Debatt om assistans dras till sin spets

Efter att Vänsterpartiet och Liberalerna pressar regeringen om neddragningarna på personlig assistans har flera debattörer klivit fram med hård kritik av assistansreformen. Det sägs nu öppet att assistansen tränger undan annan vård och omsorg eller att assistansen borde kommunaliseras och upphandlas.

Oppositionspartier tar strid mot regeringen

Fredagen den 14 oktober tog Vänsterpartiet upp neddragningarna på personlig assistans i riksdagens socialutskott. Deras krav på att inga fler ska få sin assistans indragen får stöd av Liberalerna vars partiledare Jan Björklund argumenterade mot regeringen i P1-morgon. De får även stöd av Kristdemokraterna och Centern enligt SVT.

Osanningar sprids enligt regeringen

Anna-Lena Sörensen, S-Vice ordf i Socialutskottet säger i debattartikeln "Oppositionen sprider osanningar om LSS" att oppositionen sprider osanningar om att regeringen ligger bakom nedskärningar och att det inte görs någon åtstramning på assistansen i Regeringens budget, utan ersättningen kommer att räknas upp nästa år.
(Assistansersättningen räknas upp med 1,05 % samtidigt som avtalade löneökningar för assistenter ligger på 2,2 % ,(redaktörens anmärkning))

Ansvarige minister Åsa Regnér säger i debattartikeln "Nej vi skär inte ner på assistansen" att antalet assistanstimmar per person tvärtom ökar och antalet assistansberättigade är konstant. Hon säger: Jag vill gärna föra den diskussionen, men låt oss göra det utan att skrämma människor med bilder av minskade resurser i en tid när utvecklingen är den motsatta.

Hård kritik i media av assistansreformen

Före detta försäkringsdirektören Gunnar Johansson säger i debattartikeln "Assistans – en orimligt bra socialförsäkring?" att förmånen är så ineffektiv och kostsam att den riskerar att tränga undan andra gruppers behov av vård och omsorg och att assistansersättning, kanske för att staten är huvudman och inte kommunerna, har blivit ”en orimligt bra försäkring.

Han jämför med hur vissa personer med Hepatit C inte får subventionerade läkemedel som skulle kunna bota sjukdomen eftersom läkemedlen är för dyra. Han frågar sig sedan om det är rädslan för att ta impopulära beslut gör att politiska beslutsfattare och debattskribenter agerar som om assistansersättningen vore en helig ko?

Anna Dahlberg på Expressen säger i krönikan "Jan Björklund är populist i assistansfrågan" att Assistansersättningen blivit en magnet för oseriösa aktörer, däribland den organiserade brottsligheten. Hon säger vidare att S-MP-regeringen borde backas upp när den nu försöker ta tag i situationen. I stället får den löpa gatlopp mellan Vänsterpartiet och Liberalerna som tävlar i välfärdspopulism.
Hennes slutsats är att kommunerna borde ta över hela huvudmannaskapet och säkra valfriheten via upphandlingar i stället.


Skicka sidan till: