Regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet

I ett lagförslag från Socialdepartementet vill regeringen få tillåtelse att ändra assistansersättningens schablonbelopp i princip när som helst och att ha olika schablonbelopp samtidigt. Detta ska tex kunna användas i en krissituation.

Lagförslaget ger förslag på ändring i 51 kap 11 § i Socialförsäkringsbalken. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Flera olika schablonbelopp sägs behövas eftersom kostnaderna kan variera mellan olika assistansberättigade.

Att kunna ändra schablonbeloppet när som helst behövs för att regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar.

I förslaget sägs det att att lagändringen är nödvändig för att öppna upp för regeringen att kunna besluta om en mer träffsäker modell för assistansersättningen. Det nämns att det troligen kommer förslag i regeringens översyn av assistansersättningen men att det kommer att dröja många år innan de förslagen är på plats.

Läs: lagförslag från Socialdepartementet

Skicka sidan till: