Assistanskolls Nyhetsbrev 2016-10-31

Regeringen utmanas i Socialutskottet

Maj-Karlsson

Vänsterpartiets krav var att skrivningen Försäkringskassan ska bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar skulle tas bort. Vid omröstningen den 27 oktober fick de stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen och Moderaterna röstade emot. Centern avstod från att rösta.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet - "Ovärdigt en rödgrön regering"
Citat:

Regeringen måste sluta jonglera med sin ideologiska hållning och erkänna LSS som en rättighetsreform.

Att de månaderna efter gick till attack mot den rättighetslagstiftning som möjliggör det, tycker jag minst sagt är magstarkt. Det är ovärdigt en rödgrön regering.

Riksdagsdebatt efter votering i Socialutskottet

Tidigare artiklar

Mycket hård debatt om assistans

Efter att Vänsterpartiet och Liberalerna pressat regeringen om neddragningarna i assistansen har flera debattörer klivit fram med hård kritik av assistansreformen. Det sägs nu öppet att assistansen tränger undan annan vård och omsorg eller att assistansen borde kommunaliseras.

Debatt om assistans dras till sin spets

Debatten påverkades även av ett tragiskt dödsfall där en kvinna dog på en handikapptoalett. Kvinnan var ensam pga indragen assistans.

Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall

"Privata anordnare bör omfattas av offentlighetsprincipen"

Staffan Olsson

Staffan Olsson stödjer utredningen "Ökad insyn i välfärden" som föreslår att offentlighetsprincipen inklusive fullt meddelarskydd ska gälla även privata assistansanordnare.

Staffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
Citat:

Vårdföretagarna borde, kan jag tycka, istället betona behov av tillskott av resurser.

Jag bedömer att en brukare har rätt att få ut uppgifter om hur hens pengar används.

Ju starkare insyn, desto svårare att bedriva eventuell skumraskverksamhet.

Tidigare artiklar

Bengt Elmén gör satir över nedskärningarna

Bengt Elmén

Bengt Elmén gör satir över utvecklingen i personlig assistans, en utveckling han är mycket oroad över. Se förre ministern Maria Larsson presentera vårdhubbottar eller Försäkringskassan anställa dementorer.

Bengt Elmén, intervjuare och satiriker – "Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen"
Citat:

Ett syfte är att gissla fördomen. Undansatta grupper har i alla tider häcklat makten.

Jag vill påverka alla, men framförallt den egna rörelsen. De är ganska snälla, de borde bli tuffare.

Jag tror att många vill vrida klockan tillbaka.

De förstår inte att assistansen är en garanti för att vi alla ska kunna fortsätta våra liv, även om till exempel en svår olycka drabbar oss.

Höstens riksdagsmotioner

I år vill två motionärer göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans"

Om den låga uppräkningen av schablonen

Tobias Baudin

Det duger inte med en uppräkning på 1,05 % av assistansersättningen säger Kommunals Ordförande Tobias Baudin.

Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – "Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna"
Citat:

Det kan innebära att nödvändiga satsningar för bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetensutveckling uteblir.

Det försvårar vår avtalsrörelse. Vi vill dels höja löner men även komma överens om andra viktiga avtalsförbättringar.

Tidigare artiklar

Vilka partier föreslår mest pengar till personlig assistans?

I partiernas budgetar framgår det vilka som ger mest respektive minst till personlig assistans. Läs Assistanskolls sammanställning.

Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst"

Rapport visar konsekvenser av indragen assistans

Mattias Nasman

Anhöriga får ta över när stödet dras in enligt ekonomhistorikern Mattias Näsman på Umeå Universitet som skrivit rapporten "Konsekvenser av indragen Assistansersättning".

"Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna"

Tidigare artiklar

Assistans på Dramaten

I Deformerad Persona, som just nu går på Dramaten, skildras maktspelet mellan en ung MS-sjuk kvinna och hennes jämnårige personliga assistent.

Ylva Andersson, författare och assistansanvändare - "Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistansanvändare"
Citat:

Allt är ställt på sin spets. Pjäsen utvecklas till en mardröm, till bland det värsta som skulle kunna hända i mitt liv.

Kvinnornas olika "maktmedel" blir ställda mot varandra: klass, social status, etnicitet, kulturellt kapital och språkets makt.

Människor är komplexa, inte bara fuskare, hjältar eller offer.

Ny vägledning från kassan

/Upplagd bok

Definiering av goda levnadsvillkor. Egenvård kan inte längre beviljas som ett grundläggande behov. Det är några förändringar i den fjortonde versionen av Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning.

Ny vägledning för assistans¬ersättningen

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om regeringens besparingar
 • Införandet av efterskottsbetalning
 • Försäkringskassan definierar goda levnadsvillkor
 • Med mera.

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg är både en förening och ett arvsfondsprojekt (2016-19), som tillsammans arbetar för att driva fram en rättspraxis som ger tydliga signaler om hur diskriminering ska minska och tillgänglighet öka. Prenumerera på månatligt nyhetsbrev via https://utskick.assistanskoll.se/ eller via https://lagensomverktyg.se/

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Hanna tycket det är viktigt att lyssna på assistenterna när de kommer med egna önskemål på sådant som rör deras arbetssituation. Oftast tillgodoser hon deras behov. Senast köpte hon in en extra brandfilt.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "anordna din egen assistans" ger assistansanvändare information om hur man köper assistans av en anordnare man själv äger.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 289 assistansanordnare

Assistanskoll listar 289 assistansanordnare, av dessa har 249 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 249 anordnarna har tillsammans 11 411 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 90 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Kooperativet OLGA

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Axhorn Assistans AB
 • Frej Assistans AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • Kurera Assistans
 • L&S Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • ME Assistans AB
 • MG Assistans AB
 • Nordisk Hem och LSS Assistans AB
 • PA Care AB
 • Side by side Assistans AB
 • Telge Assistans AB
 • Trea Assistans AB
 • Trollebo Assistans HB
 • Åsalidgruppen AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: