Funk i P1 tar upp personlig assistans

I Funk i P1 - "Välkommen till husarresten" intervjuas Jonas Franksson och Nora Eklöv om sina liv med personlig assistans. Båda har kommunalt beviljad assistans vilket gör det osäkert att tex flytta till en annan kommun.

Jonas Franksson berättar att han inte kan lämna lägenheten på fredagar eftersom han inte har någon assistans då. Han berättar om hur hans behov av assistans avgörs inne i hans badrum där det bedöms hur mycket tid han behöver för att tvätta sig och gå toaletten.

Nora Eklöv som har kommunalt beviljad assistans berättar om hur hon inte vet hur mycket assistans hon får när hon flyttar till en ny kommun. Hon har just fått ett nytt arbete men vet inte om hon kommer att kunna börja där.

Lyssna på: Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"


Skicka sidan till: