Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg

I kvällens Agenda i SVT sade tidigare socialministern Bengt Westerberg att regeringen vill göra stora nedskärningar inom assistansersättning. Ansvarige minister Åsa Regnér svarade att det är fel att assistansersättning går till jurister och marknadsföring.

För och emot jurister

Efter att båda talat sig varma för assistansreformen sade Åsa Regnér att pengar går till privata företags reklam och jurister som överdriver behoven hos de funktionshindrade. Bengt Westerberg svarade med att det trots allt är Försäkringskassan som beslutar om hur många timmar varje person ska få. Han ansåg tvärtom att jurister från assistansföretag hjälper personer att föra sin talan.

"Regeringen vill minska antalet assistanstimmar"

Åsa Regnér sade att det är ett problem i att vissa inte får den assistans de behöver samtidigt som timmarna ökar för de som redan har assistans och att pengarna hamnar hos företagen istället för att gå direkt till de som behöver assistansen. Bengt Westerberg svarade att regeringen största mål är att minska antalet assistanstimmar och de redan uppmanat Försäkringskassan att göra detta.

Agenda i SVT - Debatt mellan Bengt Westerberg och Åsa Regnér (35:35 minuter in i programmet)

Skicka sidan till: