Bengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans

Bengt WesterbergRegeringen är i full färd med att väsentligt försämra villkoren för den personliga assistansen. Det framgår tydligt i direktiven till den nya LSS-utredningen skriver Bengt Westerberg, på DN Debatt.

Bengt Westerberg, fd socialminister och drivande i införandet av personlig assistans och LSS 1994, beskriver dels hur lyckad han anser att assistansreformen har varit. Funktionshindrade kan delta i samhället och bo i eget boende istället för på institutioner, anhöriga har kunnat bli avlastade, runt 80 000 personer har fått arbete som personliga assistenter osv.

Enligt Bengt Westerberg leder de nya utredningsdirektiven att en större börda åter läggs på funktionshindrades anhöriga, att assistans ersätts med hemtjänst och att assistansberättigade tvingas tillbaka till institutionsboende.

Han beskriver sedan hur assistansföretagen samtidigt håller på att strypas av en låg uppräkning av schablonbeloppet och införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning.

Bengt Westerberg, DN Debatt - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans


Tidigare intervju på Assistanskoll

Bengt Westerberg - "Dags för ny funktionshinderreform"

Skicka sidan till: