Magnus Johanssons (mp) ombes precisera sitt svar till Bengt Elmén

Magnus Johansson säger i sitt svar till Bengt Elmén:

"Jag hoppas LSS-kommittén finner förslag på förändringar som långsiktigt tryggar reformen. Det kan på kort sikt innebära inskränkningar för vissa. De som verkligen behöver assistans måste få rätt till den."

Jag skulle nog vilja be honom precisera "inskränkningar för vissa". Om jag tolkat honom rätt vid ett möte för 2 år sedan menas med detta att regeln som tillåter att LASS-berättigade behåller LASSen även efter fyllda 65 år skall upphöra, av "rättviseskäl". Johansson motiverade detta , för 2 år sedan, med att den som får stroke veckan efter 65 årsdagen blir utan LASS medan den som får stroken som 64-åring erhåller LASS.

Sture Jonasson, ordförande i STIL
2007-12-01


Skicka sidan till: