Staten sparade 944 miljoner på assistansen

Mynthög Försäkringskassan använde bara 24,10 miljarder jämfört med de 25,04 miljarder som budgeterats för 2022. Orsak: minskat antal assistansberättigade.

Staten sparade 944 miljoner på assistansersättningen

Tidigare artiklar

Socialdemokraterna positiva till statligt huvudmannaskap

Karin Sundin, Socialdemokraterna Det behövs ingen förändring av behovsbedömningarna för grundläggande behov just nu, först måste de senaste lagändringarna utvärderas, säger Karin Sundin, ny S-talesperson för funktionshinderfrågor.

Karin Sundin, Socialdemokraterna – "Vi har en positiv grundhållning till statligt huvudmannaskap"
Citat:

Utgångspunkten när den S-ledda regeringen tillsatte utredningen var att se hur, och inte om, ett statligt huvudmannaskap skulle utformas.

Tidigare artiklar

Socialtjänstministern: Vi återkommer om grundläggande behov

Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister Regeringen återkommer om grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det ska utredas om det är förenligt med EU-rätt att svenskt medborgarskap ska vara förutsättning för att söka assistans.

Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – "Regeringen vill att staten ska vara huvudman för personlig assistans"
Citat:

Kommer regeringen att verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistansersättning?
– Jag får återkomma i frågan, det är för tidigt att ge besked nu.

Tidigare artiklar

IVO återkallar tillstånd för Humana Assistans

IVO pressbild Humana Assistans AB, Sveriges största assistansanordnare, fick sitt tillstånd att bedriva personlig assistans återkallat. Förvaltningsrätten beviljade dock inhibition att driva verksamheten vidare i väntan på dom.

IVO återkallar Humanas tillstånd

Humana beviljas inhibition

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Humana

Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – "Mina tankar går till alla brukare som drabbas och är oroliga"

Vidare läsning

"Orimligt att anordnaren förväntas veta allt om assistansanvändaren"

Sophie Karlsson, ordförande IfA Sophie Karlsson oroas av att Humana fått sitt tillstånd återkallat och hur anordnarna förväntas ha mer och mer kontroll över assistansanvändarnas liv.

Sophie Karlsson, ordförande IfA – "Det är orimligt att anordnaren ska veta allt om assistansanvändarens liv"
Citat:

Det är myndigheterna som utreda, granska och kontrollera assistansbehov, inte assistansanordnaren.

Tidigare artiklar

Nya arbetstidsregler från 1 okt 2023

Jeanette Hedberg, förhandlingschef på arbetsgivarpolitik, SKR Efter kritik från EU-kommissionen har SKR, Sobona och Kommunal kommit överens om att skärpa reglerna för dygnsvila mellan arbetspass.

Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023
Citat:

Dygnsvilan måste finnas MELLAN arbetspassen, för att bland annat motverka så kallade rygg–till–rygg–pass.

Vidare läsning

"Extra viktigt med läkar- och ADL-intyg efter lagändringarna"

Anna Barsk Holmbom Anna Barsk Holmbom intervjuas om vad den som söker assistans bör tänka på efter lagändringarna 1 jan 2023.

Anna Barsk Holmbom – "Nu är det extra viktigt att veta när du behöver läkarintyg eller ADL-intyg"
Citat:

För personer med enbart fysiska funktionsnedsättningar har det tyvärr inte skett någon förändring alls.

Tidigare artiklar

"Hanteringen av assistansomkostnader försvårar byte av anordnare"

Robin Bankel, doktor i företagsekonomi Sättet som undanlagda medel för assistansomkostnader hanteras ger inlåsningseffekter och försvårar byte av anordnare, säger Robin Bankel.

Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Hanteringen av undanlagda assistans-omkostnader skadar självbestämmandet"
Citat:

Omkostnader kan komma upp som en anledning till varför det är svårt att lämna.

Tidigare artiklar

Stopp för arbetskraftsinvandring av assistenter?

Regeringen har gett "Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring" tilläggsdirektiv om att utreda förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter.

Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds

Tidigare artiklar

IfA välkomnar frihet att använda assistanstimmar

Sophie Karlsson, ordförande IfA Sophie Karlsson välkomnar att Försäkringskassan förtydligar att assistansanvändaren kan använda sina timmar till det hen själv vill.

Sophie Karlsson, ordförande IfA – "Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar"
Citat:

Det ska finnas stor frihet för den enskilde att …kunna leva som vem som helst och göra olika val i livet, utan statens godkännande.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Lars Lööw om utredningen om statligt huvudmannaskap som kommer 1 mars.
 • Intervjuer om huvudmannaskapsutredningen med bland annat Jonas Franksson
 • Intervju med Kommunal om nya arbetstidsregler 1 okt 2023
 • Doktorand Ida Norberg intervjuas om behovsbedömningar i personlig assistans
 • Susanne Berg, STIL, intervjuas om LSS 2.1 och ett nytt sätt att göra behovsbedömningar
 • Med mera

Jämför och välj bland 212 assistansanordnare

Assistanskoll listar 212 assistansanordnare. 179 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 176 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • KMK Omsorg AB
 • Linen Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AB OmsorgsCompagniet i Norden
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans på Gotland AB
 • Assistansporten AB
 • BeOneTeam Personlig Assistans AB
 • Ekens Assistans AB
 • Frösunda Personlig Assistans AB
 • God Assistans i Väst AB
 • Handen Assistans
 • Himmave AB
 • IGS Assistans AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • inspirera Assistans AB
 • Kooperativet Olja
 • LaVita Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Mellanhanden AB
 • MR Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Nordia Care AB
 • Passal Assistans
 • Poolarna Assistans AB
 • Sanda Assistans AB
 • STIL
 • Särnmark Assistans AB

Skicka sidan till: