Riksdagsdebatt efter votering i Socialutskottet

RiksdagenI en riksdagsdebatt om personlig assistans pressade bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet regeringen om att stoppa de nedskärningar som pågår. Uppmaningen till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar måste upphävas hävdades det.

Regeringen och Moderaterna eniga i riksdagens Socialutskott

I socialutskottet skedde en omröstning den 27 oktober. Vänsterpartiet hade krävt att uppmaningen till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar skulle upphävas. Vänsterpartiet fick stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna röstade emot. Centern avstod från att rösta.

Röster från riksdagsdebatten

Emma Henriksson, Kristdemokraterna ville upphäva uppdraget till Försäkringskassan. Hon sade att regeringen väljer att beskriva LSS som en reform med fusk och stigande kostnader. Hon menar att kostnadsökningen har naturliga förklaringar och beror på tex ökade behov och mer korrekta beslut.

Jan Björklund, Liberalerna sade att regeringen måste dra tillbaka uppmaningen till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Regeringens politik leder till att funktionsnedsatta barn tvingas flytta till vårdboenden.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet sade att uppmaningen till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar måste upphävas. LSS inte är en förmån utan en försäkring för oss alla och den är nu under attack. Hon kritiserade regeringen och Moderaterna för att de röstade ner förslaget i Socialutskottet om att ändra uppmaningen till Försäkringskassan.

Carina Herrstedt från Sverigedemokraterna sade att assistansen håller på att nedmonteras pga domar i förvaltningsdomstolarna. LSS-utredningen direktiv om att minska kostnader bör ändras.

Per Lodenius, Centerpartiet krävde inte att uppmaningen till Försäkringskassan dras tillbaka men sade att regeringen gör en trippelstöt mot assistansen i form av en låg uppräkning av schablonen, en uppmaning till Försäkringskassan att minska timmarna och en LSS-utredning med direktiv att minska kostnaderna.

Cecilia Widegren, Moderaterna sade att regeringen bör skriva ett nytt uppdrag till Försäkringskassan som handlar om att öka kvaliteten, nolltolerans mot fusk, ge resurser till tillsyn av assistans och en kostnadskontroll med helhetssyn.

Åsa Regnér, Socialdemokraterna sade att regleringsbrevet till Försäkringskassan handlar om att få kontroll på utbetalningarna. De som har rätt till assistansersättning ska få det. Han sade att prejudicerande domar måste följas men vill utreda effekterna av domen om egenvård från 2012. Hon sade att 10 % av utbetald ersättning bedöms vara fusk.

Marco Venegas, Miljöpartiet stod bakom regeringens politik. Han sade att tio procent är felaktiga utbetalningar i form av fusk och brottslighet. Pengar går också till reklam och marknadsföring vilket inte är syftet.

Riksdagsdebatt om personlig assistans (28 oktober 2016)


Skicka sidan till: