Argolis AB

"Argolis - samma service och avgift för alla kunder"

Argolis AB grundades 1991 i samband med ett testprojekt med personlig assistans i en stadsdel i Göteborg och har idag 100 kunder. Den bärande iden är trygghet, säger Kristian Slotte, verksamhetsansvarig.

Assistans på gränsen till sjukvård

Argolis kan enligt Kristian Slotte ta emot kunder med omfattande funktionshinder, ibland på gränsen mellan sjukvård och assistans.
- Vi har personal som är specialutbildad inom intensivvård för kunder med andningshjälp. Assistenterna får alltid extern handledning när kunden har en dödlig sjukdom, säger Kristian Slotte som också vill lyfta fram att det alltid går att nå företaget.
- Vi har telefonberedskap året om och kan ställa upp med akutvikarier. Vi tar kunder i hela landet, men föredrar att ha dem nära, eftersom många har svåra funktionshinder.

Skillnad mot kommunen

Flera kunder har enligt Kristian Slotte upplevt en skillnad efter att ha bytt från kommunen, en del har tidigare inte fått en redovisning av sina kostnader och timmar.
- Vi stöttar även våra kunder i kontakten med myndigheter och ger juridiskt stöd och du får ett självbestämmande hos Argolis rörande dina assistansomkostnader, vem som är assistent och schemaläggning.
Er bindningstiden på tre månader är lite lång?
- Den har vi haft i alla år, vi har diskuterat om att korta ner den, men kunden kan oftast sluta tidigare om han/hon är missnöjd, säger Kristian Slotte.

Belastningsregistret

Belastningsregistret kontrolleras inte generellt vid rekrytering av assistenter men Argolis har nyligen skrivit in i kollektivavtalet med Kommunal om att de får kontrollera assistenter till kunder som är minderåriga.

Administrationsavgiften

Avgiften på 26 kr är inte förhandlingsbar, alla ska ha samma nivå på service och utbildning. Utbildning ges via avgiften till både assistenter och kunder, assistenterna kan få hjärtlungräddning, förflyttningsteknik, brandutbildning och handledning. Kunderna kan också få utbildning men intresset har varit dåligt säger Kristian Slotte.
- Flera gånger har kunder efterfrågat utbildningar men när de väl ordnats kommer ingen, vilket jag inte vet vad det beror på.
Försäkringar för både kund och assistenter är något Kristian Slotte tycker är viktigt.
- Det ingår också i tryggheten. Om en assistent stjäl hos en kund har vi tecknat en försäkring som ersätter det, här fick Länsförsäkringar skapa en sådan försäkring åt oss. I en sådan situation står vi även för självrisken.

Företagets vinst

Utöver administrationsavgiften går också en del av assistansersättningen till vinst för företaget, berättar Kristian Slotte.
- Den varierar från år till år, senast var det fyra procent men normalt ligger den på två procent Förra året var vissa försäkringsavgifter tillfälligt lägre och då blev vinsten tillfälligt högre, trots en extra lönebonus till assistenterna i december.

LSS-Kommitténs förslag

LSS-kommitténs om obligatorisk redovisning av assistanskostnader har lett till att Argolis nyligen skaffat en central redovisning av assistansomkostnaderna.
- De nya reglerna kommer inte att påverka kundernas administrationsavgift eller storleken på assistansomkostnaderna, vi har alltid haft kvitton med redovisning ute hos kunden.

Assistansomkostnader

Assistansomkostnaderna är förhandlingsbara till en viss del, de kan maximalt uppgå till tre procent av assistansersättningen, och de behöver få variera mellan kunderna, och över tid, anser Kristian Slotte.
- Vissa kunder som blir gradvis sämre i sin sjukdom har tidigare rest mycket men de gör inte av med lika mycket nu, det gäller att se till helheten för alla kunder.
Kan kunden ta med insparade assistansomkostnader till en annan anordnare?
- Nej det kan man inte, har pengarna kommit in i företagets bokföring kan de inte utan godtagbar verifikation betalas ut, säger Kristian Slotte.


Kristian Slotte, Argolis AB, intervjuades av Kenneth Westberg 2007-11-01

kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: