Nyhetsbrev 2008-09-18

TEMA - LSS-kommitténs slutbetänkande

Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande Citat

Får den assistansberättigade rätt att se hur assistansersättningen används av assistansanordnaren?

- Vi anser att det bör ingå i avtalet med assistansanordnaren men vi har inget krav på det.
Varför inte?
- Vi har inte velat gå in och detaljstyra för mycket, men jag tycker att det borde skrivas in i avtalet
Föreslår LSS-kommittén något om att assistansersättningen kan eller inte kan användas till juridisk rådgivning eller stöd vid rättsprocesser?
- Vi tar inte ställning till det, det är alltså ingen skillnad mot tidigare. Vi vill inte gå in och detaljstyra eller förbjuda detta.
Om många med få timmar förlorar sin assistans, ökar kanske det genomsnittliga antalet timmar, bör nivåsänkningen då stå fast då i alla lägen, det att genomsnittet ska ner från 106 till 100 timmar?
- Nej den står inte fast i alla lägen, det är hela tiden individens behov som ska styra. Det kan utvecklas på ett annat sätt, men vår bedömning är att det landar här, det är en tro från vår sida

Stefan Pelc, assistansberättigad och egen arbetsgivare - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade" Citat:

- Eftersom Stockholm ligger högt i det genomsnittliga antalet timmar, 114 per assistansberättigad jämfört med det genomsnitt på 100 som ses som ett mål så tror jag att de flesta i Stockholms län kommer att få minskade timmar, Försäkringskassan kommer nog att mäta min tid med förstoringsglas, då tror jag inte det spelar någon roll att jag exempelvis hävdar arbetsmiljöskäl för mina assistenter.

- Det finns massor med gränsfall som lätt kommer att kunna flyttas över till hemtjänsten eller den nya LSS-insatsen som kan liknas vid en "assistans light", där man inte kan välja den person som ger stödet. Jag lider med dem som inte har så många assistanstimmar och som riskerar att puttas ut från assistansen, det måste vara så jobbigt för dem nu.

- Människor kommer tydligt att delas upp i de som har hemtjänst, personlig service med boendestöd eller personlig assistans eftersom insatserna har olika grad av valfrihet, självbestämmande och kostnad.

TEMA - Försäkringskassan stramar upp regler kring assistansersättning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - "Personer med kognitiva funktionsnedsättningar diskrimineras av Försäkringskassan" Citat:

Varför tror du att ni har svårt att nå ut med ert budskap?
- Det är lätt att sätta sig in i situationer som har med rörelsehinder att göra, som att någon behöver hjälp med att tvätta sig och gå på toaletten. Det är däremot svårare att sätta sig in i hur det är att ha en hjärnskada och vad det innebär

Den nya LSS-insatsen "Personlig service med boendestöd" kanske delvis är tänkt för personer med förvärvade hjärnskador?
- Det är möjligt, men det är viktigt att den inte bara blir en form av anpassad hemtjänst. Vi känner en oro för att den enskilde kan få ett minskat inflytande och riskerar att få flera personer omkring sig.

Sofia Tedsjö, jur kand, CJ Advokatbyrå - "LSS-Kommitténs förslag till besparingar har till viss del redan påbörjats av Försäkringskassan" Citat:

Hur ser du på att Försäkringskassan anser att endast själva intagandet av föda ska räknas som ett grundläggande behov i samband med måltider?
- Det är samma sak där, av lagstiftningen framgår det att matsituationen, som ett grundläggande behov, inte är begränsad till endast intagandet av föda. Om lagstiftaren hade ansett detta hade man rimligtvis valt att ange det, antingen i lagtext eller i förarbeten

- Det är uppenbart att det finns politiska beslut bakom den åtstramning som nu sker på flera håll inom den personliga assistansen. Det är uttalat att regeringen anser att den personliga assistansen är för kostsam för samhället och LSS-kommitten har precis sagt att 3,3 miljarder kronor ska sparas. Försäkringskassan har i praktiken redan påbörjat delar av det besparingsarbete LSS-kommittén föreslår i sitt slutbetänkande.

"assistansen minskades från 24 timmar per dygn till noll" Citat:

Michael Stahl är ett exempel på följderna av Försäkringskassans nya bedömningsgrund av grundläggande behov från november 2007. Vid en omprövning i februari 2008 togs all assistans bort, 24 timmar/dygn samt 2 timmar dubbelassistans per vecka.

Christina Stahl:

- Det verkar finnas en vilja att vissa grupper inte ska ha personlig assistans. Michael kanske får rätt nu, Länsrätten kanske upphäver beslutet så att han får behålla sin assistans. Men när jag tittar på vad LSS-kommittén föreslår blir jag rädd att allt kommer att upprepas igen. Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" för personer som bor i egna lägenheter och som Michael kanske skulle kunna få är maximerad till 40 timmar i veckan, det räcker inte för honom.

Rapport från Independent Living Institute om att assistans är kostnadseffektivt

"Personlig assistans - en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet"

Rapporten jämför de faktiska kostnaderna för assistansersättningen under perioden 1994-2006 med de hypotetiska kostnader som hade uppstått om samma timantal hade utförts av den kommunala hemtjänsten.

Enligt rapporten sparade skattebetalarna minst 29 miljarder kronor för perioden 1994-2006. Hade alla assistanstimmar utförts av privata aktörer - kooperativ, företag och egna arbetsgivare - skulle samhället ha sparat cirka 77 miljarder kronor. Studien utfördes av doktorander i ekonomi under ledning av en ekonomiprofessor på Handelshögskolan i Stockholm.

Läs även DN:s reportage om rapporten

Nyheter om företagsaffärer i branschen

Karsten Inde, VD för Olivia Holding, svarar på frågor om förvärvet av Nordström assistans och slutbetänkandet
Enligt Karsten Inde står 4-5 assistansföretag på tur att förvärvas av Olivia Holding. Alla företag ska dock behålla sina företagsnamn och sin profil, och ägarna i företagen blir i flertalet fall delägare i den större koncernen

Kommande artiklar

I kommande artiklar behandlas hur kommunerna fungerar som utförare av assistans och frågor kring kommunala riktlinjer för assistans. Dessutom kommer mer intervjuer och texter kring LSS-kommitténs slutbetänkande

Jämför och välj bland 132 assistansanordnare


Hittills har 132 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3615 kunder, vilket är 24,19 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 52,25 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Anslagstavlan

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kommer att tillsammans med Ersta Sköndals högskola ge en högskolekurs (8 poäng) för personliga assistenter som arbetar med personer med förvärvade hjärnskador. För mer information: Att assistera personer med förvärvad hjärnskada

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Skicka sidan till: