Replik från IfA till Camilla Sköld, SSR


Vilhelm EkensteenIfA vill kommentera Camilla Skölds uttalande om direktiven för den nya utredningen – vi anser att
Försäkringskassan är bättre utredare och staten är den enda tänkbara huvudmannen.

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, har i Assistanskoll uttalat kritik mot direktiven till den nya utredningen.

I IfA instämmer vi i långa stycken helt med Camilla Skölds kritik av utredningsdirektiven. Hon ger många viktiga och träffande synpunkter kring kostnadsdiskussionen, liksom med tanken att ett gott syfte med direktiven skulle ha kunnat vara att reformera, modernisera och utveckla enligt lagens intentioner.

Camilla Sköld lyfter även förhållandet att två myndigheter utreder assistansbehoven och förordar socialtjänsten som utredare. Här är dock IfAs mening och erfarenhet att Försäkringskassan håller högre kvalitet på utredningarna och genomför dem med bättre kompetens. Många kommuner, särskilt mindre, har svårt att hålla tillräckligt god kompetens för att genomföra bra utredningar.

Därtill handlar rätten till statlig assistansersättning om rätten att få sitt ofta mycket omfattande assistansbehov fullt ut tillgodosett oavsett kommunens ekonomi.

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA

Skicka sidan till: