Socialstyrelsen: Färre smittas av Covid 19 i assistans än i hemtjänst och LSS-boende

Karin Flyckt

Färre personer runt varje assistansanvändare verkar vara en bidragande orsak till att få smittats jämfört med hemtjänst och LSS-boende. Bland assistansanvändare över 65 år har så få som 0,1 % smittats av Coronaviruset

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – "Andelen bekräftat smittade är klart lägre inom personlig assistans"
Citat:

Att andelen smittade förblivit så pass låg är troligen att varje assistansanvändare träffar relativt få personliga assistenter.

Valde vi att göra direktutskick till assistansanordnare med information om personlig skyddsutrustning, smittskydd, utbildningar osv.

Tidigare artiklar

Regeringen ville ersätta anordnare för covid-19 kostnader

Regeringen föreslår att privata assistansanordnare ska kunna söka ersättning för kostnader för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter.

Assistansanordnare ska ersättas för skyddsutrustning

Tidigare artiklar

Protester mot fuskuttalande från åklagare

Åklagaren Björn Rosenlöf på Ekobrottsmyndigheten sade i en debattartikel i Expressen "jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning".

Kraftiga reaktioner på uttalande från åklagare
Citat:

Maria Persdotter, RBU
Rättssamhällets företrädare borde hålla sig till sanning och fakta och inte spekulera vilt.

Anders Lindberg varnar för fuskdebattens konsekvenser

Anders Lindberg

Ledarskribenter talar öppet om att begränsa rättigheter i personlig assistans. Åklagare säger att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk. Den pågående fuskdebatten riskerar att få allvarliga konsekvenser, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – "Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten"
Citat:

Om han (Rosenlöf) inte har stöd för den siffran bör han vara tyst.

Jag skulle vilja kalla detta en "batongliberalism" som ligger i gränslandet mellan konservatism och en mer auktoritär linje.

Tidigare artiklar

Fuskutredare dömer ut spekulationer

Stig Svensson

Stig Svensson varnar för att kriminaliteten utnyttjas av krafter som vill begränsa rätten till assistans. Samtidigt vill han begränsa arbetskraftsinvandring och ge Försäkringskassan och IVO rätt att kontrollera assistansanordnarna mer.

Stig Svensson, fd statlig utredare av assistansfusk – "Att säga att 50 % av all assistansersättning är fusk är grovt oseriöst"
Citat:

Björn Rosenlöfs agerande är mycket beklagligt och stärker de krafter som vill begränsa våra fri– och rättigheter.

Problemet blir när personer och konstellationer av olika slag ser en möjlighet att systematiskt pumpa systemet på pengar.

Tidigare artiklar

IfA kritiserar artiklar på Expressen

Sophie Karlsson

Expressens ledarskribent Anna Dahlberg ger en ensidig och onyanserad bild av personlig assistans, säger Sophie Karlsson. Hon kritiserar även åklagaren Björn Rosenlöfs spekulationer om 50 % fusk i assistansersättning.

Sophie Karlsson, ordförande IfA – "Expressen ger en onyanserad bild av personlig assistans"
Citat:

Jag tycker att hon (Anna Dahlberg) uttalar sig om sådant hon saknar kunskap om och inte förstår konsekvenserna av.

Jag utgår från att han (Rosenlöf) inte har någon faktabaserad grund utan att det handlar om tyckande, vilket är olyckligt.

Tidigare artiklar

Elisabeth Sandlund: Assistansreformen används som ett slagträ

Elisabeth Sandlund

Anna Dahlberg använder assistansreformen som ett slagträ i debatter om organiserad brottslighet och svensk migrationspolitik, säger Elisabeth Sandlund. Hon anser att ord som "brukarimport" leder tanken till att assistans är förbehållen personer med svenskt ursprung.

Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – "Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt"
Citat:

Också nyanlända måste ha full rätt att söka de stöd som de är berättigade till, även personlig assistans.

Ett totalförbud mot att anhöriga arbetar som personliga assistenter skulle till exempel innebära en katastrof för många familjer.

Tidigare artiklar

"NUC-rapporten har en cynisk bild av assistans"

Anna Barsk Holmbom

Anna Barsk Holmbom tvivlar inte på att brottslighet kring arbetstillstånd i assistansen existerar. Hon anser dock att NUC-rapporten präglas av en cynism och att författarna verkar ogilla assistansreformen.

Anna Barsk Holmbom – "Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport"
Citat:

Kan man dra någon annan slutsats här än att assistansanordnare ljuger?

Om det upplevda behovet är större än vad Försäkringskassan anser att det är i ett senare skede, är det brottsligt?

Tidigare artiklar

Krönika, Thomas Juneborg – Vi måste skydda rätt till assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet

Thomas Juneborg

Debatten om omfattningen på fusk och kriminalitet måste utgå från fakta och inte vilda spekulationer, säger Assistanskolls Krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, Krönikör - "Vi måste skydda rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet"
Citat:

Det måste gå att samtidigt säkra rättigheterna för vi som behöver assistansen och samtidigt framgångsrikt bekämpa de kriminella.

Det är svårt att dra någon annan slutsats att än Anna Dahlberg verkligen ogillar personlig assistans och helst vill avskaffa den.

Tidigare artiklar

Regeringen bereder lagändring mot att anlita anordnare utan tillstånd

Lena Hallengren

Lena Hallengren kritiserar att det går att anlita anordnare som saknar tillstånd och säger att regeringen bereder en lagändring för att stoppa detta.

Lena Hallengren, Socialminister – "Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans"
Citat:

Det är inte meningen att aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska kunna bedriva personlig assistans.

När kan ett beslut om en eventuell lagändring komma?
– Frågan bereds och det är det som går att säga i nuläget

Tidigare artiklar

David Lega – Regleringsbrevet är grunden till försämringarna

David Lega

David Lega ser regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016 som den främsta orsaken till de hårda assistansbedömningarna. Och det finns poänger med minuträknande, säger han.

David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – "Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet"
Citat:

Om man börjar med förstatligande, vilket vi har majoritet för, kommer tjugo-timmarsgränsen blir mindre viktig.

Nu hänger det bara på om liberalerna står upp för sin egen politik eller om de sätter sig i knäet på (S) eller (C).

Tidigare artiklar

"Vänta med statligt huvudmannaskap"

Från Funktionsrättsrörelsen som tidigare krävt statligt huvudmannaskap, kommer nu krav på att behovsbedömningarna först måste förändras. ILI-projektet "Artikel 19 som verktyg" har analyserat frågan.

Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap?
Citat:

Jonas Franksson, ordförande STIL
Det kommer det bli väldigt svårt för de drygt 4000 som har assistans via kommunerna att få personlig assistans via staten.

Tidigare artiklar

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Riksdagen

KD, V, SD och L samt enskilda socialdemokrater och moderater motionerar om utvidgad rätt till personlig assistans. Flera moderater motionerar om kontroll och åtgärder mot fusk. Det är tyst från Centern och Miljöpartiet.

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Tidigare artiklar

Disabled Refugees Welcome (DRW) - Zoom Projektkonferens 26 nov 2020

Inbjudan

Konferensen uppmärksammar livssituationen för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. Röster från migranter med normbrytande funktionalitet kommer att höras. En paneldiskussion kommer att hållas. Välkommen!

Läs mer om programmet, talare mm...

DRW är ett projekt av Independent Living Insitute

Vad riksdagspartierna budgeterar till assistansersättning

Mynthög

KD och SD lägger mer än S-MP-regeringen på assistansersättning för 2020. M och V lägger lika mycket som regeringen. C och L har budgetsamarbete med regeringen.

Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2021

Tidigare artiklar


Jämför och välj bland 238 assistansanordnare

Assistanskoll listar 238 assistansanordnare. 212 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 208 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Animo Assistans AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • LA Assistans AB
 • Omtanken Assistans i Norden AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • ENKV Personlig Assistans
 • Himmave AB
 • Lans Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Liv ihop AB
 • NOA Personlig Assistans AB
 • Noah Assistans Invest AB
 • Vivida Assistans AB
 • Vår Omtanke AB

Skicka sidan till: