"Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska assistansbedömningar"

Hanna Egard

En medicinsk syn på funktionshinder har kommit att dominera i personlig assistans. De grundläggande behoven har varit en stor del i den förändringen. Det säger forskaren Hanna Egard som bidrog med underlag till utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"

Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – "Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar"
Citat:

Vid en måltid sker så mycket mer än näringstillförsel. Vi umgås, samtalar, smakar, osv.

Assistansen kan provocera de som tycker att man ska nöja sig med att klara vardagen och bli omhändertagen.

Tidigare artiklar

Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad till regeringen

Bild på utredningen

Två nya grundläggande behov. Fast schablon för tid som dras av för föräldraansvar. En egenvårdslag och möjlighet för assistansanordnare att efter avtal utföra sjukvårdsinsatser. Det är några förslag i utredningen.

Sammanfattning av utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"

Fredrik Malmberg överlämnade utredningen till socialminister Lena Hallengren.

Länk till Pressträff om utredningen

Tidigare artiklar

Mikael Klein: Utredningen ett steg mot avinstitutionalisering

Mikael Klein

Utredningen ger mycket positiva förslag med starkare rätt till personlig assistans på alla områden, säger Mikael Klein, expert för Funktionsrätt i utredningen. Han vill nu se en snabb remissgång av förslagen.

Mikael Klein – "Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering"
Citat:

Rörelsen måste ligga på och förslagen behöver bli valfrågor.

Vi befinner oss i en omställning från slutenvård till öppnare vårdformer, här kan viss sjukvård ges via assistans.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan vill föreslå någon form av GPS kontroll

Linus Nordenskär

Försäkringskassan arbetar på ett förslag där någon form av GPS anslutning visar att assistent och assistansberättigad befinner sig på samma plats.

Linus Nordenskär, Försäkringskassan – "Vi arbetar på att utveckla en elektronisk tidsredovisning"
Citat:

Den ska på ett säkrare plan kunna redovisa och säkerställa att assistenter är på plats tillsammans med den assistansberättigade.

Tidigare artiklar

RBU – "Hur långt är Försäkringskassan beredda att gå"?

Johan Klinthammar

RBU protesterar kraftigt mot Försäkringskassans planer att via någon typ av GPS anslutning kontrollera att assistent och assistansberättigad är nära varandra.

Debatt: RBU - Hur långt är Försäkrings-kassan beredda att gå?
Citat:

Tror ni att Försäkringskassan kommer att föreslå att alla föräldrar ska ha GPS-anpassad utrustning när de ska vabba?

Om detta förslag kommer till regeringens bord kommer RBU att göra allt i vår makt för att stoppa det.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan försvarar återkrav av assistansersättning

Linus Nordenskär

Återkrav sker vid en bedömning att det lämnats felaktiga uppgifter, säger Linus Nordenskär. Detta efter kritik från branschorganisationen Fremia.

Linus Nordenskär, Försäkringskassan – "Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade"
Citat:

Arbetsgivaren ska ha kontroll på att assistans har utförts i den omfattning som anges i den tidsredovisning som ligger till grund.

Vår utgångspunkt är att rikta återkravet mot den som förorsakat felutbetalningen.

Tidigare artiklar

Fremia svarar Försäkringskassan

Henrik Petrén

Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera hur den assistansberättigade lever eller att Försäkringskassans beslut är riktigt, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén, Fremia – "Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkringskassans beslut"
Citat:

I praktiken kräver Försäkringskassan att anordnaren ska ha koll på varenda detalj, något som anordnaren varken har praktisk eller legal möjlighet till.

Återkraven har blivit sättet för dem att visa resultat, vilket är väldigt olyckligt.

Tidigare artiklar

"Det var inte tänkt att Försäkringskassan skulle kontrollera assistansanvändarens liv"

Sophie Karlsson

Det är ett förlegat vårdtänk att assistansanordnaren ska ha koll på hur det ser ut hemma hos assistansanvändaren, säger IfA:s ordförande Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv"
Citat:

Endast de personer som de facto är på plats vet hur det verkligen ligger till och assistansanordnaren är sällan på plats.

Det var inte tänkt att assistansanordnaren ska ha någon form av övervakande roll.

Tidigare artiklar

Löneguide för assistenter uppdaterad

Mynthög

Privatanställda assistenters medeltimlön var 144,30 kr år 2020, en ökning med 0,6 %. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,1 % till 24 700 kr.

Löneguiden uppdaterad med 2020 års siffror

Tidigare artiklar

Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar

Försäkringskassan

Antalet assistansberättigade fortsatte minska under 2020. Samtidigt ökade beviljade förstagångsansökningar, främst för barn. Andelen avslag ligger dock fortfarande högt på 81 %. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar

Tidigare artiklar

Riksdagspartierna debatterade utredning om huvudmannaskapet

Sophie Karlsson

Socialdemokraterna har kanske tagit ställning för ett statligt huvudmannaskap och behovsbedömningarna kommer kanske ingå i den kommande huvudmannaskapsutredningen. Två vaga besked uttalades av riksdagspartierna på IfAs debatt.

Hård politikerdebatt om huvudmannaskapsutredningen
Citat:

Mikael Dahlquist (S)
Mitt stalltips är nog ändå att vi också landar i den frågan, med ett statligt huvudmannaskap. Det skulle jag tro.

Bengt Eliasson (L)
Behovsbedömningarna är självklart en av de frågorna i diskussionerna vi har haft där vi, anser jag, är framme.

Maj Karlsson (V)
Man måste förstå att man inte kommer att få stöd för något annat än ett statligt huvudmannaskap i riksdagen.

Nicklas Attefjord (MP)
Alla beslut går att förändra och det är det vi håller på med.

Pia Steensland (KD)
Vi har alltid varit tydliga med att det ska vara staten som ska vara huvudman och att utredningen ska ta fram detaljerna kring detta.

Ulrika Heindorff (M)
Jag får säga att vi ibland inte haft någon riktig politik på det här området men nu har vi påbörjat ett ganska stort utvecklingsarbete.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)
För oss är det viktigt att man ställer sig frågan hur? det ska bli ett statligt huvudmannaskap och inte om?

Sofia Nilsson (C)
Ingen ska falla ur eller bli av med sin assistans.

Tidigare artiklar

"Rättigheterna i assistans måste hela tiden återerövras"

Mikael Klein

Under sista delen av mandatperioden förväntar sig Mikael Klein att januaripartierna lever upp till orden "alla som har rätt till assistans ska få det".

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – "Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras"
Citat:

Tyvärr har den typen av röster saknats i Socialdemokraterna och Moderaterna under senare tid, vilket förvånar.

Jag tror det är få väljare som "nostalgi–röstar" på Liberalerna för Bengt Westerbergs bedrifter.

Tidigare artiklar

KD: "Institutet bör granska FN:s kritik mot Sverige

Pia Steensland

En granskning av hur Sverige följer Funktionsrätts-konventionen blir indirekt en granskning även av LSS och rätten till personlig assistans, säger Pia Steensland.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige"
Citat:

Sverige har fått upprepad kritik från FN kring brister i hur vi som land lever upp till konventionen.

Välkommet med en oberoende granskning från institutet kring de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – "Alltmer försämringar i kommunal assistans"

Thomas Juneborg

Under pandemin drar kommunerna in alltmer assistans, även för de som tidigare förlorat sin statliga assistans, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Allt mer försämringar i kommunal assistansersättning"
Citat:

Kommunerna har alltid haft mycket svårt att acceptera att LSS och personlig assistans är en på papperet stark rättighetslagstiftning.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer kring utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"
 • Referat av diskussion om kriminalitet på IfAs rådsmöte
 • Vi bevakar kommande direktiv till utredning av huvudmannaskapet för personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 231 assistansanordnare

Assistanskoll listar 231 assistansanordnare. 202 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 198 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Alma Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Assistansporten AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • BonZi - personligt stöd AB
 • God Assistans i Syd AB
 • Humlan Assistans AB
 • JAG Personlig assistans
 • Kavon Care AB
 • Kooperativet Olja
 • Kronan assistans
 • Kura Omsorg i Sverige AB
 • Liv ihop AB
 • Livis Omsorg AB
 • Omnia Personlig Assistans
 • SkaraborgsAssistans
 • Spira Assistans AB
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Sydassistans AB
 • Vivida Assistans AB

Skicka sidan till: