personlig assistans på MR-dagarna

Martin Klepke

Kommunerna har svårt att se LSS och personlig assistans som en rättighet. Det sade Arbetets politiske redaktör Martin Klepke i ett webbinarium under Mänskliga rättighets (MR)-dagarna.

"Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighetsfråga"
Citat:

Annika Taesler, STIL
Assistansfrågan har alltid haft ett inslag av filantropi, typ "det här gör vi för att vi i Sverige är så goda människor"

Tidigare artiklar

Krönika, Nora Eklöv: "Tveka inte - ta vaccinet"

Nora Eklöv

Det faktum att över 13 000 personer har dött i covid-19 i Sverige gjorde beslutet enkelt. Jag och ett gäng sjuttioplussare hade samlats ihop på vårdcentralen för att ta vår första spruta.

Nora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!
Citat:

Vi var en brokig skara med ett gemensamt mål – att ta vaccinsprutan och utrota viruset.

Den som kan men inte vaccinerar sig, tar heller inte ansvar för sina medmänniskor.

Tidigare artiklar

IfA och LSS-jurister svarar Försäkringskassan

Sophie Karlsson, Ordförande, IfA

Försäkringskassan försvarade nyligen sina omprövningar vid "väsentligt ändrade förhållanden" och sade samtidigt att lagen behöver förtydligas. Nu svarar IfA med flera.

IfA – "Vi och Försäkringskassan har nog delade meningar"
Citat:

Sophie Karlsson, IfA
Vi vill gärna se att förtroendet från assistansanvändare skulle kunna byggas upp igen.

Christian Källström, jurist, God Juridik
Det har sin förklaring i att de som Andreas Larsson anger vill återinföra tvåårsomprövningarna.

Tidigare artiklar

Alltmer kommunalt beviljad assistans

Andelen personer med kommunalt beviljad assistans ökade från 18 % till 28 % mellan 2010 och 2020. Andelen personer med statlig assistans har minskat.

Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistansersättning

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona: "Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen"

Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge

I mars förra året stängdes dörrarna för assistenterna berättar Vibeke Marøy Melstrøm. Hennes man hjälpte henne inne i huset och de personliga assistenterna, handlade, lagade och levererade mat.

Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge – "Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen"
Citat:

Assistenter som kommer in i huset går in i källaren och byter om till kläder de har här och har munskydd hela tiden inne i huset.

Det är viktigt att statsministern tog ledningen tycker jag. I Sverige verkar det varit Folkhälsomyndigheten som styrt utvecklingen.

Tidigare artiklar

Assistansanvändare om Corona: "assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin"

Ninnie Wallenborg, assistansanvändare

Kommunikation är nyckeln till att hitta ett lugn under pandemin menar Ninnie Wallenborg. Hon satsar hellre på dialog med sina assistenter, än att ställa krav, även för och emot vaccinering.

Ninnie Wallenborg, assistansanvändare – "Assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin"
Citat:

I många och långa samtal har vi tillsammans kommit fram till vad som är okej för mig och inte.

Även om det är svårt har jag försökt vila i vetskapen om att jag vidtagit de åtgärder jag kan.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Försäkringskassan svarar på kritik om orimliga återkrav av assistansersättning
 • KD och V intervjuas om Institutet för mänskliga rättigheter
 • Vi bevakar kommande direktiv till utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 232 assistansanordnare

Assistanskoll listar 232 assistansanordnare. 203 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 199 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:A Assistanskompaniet AB
 • 4 you personlig assistans i Värmland AB
 • A-Assistans Leimir AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • Ferla AB
 • God Assistans i Mitt AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • Hemmalaget Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Kurera Omsorg
 • Monument Assistans AB
 • NOA Personlig Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • Novasis Mitt AB
 • Vår Omtanke AB

Skicka sidan till: