Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-08-31

"Regeringen är med och skapar förtroendekrisen i personlig assistans"

Niklas Altermark

Regeringen har varit delaktig i att skapa bilden av hur personlig assistans domineras av fusk och vinsthungriga assistansanordnare. Utifrån detta görs nu generella nedskärningar.

Niklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – "Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnadsutvecklingen"
Citat:

Istället för att diskutera den fortsatta ojämlikheten mellan personer som blir funktionshindrade och resten av befolkningen, så diskuterar vi hur mycket pengar personlig assistans kostar.

Vi har sett samma mönster i andra länder, detta är ganska typiskt för hur välfärd betraktas i vår tid.

Det är förvisso en skapad problembeskrivning, men också en som regeringen själva är fångar i.

De är en del av helhetsbilden, där myndigheter, domstolar och regering alla för politiken i samma riktning, mot lägre kostnader och färre beviljade timmar.

Tidigare artiklar

Bengt Westerberg kräver förändrade LSS-direktiv

Bengt Westerberg

Det finns ett akut hot mot personlig assistans säger Bengt Westerberg och pekar på regeringens direktiv till Försäkringskassan och den nya LSS-utredningen.

Bengt Westerberg – "Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras"’
Citat:

Assistansen har visserligen ifrågasatts sedan den infördes, men nu är signalerna särskilt oroande.

Det innebär att regeringen vid till exempel en ny flyktingkris plötsligt kan sänka ersättningen.

Man verkar utgå från att alla vill ha så många timmar som möjligt och att de trixar och ljuger för att få det...

Jag tycker att alla som har hemtjänst skulle ha rätt att, om de önskar, få ersätta den med assistans, precis som STIL-medlemmarna gjorde på 80-talet

Tidigare artiklar


Logga Hela Sveriges Assistans

Platsannons

Vi på Hela Sveriges Assistans söker arbetsledarkontakt till våra ljusa och fräscha lokaler i Mörby Centrum. Vi är i dag ett glatt gäng på 8 personer. Vi växer och nu söker vi ytterligare en medarbetare. Skicka din ansökan via e-post till kjell@hsaab.se senast 11 september och ange referens arbetsledarkontakt. Urval och intervjuer görs löpande. Vår önskan är att tillsätta tjänsten så snart som möjligt.
Är du vår nya arbetsledarkontakt och kollega?


Hårda debatter om direktiven i Almedalen

Madeleine Harby Samuelsson

På nästan alla seminarier om personlig assistans togs frågan om direktiven till den nya LSS-utredningen upp. Det blev hårda debatter, tex när Bengt Westerberg ställdes mot Madeleine Harby Samuelsson från Socialdepartementet.

Almedalen 2016 - "Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg"
Citat:

Madeleine Harby Samuelson, Socialdepartementet:
Vi menar att det finns en överbyggnad som sannolikt går att göra effektivare, kanske introduktionen eller utbildningar och sådant.

Bengt Westerberg:
Det finns praktiskt taget inget att effektivisera. Det går inte att bedriva personlig assistans snabbare eller fortare. Det kan inte leda till något annat än urholkning av assistansen.

Petter Skogar Arbetsgivarföreningen KFO:
Till skillnad från andra branscher så är hela lönebetalningsförmågan helt beroende av politiska beslut, det vill säga assistansersättningen. Vi har inga möjligheter att höja våra priser.

Henrik Petren

I en annan debatt mötte socialdemokraten Lennart Axelsson Bengt Eliasson från Liberalerna och RBU:s generalsekreterare Henrik Petrén.

Almedalen 2016 – "Gisslansituation om funktionshinderrörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav"

Henrik Petrén, RBU:
I en kontext där vi har en regering som beordrat Försäkringskassan att göra besparingar på assistansen är det svårt att vara positiv till direktiven.

Bengt Eliasson, Liberalerna:
När man läser direktiven till utredningen så ser man LSS från "andra hållet"; från statens och ekonomins sida.

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna:
Man borde ha skrivit i inledningen av direktiven att det absolut viktigaste är att se till att de som behöver stöd och hjälp verkligen får det.

Anders Viklund

LSS-utredningens huvudsekreterare Anders Viklund fick i en annan debatt fick hård kritik av Sofia Fölster (m) och Eva Olofsson (v).

Almedalen 2016 – "Det står ingenstans att färre ska få assistansersättning"

Anders Viklund, LSS-utredningen:
Vi håller på att fundera på hur vi ska ta oss an uppgiften. En viktig del i början är att hämta in kloka åsikter, synpunkter, fakta och farhågor från alla som har det.

Eva Olofsson, Vänsterpartiet:
– Då (2006 - 2014) pågick en kamp om att få till en utredning för att komma tillrätta med att så många förlorade sin assistans… så det skär verkligen i hjärtat när man läser de här direktiven.

Sofia Fölster, Moderaterna:
Det jag är mest orolig för är vad regeringen hinner göra innan utredningen är klar. Att de har så bråttom med att strama in så att de inte hinner lyssna på vad utredningen kommer fram till.

Mattias Nasman

I skuggan av LSS-utredningen har STIL släppt en analys av kostnadsökningarnas orsaker. STIL ville visa vad som händer om besparingar genomförs.

Almedalen 2016 – "Kostnaderna flyttas till kommuner och anhöriga"
Citat:

Mattias Näsman, Umeå Universitet:
Enkäten visar att den tid anhöriga ger stöd nästan dubbleras från 18 till 34 timmar per vecka efter att assistansersättningen har dragits in.

Maria Persdotter, RBU:
Många familjer drabbas stenhårt. Ofta får en förälder sluta jobba antingen delvis eller helt och hållet vilket i sin tur resulterar i utmattningssymtom och utbrändhet.

Susanne Berg, STIL:
– Vi vet att kvinnor ägnar mer tid åt stöd till anhöriga och att det påverkar deras arbete och hälsa i större grad. Så det är en väldigt konstig syn på feminism för att vara från en feministisk regering.

Tidigare artiklar

Att arbeta med assistans

Nina Muhonen

När Nina Muhonen söker arbete talar hon inte om att hon sitter i rullstol eller har personliga assistenter, hon vill söka sina jobb på sina meriter.

Nina Muhonen – "Viktigt att assistenterna har en professionell attityd"
Citat:

Det de gör för mig kräver ingen speciell kompetens på "mitt" område och de lär sig det de behöver av mig.

Det är jätteviktigt att man visar att man är där för att göra ett jobb och att man inte slår sig ned i soffan och känner sig som hemma.

Man behöver ha mycket förståelse för att det ska funka. Det måste pratas om mångfaldsfrågor, det är inget som fungerar av sig självt.

Tidigare artiklar

IfA kritiserar Camilla Sköld, SSR

Vilhelm Ekensteen

Socialtjänsten vore sämre än Försäkringskassan som utredare av assistansbehov. Det anser IfA som i en replik kritiserar Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR.

IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
Citat:

Camilla Sköld lyfter även förhållandet att två myndigheter utreder assistansbehoven och förordar socialtjänsten som utredare.

Här är dock IfAs mening och erfarenhet att Försäkringskassan håller högre kvalitet på utredningarna och genomför dem med bättre kompetens.

Tidigare artiklar

I media om assistans

Jonas Franksson och Nora Eklöv berättar om sina liv med assistans. Båda har kommunalt beviljad assistans vilket gör det osäkert att tex flytta till en annan kommun.

Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"

Kommande artiklar

 • Intervjuer om LSS-utredningen, bland annat med RBU
 • Nya kollektivavtal på gång
 • Med mera

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg är både en förening och ett arvsfondsprojekt. Projektet drivs av Independent Living Institut och pågår till 2019. Numera förbjuder lagen även otillgänglighet som en form av diskriminering. Men för att få en hållbar effekt måste lagen tillämpas. Föreningen och projektet arbetar "med lagen som verktyg" för en rättspraxis som ger tydliga signaler om hur diskriminering, som har samband med funktionsnedsättning, ska minska i samhället och hur tillgängligheten ska öka. Besök och kommentera gärna vår gemensamma hemsida (som är under uppbyggnad) http://lagensomverktyg.se och anmäl dig som prenumerant på vårt månatliga nyhetsbrev via länken http://utskick.assistanskoll.se/

Få ut det bästa av personlig assistans

Hanna har skriftliga riktlinjer och en lång arbetsbeskrivning. Riktlinjerna förankrar hon sedan i assistansgruppen och assistenterna får skriva under så att de visar att de förstått.

>


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 294 assistansanordnare

Assistanskoll listar 294 assistansanordnare, av dessa har 252 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 253 anordnarna har tillsammans 11 361 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 90 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Inleva AB
 • RO Omsorg Assistans AB
 • RT vård och omsorg AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Björka Assistans AB
 • Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
 • Frösunda Omsorg AB
 • Förenade Care AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Kraft Assistans AB
 • L&S Assistans AB
 • Optimal Assistans i Göteborg AB
 • Privathemtjänst i Sverige AB
 • Together Personlig Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: