FUB-Mölndal: "Förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet"

Helena Molker Lovén, FUB Mölndal Från 1 sep förbjuder Mölndals Stad anställningar av anhörigvårdare, PAN-anställningar tillåts bara i undantagsfall. FUB anser att det skadar assistansberättigades självbestämmande.

Helena Molker Lovén, FUB Mölndal – "Mölndals förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet"
Citat:

En assistansanvändare kan till exempel vilja ha en anhörig som assistent vissa tider för att få möjlighet till ett privatliv.

Tidigare artiklar

Mölndals Stad försvarar förbud mot anhöriganställningar

Mölndals Stad Mölndals Stad anser att de har lagen på sin sida när de förbjuder nyanställningar av anhörigvårdare. Detta trots att IVO 2019 dömde ut ett liknande beslut av Östersunds kommun.

Mölndals stad, Marja Hedin – "Nackdelarna överväger fördelarna med PAN-anställningar"
Citat:

Den enskilde kan fortfarande välja en annan utförare eller bli egen arbetsgivare.

Tidigare artiklar

"Försäkringskassan bekräftar dubbla avdrag för föräldraansvar"

Cecilia Blanck, JAG I två exempel visar Cecilia Blanck att barn fått färre assistanstimmar efter att föräldraavdraget infördes vid årsskiftet.

Cecilia Blanck, JAG – "Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar"
Citat:

Vi kan inte se att det finns lagstöd för förfarandet att inte lägga barnets hela hjälpbehov som utgångspunkt för föräldraavdraget.

Tidigare artiklar

"Föräldraavdraget skulle ge fler assistans"

Malin Danielsson, Liberalerna Intentionerna i utredningen var att föräldraavdraget skulle bevilja personlig assistans till fler barn, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson, Liberalerna – "Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans"
Citat:

Föräldraavdraget skulle ersätta den individuella bedömning som gjorts tidigare.

Tidigare artiklar

Antalet assistansberättigade ökade med tre personer i maj

Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan ökade i maj med tre personer till 13 338. Det är första gången efter en lång tid av minskning.

Har vändningen kommit nu?

Tidigare artiklar

"HFD-domen leder troligen till en åtstramning"

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå Det räcker inte längre att ha mycket assistans på OB-tid för att få förhöjt timbelopp. Efter en ny HFD-dom måste särskilda behov beräknas och redovisas.

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – " HFD-domen leder troligtvis till att Försäkringskassan stramar åt beviljandet av förhöjt timbelopp"
Citat:

Jag tänker att HFD önskar en slags åtstramning, i vart fall att Försäkringskassan kommer tolka domen så.

Tidigare artiklar

Humana vann i Förvaltningsrätten

Klubba Den 31 jan i år återkallade IVO tillståndet för Humana Assistans AB. Den 20 juni vann Humana sitt överklagande i Förvaltningsrätten.

Humana vann i Förvaltningsrätten

Eva-Lotta Hedin, lagman
De klarlagda bristerna är dock förhållandevis få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga.

Tidigare artiklar

Min kommunalt beviljade assistans drogs in efter en orosanmälan"

Madelen Mati, fd assistansanvändare Madelen Matis kommunala assistans drogs in efter att hon vistats i en annan kommun än den hon är bosatt i.

Madelen Mati, fd assistansanvändare – "Min kommunalt beviljade assistans drogs in efter en orosanmälan"
Citat:

Jag har haft min man som assistent, som tur är kan han fortfarande hjälpa mig men det är ingen hållbar situation.

Tidigare artiklar

Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar

Klubba AD meddelade den 31 maj att visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med LAS.

Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans
Citat:

Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Kommunalarbetareförbundet att ersätta Fremias och Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB:s rättegångskostnader med 180 000 kr

Tidigare artiklar

Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef, Fremia Fremia ser domen som en vinst för den svenska modellen. Kommunal säger att domen tydligt visar att brukarnas rättigheter väger tyngre än de anställdas.

Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom
Citat:

Jasmina Helander, Fremia
Brukarnas rätt till självbestämmande garanteras.

Lia Scheding, Kommunal
Eftersom AD går helt på Fremias linje kommer det fortsätta att vara samma otrygga anställningar.

Tidigare artiklar

Remissvaren till "Statligt huvudmannaskap"

Personer som skriver Alla stödjer ett statligt huvudmannaskap även om Kommunal är lite tveksamma. Funktionsrättsrörelsen är positiv till kvalitetskrav utifrån assistansanvändares självbestämmande, IVO varnar däremot för detta.

Remissvar till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans"

Tidigare artiklar

Privatanställda har lägre löner

Mynthög 2021 hade kommunalt anställda assistenter 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar för varje år.

Högre månadslöner för kommunalt anställda assistenter

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Advokaten Jessica Gustavsson intervjuas om hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget
 • Intervju med Försäkringskassan om förstatligandet av personlig assistans
 • Intervju med ENIL, European Network of Independent Living och läget för personlig assistans i Europa
 • Med mera

Jämför och välj bland 209 assistansanordnare

Assistanskoll listar 209 assistansanordnare. 176 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 173 privata anordnare 3 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistans & hemtjänst Sverige AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • A-Assistans Leimir AB
 • Assistans på Gotland AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • BonZi - personligt stöd AB
 • Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
 • Frösunda Personlig Assistans AB
 • God Assistans i Norr AB
 • Hemmalaget Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • New Life Assistans AB
 • NOA Personlig Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • Personstöd Mälardalen AB
 • Särnmark Assistans AB
 • Telge Assistans AB

Skicka sidan till: