Liberalarena ger mest, Sverigedemokraterna minst

För budgetåret 2017 ger regeringen med stöd av Vänsterpartiet lika mycket till assistansersättning som Moderaterna, Centern och KD ger i sina skuggbudgetar. Liberalerna ger 1 miljard mer medan Sverigedemokraterna ger 111 miljoner mindre.

I regeringens budget för 2017, som S, Mp och V står bakom) avsätts det 25 931 000 till assistansersättning. Regeringens har sänkt uppräkningen av schablonbeloppet till 1,05 %. Regeringen säger att assistansersättningen tidigare höjts för mycket, och hänvisar tex till Assistansersättningsutredningen från 2014, där Agneta Rönn sade att assistansersättningen var ca 20 kr för hög.

Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna ger exakt lika mycket i sina skuggbudgetar som regeringen för 2017 vilket kan tolkas som att de är överens med regeringen om att assistansersättningen tidigare höjts för mycket.

Liberalerna sticker ut när de ger 1 miljard mer till assistansersättning i sin skuggbudget för 2017, 26 931 000. De säger smärtgränsen i assistansen är nådd och att reformen hotas. De vill ändra direktiven till den pågående LSS-utredningen och dra tillbaka uppdraget till Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

Sverigedemokraterna slutligen ger i sin skuggbudget för 2017 111 miljoner mindre än regeringen, 25 820 000 kr. De uppger ingen direkt orsak till detta i sin budget.

Vidare läsning

Skicka sidan till: