PPA-bolagen logotyp

PPA-bolagen - "närhet till kunderna möjliggör bra service"

PPA-bolagen grundades 1994 av Per Pontus Andersson, själv assistansberättigad. Företaget drivs idag vidare av hans familj och har 29 kunder i Mälardalsområdet.

Service och uppsägningstid

Ledordet för PPA-bolagen är enligt styrelseordföranden Lena Andersson engagemang och service.
- Jag tror att olika personer vill ha olika lösningar. En del känner trygghet i att ha kommunen som alltid finns där, medan andra värderar vår service och vårt engagemang. PPA-bolagen vill inte ta kunder långt ut i landet just för att kunna behålla en bra service.
- Vi vill inte ha kunder 25 mil bort om något skulle hända, eftersom vi vill kunna åka ut snabbt, till exempel vid ett olycksfall. Av den anledningen tar vi inte längre kunder i Dalarna, eftersom vi inte har kvar lokalkontoret där.
Uppsägningstiden på tolv veckor är rätt lång?
- Den har vi alltid haft, tanken är att vi ska hinna anpassa vår verksamhet vid en uppsägning, säger Lena Andersson.

Tillgänglighet och vikariepool

PPA-bolagens kontor är öppna 09-15 vardagar, och det finns en jourtelefon som går att nå dygnet runt. Det finns även en vikariejour alla dagar mellan 06-21.
- Under den tiden kan vi ringa in vikarier om någon assistent blir sjuk. Vi ser till att det finns vikarier runt varje kund och hittar vi ingen där tar vi någon som är knuten till en annan kund. Det händer kanske en gång om året att vi varit tvungna att kontakta kommunen för ersättare, säger Lena Andersson.

Administrationsavgiften

Lena Andersson vill inte ange något belopp för administrationsavgiften eftersom den varierar starkt från kund till kund.
- När vi får en ny kund sätter vi oss ner och frågar hur de vill ha det. En del vill själva sköta vikarier och anställning av personal, medan andra vill överlåta allt till företaget. Därför varierar administrationsavgiften mycket mellan kunderna. Om jag ger dig en siffra, kan vissa kunder tycka att de har väl hög avgift.
Att avgiften varierar beror också på att vissa kunder kräver mer arbete från företaget.
- Vissa är helt självgående medan andra är mycket arbetskrävande. Vi har även haft kvar kunder där vi gått med förlust, men här anser jag att ett företag inte bara kan plocka russinen ur kakan. Det kommer däremot att bli en fast administrationsavgift på 19 kr för alla kunder någon gång under 2009 berättar Lena Andersson.
- Ja, vi förbereder oss för den nya lagstiftning som vi uppfattar snart kommer att gälla, att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader, det ger enligt våra beräkningar en administrationsavgift på 19 kr/assistanstimme.
Vad ligger er vinstmarginal på idag?
- Knappt två procent, styrelsen tar inga arvoden och vi har ingen aktieutdelning.

Utbildningar för assistenter och kunder

Kunden kan enligt Lena Andersson i viss mån vara med och påverka vilka utbildningar assistenterna får. Alla utbildas dock i hjärtlungräddning och Durewall-Institutets assistenutbildningar med grundläggande ergonomisk träning och lyftteknik.
- De kurserna ingår i administrationsavgiften och vid behov ingår även taktil massage, brandskydd, konflikthantering och handledning.
Finns det utbildningar för kunderna också?
- Ja, vi har en konsult, Rebecca Ancker, som handleder våra kunder och assistenter separat, hon hjälper kunden att utveckla sitt ledarskap, se vad som går att uppnå och vilka gränser det finns. Assistenterna får samtidigt ta upp problem och vad de anser om sina arbetsuppgifter.

Assistansomkostnader

PPA-bolagens kunder kan välja mellan att prioritera assistenternas löner eller assistansomkostnaderna som kan variera mellan 3-7 kr/assistanstimme berättar Lena Andersson.
- Föräldrar som är assistenter till sitt barn vill ofta satsa mest på sina löner, vilket vi är helt öppna för.
Alla assistansomkostnader redovisas med kvitton och därför tror Lena Andersson inte att företaget kommer att beröras av LSS-Kommitténs delbetänkande som föreslår mer kontroll och återbetalning av oredovisade assistansomkostnader. Företaget reagerar också om en kunds sparade assistansersättning blir för stor berättar hon.
- Om en kund har sparat 70 000 men inte planerar något som kan ge stora omkostnader brukar vi rekommendera att assistenternas löner höjs istället.
Går det att ta med sig sparad assistansersättning om man byter assistansanordnare?
- Ja, så har det varit sedan företaget grundades, säger Lena Andersson.

Systerbolag för egna arbetsgivare och framtidsplaner

PPA-bolagen har ett systerbolag, Trejent AB som tar kunder som är egna arbetsgivare. Trejent AB har idag sju kunder som betalar en avgift på 14 kr/assistanstimme.
- Trejent AB sköter då bland annat bokföring, avtal, löne- och skatteutbetalningar och visst stöd kan även ges från PPA-bolagen om det skulle behövas.
Har ni planer på att utveckla PPA-bolagen?
- Jag kan tänka mig fler lokalkontor, eventuellt i Strängnäs och Enköping. En sträng av mindre kontor i Mälardalen vore bra, då kan de stötta varandra vid behov, säger Lena Andersson.

Lena Andersson intervjuades av kenneth.westberg@independentliving.org 2008-02-08


Skicka sidan till: