Ulf Nilsson och Christer Winbäck, Folkpartiet: ”Vi ser gärna breda lösningar som tål skiftningar i regeringsmakten”

De båda folkpartistiska riksdagsledamöterna ser med oro på att antalet nybeviljanden av assistansersättning minskar samtidigt som avslagen ökar men tycker trots detta att man ska invänta ISF:s, Inspektionen för Socialförsäkringens, slutrapport oktober 2014.
– Man måste vara oerhört noggrann i utskottet och inte besluta något som inte är utrett eller regeringen inte är med på, säger Ulf Nilsson.

Christer Winbäck
Christer Winbäck

Ulf Nilsson och Christer Winbäck skrev i september i år en motion, Assistansersättning och FN, där de menar att Regeringsrättens och Försäkringskassans tolkningar av LSS ”går stick i stäv med FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. De ser ”behovet av att i lag förtydliga rätten till assistansersättning för att Sverige ska kunna leva upp till FN:s konvention”. Båda säger att de som folkpartister vill värna LSS-reformen och att ser med oro på det som sker. Trots detta vill de invänta valet och ISF:s slutrapport oktober 2014. Christer Winbäck förklarar:
– Vi vill skapa breda läsningar som tål skiftningar i regeringsmakten, hållbara lösningar över tid som skapar trygghet långsiktigt. Motioner avslås till 95 procent men de som avslås är ändå viktiga för att fånga meningar och skrivningar som kan föra en process vidare. Det kan vara bra motiveringar som kan tas med in i utskottets fortsatta arbete. Det är lätt att skriva en motion men att omsätta den i praktiken är svårare. Lagstiftarna måste göra ett ordentligt utredningsarbete av konsekvenserna för vad lagändringarna kan innebära. Man måste vara oerhört noggrann i utskottet och inte besluta något som inte är utrett eller regeringen inte är med på. Sådant händer dessvärre ibland. Men vi ser gärna att regeringen följer utvecklingen och agerar skyndsamt när rapporten väl kommer.

Bra att invänta valet

Ulf Nilsson säger att det känns naturligt att vänta tills ISF blir färdiga med rapporten även om ”vi gärna sett att det skulle gått fortare”.
– Det är ju en alliansregering så det handlar alltid om att kompromissa och att komma överens så länge man tycker det är värt det och det tycker vi som helhet. Det är bra att vänta till efter valet och det är viktigt att frågan är med och lyfts fram i valrörelsen men inte så att det blir onödiga låsningar som försvårar en bred samsyn.
Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har motionerat för att snabbare hindra försäkringskassan från att tillämpa sin hårdare praxis, liksom Hillevi Larsson från Socialdemokraterna som säger att hon har partiet bakom sig. En vänsterregering kommer väl knappast undan?
– Det kan mycket väl vara så. Jag vill inte misskreditera andra partier men vi kan konstatera att sedan vi införde LSS har de socialdemokratiska regeringarna inte värnat reformen. Men vi får tro att det kanske är annorlunda idag så vi kan hitta breda lösningar efter valet. Det hoppas jag verkligen. Jag tror att det skulle vara svårt att göra några stora förändringar idag. Det man skulle kunna göra akut är att man skriver om någon mening i något regeringsbrev eller direktiv, det är ju möjligt.

Begreppet ”Goda levnadsvillkor”

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

I sin motion skriver de: Delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor som var ledord vid tillkomsten av LSS hamnar nu helt i skymundan. En grundbult i LSS återfinns i 7 § där individens rätt till goda levnadsvillkor lagfästs. Begreppet ”goda levnadsvillkor” innebär att en persons livssituation ska jämföras med en person utan funktionsnedsättning. På frågan om vad ”goda levnadsvillkor” egentligen innebär svarar Christer Winbäck att för det första är det väldigt individuellt.
– Du ska själv ha möjlighet att avgöra vilket stöd du ska ha. Ha en egen plånbok som du kan nyttja till det du behöver. Allt annat är kränkande. Det ska inte vara något veckopengsaktigt där någon annan talar om för dig vad du ska köpa och inte. Du som vårdtagare ska ha möjlighet att bestämma över ditt liv så långt som möjligt. Mottagarna ska kunna utforma sitt dagliga liv så som hon eller han önskar efter de resurser som finns. Det tror jag är en del av det goda livet, att kunna bestämma själv.
Ulf Nilsson fortsätter:
– Människor ska inte ha synpunkter på om en person med assistent går på bio eller går på krogen eller vad som helst. Det är en skillnad i lagstiftningen, på goda levnadvillkor i LSS till skillnad mot skäliga levnadsvillkor i SoL, Socialtjänstlagen. Den skillnaden tycker jag att är viktig att upprätthålla och slå vakt om. Förhoppningsvis är de personer som lyder under SoL i en situation som de kan komma ur för egen maskin.

Har hela Folkpartiet bakom sig

På frågan om de har hela folkpartiet bakom sig i de här frågorna så säger Christer Winbäck att det finns spänningar inom partiet mellan socialliberala och marknadsliberala men han vill ändå intyga att de har hela partiet bakom sig.
– Det kan jag nog nästan säga. Folkpartiet har ju länge drivit den här typen av frågor. Vi känner oss som mamma och pappa till den här rättighetslagstiftningen så det vill jag nog säga att det är mycket starkt stöd i Folkpartiet för att LSS ska finnas kvar och komma tillbaka till gammal god form och helst lite till i vissa delar. Men samhället och behoven förändras ju…
Men folkpartiet har också förändrats, sedan Bengt Westerberg-tiden?
– I vissa frågor. Men just frågan om assistansersättning är så vital för folkpartiet så vem du än frågar, social- eller marknadsliberal, så får du svaret att ”det här är en folkpartifråga”. Så där känner vi oss trygga.
Ulf Nilsson uttrycker en viss oro över att, som han säger, ”en del människor kan misstolka att folkpartiet samtidigt vill komma åt fusk i vid mening”.
– Det var ändå många rapporter om att mycket pengar betalades ut felaktigt, inte bara på grund av fusk utan för att Försäkringskassan inte fungerade och det gällde inte bara assistansersättning utan över huvud taget. Naturligtvis måste vi utreda sådant så det inte blir helt felaktiga utbetalningar. Men det innebär inte att vi vill minska rätten till de som behöver. Det är ju bara läsa partiprogrammet där det slås fast att vi värnar de rättigheterna.

Assistansen kostnadseffektiv för samhället

I deras motion hänvisar de till socialstyrelsens rapport Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv från 2008 där de beskriver den personliga assistansen som kostnadseffektiv för samhället. Christer Winbäck liknar de olika budgetposterna vid stuprör.
– Man kanske lägger två kronor i ett stuprör men att man sen sparar tre i ett annat det ser man inte. Vi vill ha en helhetssyn. Det är helt klart att får man inte den här typen av stöd då behöver man andra stödåtgärder senare som sannolikt är dyrare men som sannolikt ramlar i ett annat stuprör. Då ser man inte kostnaderna.

Slår ett slag för Samhall

Ett bra exempel på kostnadseffektivitet är Samhall menar Christer Winbäck som tycker att det är underskattat och ”sett över axeln i samhällsdebatten”.
– Om man tar sig tid och lyssnar och tittar närmre så ser man att de fyller ett stort behov. Samhall kämpar för att få de som står längst ifrån den reguljära arbetsmarknaden ska få möjlighet att kunna göra en insats, känna att man är med och bidrar, är med i ett kamratgäng, är produktiv och gör något som man känner sig tillfreds med när man åker hem på kvällen. Man gör enormt bra saker men där har det blivit mindre resurser, så är det och det är vi inte nöjda med. Och där är vi tillbaka till det här med kostnadseffektiviteten där man stoppar in en krona i ena stupröret som kanske gör att vi slipper stoppa in tre i ett annat.
– Och detsamma gäller om man använder lönebidrag på rätt sätt, säger Ulf Nilsson.

Stöd av socialdemokraten Thomas Hammarberg

Att hänvisa till FN är naturligt för Ulf Nilsson och Christer Winbäck och något de ofta gör när det är frågor som engagerar dem.
– Särskilt när Sverige har ratificerat en konvention, säger Ulf Nilsson, då har man ju förbundit sig att leva upp till det.
De två folkpartisterna tycker inte att det är särskilt konstigt att de i en intervju i Assistanskoll fått stöd av socialdemokraten Thomas Hammarberg för den motion de skrivit. De menar att det är viktigt att se sakfrågorna och att de olika partierna inte sällan har samma mål men att vägen fram till målen kan se olika ut. Christer Winbäck säger att han kan bejaka mycket av det som Thomas Hammarberg har gjort
– De politiska skiljelinjerna handlar ju delvis om andra saker, hur vi ska får en bra ekonomi till exempel men i en sån här fråga där faktiskt Bengt Westerberg en gång var ensam kan man ju bara glädja sig åt att det är ett brett intresse så ju fler socialdemokrater som stöder reformen desto bättre är det.
Vad säger ni om att en stat inte kan backa tillbaka från redan etablerade rättigheter som Thomas Hammarberg säger i intervjun?
– Principiellt kan man ju faktiskt underteckna saker som man senare tycker är fel, säger Ulf Nilsson. Det kan komma en tid med andra värderingar. Så att säga att men aldrig kan backa tycker jag personligen känns överdrivet men att göra det med så dåliga skäl som att man just nu tycker man att vill spara lite pengar duger inte.

Staten som enda huvudman

Folkpartiet är positiva till ett stort kommunalt självstyre men de tycker att personlig assistans borde höra till undantagen och de ser helst att staten skulle stå som ensam huvudman.
– Kommunen har i århundraden haft till uppgift att ta hand om människor som bor i trakten, hjälpa dem och ge stöd, säger Ulf Nilsson. Det går naturligtvis att diskutera gränsdragningarna för vad som är de kommunala kärnuppgifterna. Men när det gäller personer med funktionsnedsättning, som har vissa allmängiltiga och generella rättigheter, kanske det stödet garanteras bättre av staten så att det blir samma över hela nationen.
Christer Winbäck fortsätter:
– Problemet är att det finns 290 olika kommuner och därmed 290 olika värderingar av behovet. Det innebär att det blir olika bedömningar beroende på var man bor. Det blir en mer jämn bedömning och mer rättvist med en huvudman och att låta staten finansiera LSS för att det ska komma tillbaka till vad det varit en gång i tiden.
Finns det politiskt stöd för det i riksdagen?
– Generellt är stödet för det kommunala självstyret starkt, inklusive inom vårt parti. Det ska vara stort kommunalt självstyre för på många områden har kommunen bättre kompetens än staten. Men några frågor har vi omvärderat, däribland LSS. Vi måste tillbaka till en mer jämlik bedömning, säger Christer Winbäck.

Ulf Nilsson och Christer Winbäck intervjuades av Erik Tillander 2013-12-18

Skicka sidan till: