"Olivia - satsar på högutbildad personal och handledning"

"Olivia Assistans" grundades 2003 av Karsten Inde som innan dess byggt upp och sålt Frösunda Assistans. Olivia har idag 195 kunder runtom i landet.

Hög utbildningsnivå hos personalen

Karsten Inde menar att Olivia har en styrka i en stark ledning där flertalet arbetsledare på lokalkontoren är utbildade sjukgymnaster eller arbetsterapeuter med erfarenhet från rehabilitering, idrott och behandling av funktionshindrade. Det finns en assistentpool med akutvikarier och det går att nå företaget dygnet runt berättar Karsten Inde.
- Kontorstid går det att ringa våra lokalkontor och övrig tid kan arbetsledarna nås på jourtelefoner.

Utbildning och handledning för assistenterna

Assistenterna utbildas efter behov men generellt satsar Olivia mer på handledning än utbildning säger Karsten Inde. Handledningen kan röra både konflikter i personalgruppen och arbetet hos kunden.
- Handledningen ges av externa terapeuter, ibland får arbetsledarna först handledning för att sedan själva handleda assistenterna. Alla assistenter behöver handledning förr eller senare, ibland i form av dagligt stöd.

Socialt engagemang

I det så kallade PLUS-programmet erbjuds kunderna gemensamma aktiviteter i form av museibesök, konserter, fester, resor mm. Karsten Inde säger att Olivia strävar efter att engagera sig i kundernas sociala förhållanden.
- Vi har kunder som får barn och då måste allt runtomkring det fungera. Vi tar ofta över assistansuppdrag som kört fast därför att assistenterna styrt brukarens liv, då har vi bytt ut assistenterna.

Vinst, Administrationsavgift och sparade assistansmedel

Företagets vinst ligger på ca 4-5 procent av omsättningen, Olivia tar inte ut någon fast administrationsavgift av sina kunder utan behåller istället allt som blir över av assistansersättningen efter att löner, sociala avgifter och assistansomkostnader betalats ut berättar Karsten Inde.
- Det innebär att avgiften till Olivia varierar från kund till kund. En del kunder går vi back på därför att de har mycket assistansomkostnader eller behöver mycket arbetsledning, medan andra är väldigt lönsamma om arbetet löper på utan problem.
Kan kunden ta med sig sparade assistansmedel om han/hon lämnar Olivia?
- Nej, därför att vi betraktar det som företagets pengar. Kunderna har inte så mycket inflytande över företagets ekonomi, det centrala är att kunden under sin tid hos oss får personlig assistans av en hög kvalité och att assistenterna får bra handledning och stöd från sin arbetsledare.

Assistansomkostnader

Assistansomkostnaderna är förhandlingsbara och kan variera mellan tre och fem kr/assistanstimme. De kunder som har större utgifter kan dessutom söka pengar från Oliviafonden.
- Om assistansomkostnaderna inte räcker till, exempelvis vid en resa, kan kunden ansöka om extra pengar. Vi lägger ut ett par hundratusen om året i extra tilldelningar från Oliviafonden.

LSS-Kommitténs förslag

Eftersom Olivia redovisar alla assistansomkostnader med kvitton kommer man inte att påverkas av LSS-kommitténs förslag angående detta menar Karsten Inde som dock är skeptisk till att förslaget kommer att ge avsedd effekt.
- De försöker lösa problemet med ett kontrollsystem som kommer att kräva enorma insatser av Försäkringskassan. Dessutom har många assistansföretag stora resurser för att hitta på sätt för att kringgå de nya reglerna.
Karsten Inde tror att avarterna av assistansföretag kommer att fortsätta och föreslår istället att personlig assistans ska kommunaliseras. Han anser att det är fel att assistansersättningen går direkt till brukaren och att denne kan vara egen arbetsgivare.
- Man har ropat på all makt åt brukaren utan att inse vilka konsekvenser det får, många har inte kapacitet att ha hand om de här pengarna. Många brukare väljer ett assistansföretag som betalar ut kontanta pengar som inte behöver redovisas, säger Karsten Inde.
Han menar att det centrala med assistansreformen är att brukaren ska kunna välja sina assistenter själv men assistansersättningen tycker han borde handhas av kommunen.
- Kommunen borde ha avtal med ett visst antal företag som brukaren kan välja mellan. Kommunen ska sedan garantera att de företagen håller en viss standard med kollektivavtal, god kvalitet och ordnad ekonomi.

Tjänster för egna arbetsgivare och personer med hemtjänst/ledsagning

För kunder som är egna företagare och driver sin assistans själva har Olivia så kallade distansavtal, och tar då en avgift på 15 kr/timme för att sköta löner och arbetsgivaransvar för de assistenterna.
Utöver personlig assistans har Olivia även hand om insatser via Socialtjänstlagen som hemtjänst och ledsagning berättar Karsten Inde.
- Vi har cirka 150 personer som arbetar i hemtjänsten utöver våra 850 assistenter.
Vill ni fortsätta att växa som företag?
- Ja, men idag inriktar vi oss mer på förvärv av andra assistansföretag än att växa i egen regi, säger Karsten Inde.

Karsten Inde, Olivia Assistans AB, intervjuades av Kenneth Westberg 2007-12-05

kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: