Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”


Tobias BaudinDet duger inte med en uppräkning på 1,05 % av assistansersättningen säger Kommunals Ordförande Tobias Baudin. Det försvårar avtalsrörelsen och förhindrar förbättringar av personliga assistenters arbetsvillkor.

Försvårar avtalsrörelsen

I regeringens budget för 2017 framkom det att assistansersättningens schablonbelopp räknas upp med enbart 1,05 %. Detta sker samtidigt som kollektivavtalen Kommunal nyligen tecknat med Vårdföretagarna och KFO innebär löneökningar på 2,2 % för personliga assistenter. Tobias Baudin är mycket kritisk mot regeringen.
– Det försvårar vår avtalsrörelse. Vi vill dels höja löner men även komma överens om andra viktiga avtalsförbättringar.
Kommunal hade inför årets avtal krävt längre uppsägningstid och hårdare regler för uppsägningar vid visstidsanställningar. För att sådana förändringar ska vara möjliga är det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna menar Tobias Baudin.
– Ersättningen borde åtminstone kompensera löneökningar och prisutveckling.

Arbetsmiljön blir lidande

Konsekvenserna av den låga uppräkningen kan bli att assistenternas arbetsmiljö inte utvecklas vilket påverkar assistansens kvalitet, säger Tobias Baudin.
– Det kan innebära att nödvändiga satsningar för bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetensutveckling uteblir. Det vore olyckligt då dessa offensiva satsningar behövs för att höja kvalitén inom assistansen.
Tobias Baudin har svårt att säga hur nästa års avtalsrörelse påverkas.
– Vi har kunnat hantera årets avtalsrörelse. Tyvärr utan några större villkorsförbättringar vilket hade varit bra för att höja kvalitén. När det gäller avtalsrörelsen 2017 är det för tidigt att säga. Just nu försöker vi komma överens om en samordning med övriga LO–förbund. Jag ser dock framemot konstruktiva förhandlingar utifrån de förutsättningar som gives.

Vill se blandning av små och stora företag

Bland annat Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO har varnat för att en låg uppräkning av schablonen leder till att bara de större företagen i assistansbranschen kan klara sig på sikt.
Behövs det en blandning av mindre och större företag?
– Jag tror att en blandning av kommuner, små och stora företag är bra, För Kommunals del är dock inte driftformer det viktigaste utan att alla medlemmar har bra löner och anställningsvillkor oavsett utförare.
Vill du ha ett krav på kollektivavtal för assistansanordnare?
– Principiellt skulle det vara bra. Det skulle säkerställa att företagen har kollektivavtalsenliga löner, tjänstepension osv. Det skulle premiera de seriösa företagen, säger Tobias Baudin.

Högre schablonbelopp vid kollektivavtal?

I regeringens budget föreslås det även en lagändring som gör det möjligt för regeringen att införa olika schablonbelopp, kanske olika för olika driftsformer.
Hur ser du på det?
– Som ordförande i Kommunal är det min uppgift att säkerställa att alla medlemmar ska ha samma löneutveckling och samma villkor oavsett brukarens assistansbehov. Jag är dock öppen för att diskutera konstruktiva förslag som kan förbättra branschen. Här skulle man kunna lyfta fram och premiera de företag som är långsiktiga, seriösa och har kollektivavtal. Vilket är de allra flesta, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin intervjuades av Kenneth Westberg 2016-10-05

Skicka sidan till: