Nyhetsbrev 2013-12-19

Utökat meddelarskydd för assistenter?

En statlig utredning föreslår att anställda i privata företag inom skola, vård och omsorg ska få utökat meddelarskydd. Staffan Olsson, expert på området, förklarar vad det innebär.

Staffan Olsson – "På tiden att meddelarskyddet utökas till privata företag i skola, vård och omsorg"
Citat:

Repressalieförbudet innebär att arbetsgivaren inte kan sänka lönen, eller säga upp en person efter att denna lämnat ut uppgifter till media, det är ett brott.

Lojalitetsplikten är vanligtvis inskriven i kollektivavtalet och anställningsavtalet…Du får inte lämna uppgifter som skadar din arbetsgivare ens till din egen familj.

Det kan vara fiffel på olika sätt, som att assistenter uppmanas skriva upp arbetstid trots att de inte arbetat. Det kan vara arbetsmiljöfrågor med arbetsförhållanden som är katastrofala.

Det utökade meddelarskyddet gäller inte för de som sitter i styrelsen, suppleanter till styrelsen, vd och vice vd. Detta är en eftergift för att tillmötesgå kravet på skydd för företagshemligheter.

"Maria" - Arbetsvillkoren blev ohållbara

På en arbetsplats med många sjukskrivningar och uppsägningar kan arbetet som samordnare för en arbetsgrupp assistenter bli tufft. Läs "Marias" berättelse.

Maria – "Arbetet som samordnare blev ohållbart"
Citat:

Första året hade jag ingen semester, andra året tog jag tre veckor men fick avbryta semestern då jag var tvungen att rekrytera eftersom flera personer sade upp sig samtidigt.

Det hände att familjemedlemmar visade att de inte tyckte om vissa assistenter genom att tala illa om dem eller inte låtsas se dem.

Jag klarade inte av att beordra in folk eftersom stämningen var sådan att de kunde säga upp sig.

De skrev ett schema i efterhand som stämde med vad som var tillåtet. Var det för mycket timmar totalt kunde en del flyttas över till månaden efter. Jag signerade rapporterna digitalt.

Jag fick det beskrivet som att jag skulle ha lite extra koll, men det var så oerhört mycket mer och hade inget tak.

Folkpartister intervjuas om Försäkringskassans bedömningar

De båda folkpartistiska riksdagsledamöterna Ulf Nilsson och Christer Winbäck vill stoppa Försäkringskassans bedömningar men säger samtidigt att det handlar om att kompromissa inom alliansregeringen.

Ulf Nilsson och Christer Winbäck, Folkpartiet: "Vi ser gärna breda lösningar som tål skiftningar i regeringsmakten"
Citat:

Man måste vara oerhört noggrann i utskottet och inte besluta något som inte är utrett eller regeringen inte är med på...Det är ju en alliansregering så det handlar alltid om att kompromissa.

Människor ska inte ha synpunkter på om en person med assistent går på bio eller går på krogen eller vad som helst.

Vi känner oss som mamma och pappa till den här rättighetslagstiftningen.

Det blir en mer jämn bedömning och mer rättvist med en huvudman och att låta staten finansiera LSS för att det ska komma tillbaka till vad det varit en gång i tiden.

Tidigare artiklar

Rimligt att 87 % går till assistentens lönekostnader?

Arbetsgivarföreningen KFO tycker, till skillnad från Vårdföretagarna, att det är fullt rimligt att 87 % av assistansersättningen går till assistenternas lönekostnader.

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO – "Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet"
Citat:

Vi har legat runt 87 – 90 %, men jag tror många blivit mer försiktiga med pengarna de senaste åren.

Det har tex förekommit att anhöriga jobbar 300 timmar per månad, vilket är mer som ett bidrag till familjen än personlig assistans.

Det borde finnas självkritik mot hur vissa brukare använt pengarna och uppgett felaktiga behov. Istället finns en attityd att man har alla rättigheter men inget ansvar.

Vilka förhoppningar har du på Agneta Rönn?
– Jag hoppas på ett vettigt förslag som inte slår sönder för mycket, och som kan tillfredsställa både användarna, anordnarna och skattebetalarna.

Tidigare artiklar

I media om assistans

LSS har blivit en medial spottkopp

I rapporten LSS har blivit en medial spottkopp hävda Assistansanordnarna att assistansreformen angrips genom att assistansanvändare framställs som fuskare. Se deras paneldebatt om samma ämne.

Assistansanvändare sågs av handläggare under dansföreställning

Läs Om Emilia Wärf som av en handläggare blev sedd dansa under en föreställning och nu riskerar förlora sin assistans.
Göteborgsposten - Dansare kan förlora assistans

Upprop på nätet

FUB i Klippan har startat ett Upprop för LSS med anledning av avslöjandet i Kalla Fakta om att kommuner anlitar jurister för att utbildas i att avslå ansökningar om tex personlig assistans.

Assistanskolls frågeformulär kommer att uppdateras

I början på nästa år kommer det frågeformulär som anordnarna svarar på i vår jämförelsetjänst att uppdateras. Det kommer nya frågor och några frågor vidareutvecklas.

Information kommer att skickas ut till alla anordnare när det nya frågeformuläret införs.

Assistanskolls behovsräknare har förbättrats

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.
Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanstips söker medarbetare

Projektet Assistanstips har en ledig tjänst på deltid. Du ska bland annat vara insatt i personlig assistans, kunna formulera dig i skrift och ha kunskaper/intresse för marknadsföring. Assistanstips söker även fler "tipsare" till projektet.

Läs mer om tjänsten på Assistanstips

Kommande artiklar

 • Intervjuer om följder av lagstiftningen från 1 juli 2013
 • Intervjuer om avtalet mellan assistansberättigad och anordnare
 • Intervjuer om Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning
 • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 253 assistansanordnare

Assistanskoll listar 253 assistansanordnare, av dessa har 236 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 236 anordnarna har tillsammans 9 888 kunder, vilket motsvarar ca 50 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 86 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 766 (aug 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 86 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Sköndals Assistans HB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Aroskooperativet
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Björka Assistans AB
 • Hjärnstyrkan Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • LaVita Assistans AB
 • Redvisa i Norrköping AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 050 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: