Nyhetsbrev 2008-02-26

Statistik om Assistanskoll

112 assistansanordnare deltar nu i Assistanskolls jämförelse. Tillsammans har de 3 343 kunder, vilket utgör 24 procent av det totala antalet assistansberättigade i Sverige och 54 procent av alla som anlitar icke- kommunala assistansanordnare. 56 procent av alla assistansberättigade anlitar fortfarande kommunen. (dec 2006)

Nyhetsbrevet

Går till 720 kommunala LSS-handläggare och biståndsbedömare, 221 assistansanordnare, 197 e-postadresser för handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt naturligtvis assistansbrukare, anhöriga och assistenter, mm.

Intervjuer med assistansanordnare

Assistanskoll intervjuar assistansanordnare som vi tycker är innovativa, är stora aktörer eller har en speciell nisch/specialitet. Hittills finns intervjuer med Argolis, IGS, JAG, Olivia, PPA-bolagen

Spara eller inte spara, assistansberättigades rörelsefrihet hotas.

Försäkringskassan vill hindra assistansberättigade från att spara inför större eller oförutsedda utgifter. Assistanskoll reagerade med ett pressmeddelande: "Assistansersättningens intentioner hotas" och redogjorde vad tvister med anställda assistenter , arbetsgivaransvaret och assistansomkostnader för exempelvis medföljande assistenter kan kosta. LSS-kommittén tycker inte som Försäkringskassan i frågan . Nu har dock regeringen lagt en proposition där möjligheten att spara utanför sexmånadersperioder slopas! Webbtidningen Föräldrakraft protesterar mot den nya assistansersättning: "vi hindras att resa och arbeta" Skriv på namninsamlingen i protest mot propositionen!

TEMA - LSS-handläggarens roll

Vi har låtit olika röster, inklusive LSS-handläggare, diskutera

LSS- handläggarens yrkesroll:

1. Gentemot kommunala assistansutförare
2. När den assistansberättigade väljer assistansanordnare
3. När ett LSS-beslut överklagas
4. Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"

Rinner assistansersättningen genom öppna kranar?

Detta sade Magnus Johansson, Mp-ledamot i LSS-kommittén, i Rapport. Hans uttalande ifrågasattes av assistansanvändare Bengt Elmén Sture Jonasson, STIL Adolf Ratzka som kräver en samhällsekonomisk analys av assistansreformen och grubblade över sambandet mellan assistans- och försvarskostnader

"Konfrontera den sökande med några tänkta arbetssituationer"

Är ett tips från Jessica Smaaland när det gäller rekrytering av personliga assistenter.

Vad får en personlig assistent göra?

Assistansberättigade, Arbetsgivarföreningen KFO, Kommunal och Arbetsmiljöverket har intervjuats om assistenters arbetsuppgifter

Det går alltid att byta assistansanordnare

Assistansanvändare berättar om varför de bytt assistansanordnare Jessica Smaaland Yasmin Jungestedt .

Fiasko eller succé?

Assistansberättigade berättar om vad som gör skillnaden vid resor med personliga assistenter. Bengt Elmen Jessica Smaaland

LSS-handläggare rådfrågar Assistanskoll

Assistanskoll rådfrågas ibland om enskilda assistansanordnare. Vi lämnar då inga egna värderingar utan presenterar endast det som finns publicerat i Assistanskoll.

Hej
Jag är LSS-handläggare i kommun X och fått en ansökan från det privata assistansbolaget Y. Jag har sökt bolaget i er förteckning men det finns inte med. Betyder det att Y inte är seriöst?


Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: