IGS logotyp

"IGS - Kunden ska kunna påverka sin avgift till oss"

"IGS stöd och service" har sitt kontor nära Globen i Stockholm. Företaget startades 2000 av Irina Gainza utifrån assistansen runt en person och har därefter vuxit till att idag ha 14 kunder.

Styrka hos kanslipersonal

Både personer med och utan assistans arbetar i administrationen. Detta ger företaget en styrka säger Maria Mattsson som är företagsutvecklare på IGS.
- Det ger oerhört mycket med olika perspektiv, jag kan se saker ur brukarens synvinkel och kan identifiera mig med honom/henne, medan min kollega kanske kan se saker från ett annat håll.
Företagets personal har även språkkunskaper i kurdiska, turkiska, ryska, amarinja och somaliska, vilket enligt Maria Mattsson underlättar kontakt med kunder från dessa invandrargrupper.

Administrationsavgift och budget

IGS är inte vinstdrivande utan administrationsavgiften är satt för att täcka de kostnader företaget har. Att kunden kan påverka sin avgift till företaget tycker Maria Mattsson är centralt. Varje kund har en budget som ändras vid behov. I budgeten fördelas pengarna på lönekostnader, assistansomkostnader, utbildning, administration och sparad assistansersättning (för exempelvis framtida resor). Avgiften kan minskas genom att man själv rekryterar sina assistenter och vikarier. Sparade pengar går även att ta med sig om vid ett eventuellt byte av assistansanordnare.
- Vissa kunder lägger mer på löner eller utbildning till assistenterna medan kunder som reser mer och har ett aktivt liv lägger en större del till assistansomkostnader.
Blir det inte stora löneskillnader för assistenterna då?
- Lönerna kan variera, men bara till en viss gräns, minst 85 procent av assistansersättningen måste gå till lönekostnader, det är den begränsning vi har.

LSS-Kommitténs förslag

Alla assistansomkostnader måste samtidigt verifieras med kvitton, några utbetalningar av schablonbelopp accepteras inte.
- Nej, allt måste gå till personlig assistans, vi håller fullständigt med LSS-Kommitténs förslag om redovisningsskyldighet av assistansomkostnader. Det är ett sätt att bevara reformen så att pengar går till vad det är tänkt för, nämligen personlig assistans.
IGS har avtal med Enija företagshälsovård, där både administrativ personal och assistenter kan få hälsoundersökningar, massage eller handledning. Detta täcks dock inte av administrationsavgiften utan om kunden vill använda detta för sina assistenter måste det planeras in i budgeten.

Egna arbetsgivare

Kunder som är egna arbetsgivare kan också anlita IGS och det går att byta mellan den eller andra formen.
- Steget är kort mellan att anlita oss som assistansanordnare eller att bli egen arbetsgivare och då istället anlita oss som ekonomisk konsult och exempelvis få vikarier vid akuta behov.

Synen på assistentyrket

Något som Maria Mattsson vill ändra attityden till är att personliga assistenter ofta associeras med vårdyrken.
- I platsbanken ligger det tillsammans med vårdbiträdesarbeten vilket kan locka till sig fel sorters människor, de som vill vårda och ta hand om en person. Vi är istället angelägna om att hitta människor som är inriktade på service och ser sitt yrke som ett arbete för mänskliga rättigheter, säger Maria Mattsson.
Hur ser framtiden ut för er?
- Vi vill växa, men till en viss gräns, vi vill inte bli alltför stora så att vi tappar greppet om kunderna, säger Maria Mattsson.

Maria Mattsson, IGS-stöd och service, intervjuades av Kenneth Westberg 2007-11-08

maria.mattsson@igs-ss.se kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: