Vilken är din typ? - Erfarenheter av assistansanordnare

av Jessica Smaaland

TEMA - Assistansanvändares egna erfarenheter

Assistansanvändare berättar om sina egna erfarenheter av assistansanordnare, arbetsledning av assistenter med mera.

Har du fått ett beslut från försäkringskassan om assistansersättning? Grattis! Nu måste du dock ta ställning till vem du vill ska anordna din assistans. Förutom att du kan låta kommunen ta hand om det hela har du rätt att välja ett företag eller kooperativ. Du kan dessutom välja att själv vara arbetsgivare med allt vad det innebär.

Du har rätt att få hjälp med detta val av din kontakt på kommunen eller på försäkringskassan, men enligt de assistansberättigade som Assistanskoll träffat, inklusive mig själv, har det varit dåligt med den informationen. Alla av oss hamnade till en början hos kommunen, vilket kan ha berott på att assistansreformen då var relativt ny. Det fanns egentligen ingen kunskap om denna lagstadgade rättighet hos någon, varken hos vi som blev beviljade assistans eller de som handhade assistansen i kommunerna.

- De på kommunen kunde egentligen ingenting, utan den som skrek högst fick också mest. Jag skrek högst i min lilla kommun, och till en början fick jag också igenom allt jag ville, berättar Ninnie, som hade kommunen som arbetsgivare till sina assistenter från reformens början 1994 till 2002. Det fungerade därför ganska bra för henne till en början, men det blev sämre med tiden. Droppen som fick Ninnie att till slut väja bort kommunen var när de vägrade att betala kostnaderna för hennes assistenter när hon skulle på en rehabiliteringsresa till Tenerife. Motiveringen var att det inte var normalt med så lång semester, men semester var ju det sista hon skulle på!

Anledningen till detta förfarande är att kommunerna inte har ett separat konto för varje assistansberättigad, utan alla pengar som kommer in från försäkringskassan läggs i en klump. Kommunen har därmed råd att betala en del assistenter väldigt höga löner, till exempel för de assistansberättigade som behöver specialutbildad personal. Det gör att kommunen faktiskt kan vara ett bra alternativ för dessa personer, som annars kanske skulle ha väldigt svårt att hitta kompetenta assistenter. Men, det bekostas genom att andra får en mindre del av sin assistansersättning, och därmed tvingas avstå från dyrare aktiviteter. Just avsaknaden av ett ordentligt omkostnadskonto och en ekonomisk redovisning tycks vara den största anledningen till att välja bort kommunen som assistansanordnare, enligt de personer Assistanskoll intervjuat. Dessutom anställer kommunerna anhöriga på helt andra premisser än övriga assistenter. Såväl löneläget som övriga anställningsvillkor är sämre för anhöriga. Detta fick till exempel min mor bittert erfara då hon vid 65-års ålder insåg att hon inte fick någon tjänstepension under de år hon var anställd via kommunen.

Det positiva med att ha kommunen som anordnare är att denna har större möjligheter att omplacera assistenter tillfälligtvis, till exempel under en tid som den assistansberättigade är bortrest utan assistenter. Det gör att assistenterna får en tryggare anställning, men detta väger inte upp nackdelarna menar de intervjuade. Att kommunen kan ha lättare att hitta vikarier vid sjukdom kan också vara en fördel, men samtidigt så fungerar det inte för alla att ta in en person som man aldrig träffat tidigare, vilket oftast tycks ske med kommunen. De som blivit intervjuade för denna artikel säger sig veta om personer där kommunen faktiskt fungerar bra. Att automatiskt välja bort kommunen på grundval av en del personers dåliga erfarenheter rekommenderas därför inte, däremot bör den granskas lika noggrant som de andra alternativen så att du därefter kan göra ett aktivt val.

Företag eller kooperativ?

Det råder lite delade meningar gällande om det är företag eller kooperativ som är det bästa alternativet om man väljer bort kommunen, men inte vill vara egen arbetsgivare. Det kan bero på att det är stora skillnader mellan såväl olika företag som olika kooperativ, vilket gör att det egentligen inte går att säga vad som är bäst. Vad man kan tänka på är att företag drivs med ett vinstintresse, medan kooperativen inte gör det. Detta kan leda till att företagen ibland tar ordentligt betalt för sina tjänster, även om de inte nödvändigtvis gör så mycket mer än kooperativen.

Ett företag som inte upplevdes som mycket annorlunda än kommunen är Frösunda Assistans, som är ett av de större på marknaden. Lotta och Rebecca blev tipsade om det av sina handläggare, och eftersom de inte visste om något annat förutom kommunen, som de ej var nöjda med, valde de detta. De är rörande överens att detta bolag inte hör till de bättre. Framförallt var omkostnadspengen väldigt låg, 1-2 kronor per beviljad assistanstimme, och täckte inte alls de kostnader som de facto fanns. Dessutom var lönen låg och anhöriga fick ingen extra ersättning för arbete under obekväm arbetstid. Någon redovisning över vart de resterande pengarna gick fanns inte heller. Det framkom dock att det i övrigt inte fanns så mycket att klaga på. De sköter allt vad gäller ens assistans, och är det detta du söker är kanske just detta företag faktiskt ett alternativ.

Ninnie och jag själv har i dagsläget två andra företag, AOM och Assistansia AB, som assistansanordnare. I båda dessa har man som assistansberättigad stor beslutanderätt och kontroll, om man själv vill ska tilläggas. Våra administrationsavgifter är heller inte större än för kooperativen, utan ligger runt 15 till 18 kr per assistanstimme (2007). Det gör att både omkostnads-/utbildningsdelen och lönerna kan vara höga. Vi slipper ansvaret att vara arbetsgivare och har alltid någon att bolla problem med eller någon som kan gripa in ifall vi hamnar i en livskris som gör att vi inte har tid eller ork att ta hand om assistansen. Däremot kan vi ibland känna att det är frustrerande att inte ha den fullständiga kontrollen som man som egen arbetsgivare har.

Både Ninnie och jag själv gjorde ett aktivt val när vi valde just ett företag som arbetsgivare. Jag valde bort STIL, som jag hade i sex år, för att min assistentgrupp hade blivit så pass stor att jag behövde en mer aktiv arbetsgivare. Ninnie valde bort dem från början:

- Jag gick STILs arbetsledarutbildning och kände direkt att det inte var något för mig. Jag fick känslan av en sekt, man skulle tycka som dem. Det fungerade inte för mig, och jag valde då att bli egen istället. Några andra alternativ visste jag inte om då, säger Ninnie. Idag vet jag om många alternativ, och för tillfället fungerar företagsformen bäst för mig

Lotta är däremot medlem i ett mindre kooperativ, Lotsen, och har enbart positivt att säga om dem:

- Det finns inget jag egentligen tycker är dåligt med mitt kooperativ, berättar Lotta. De stöttar mig och bestämmer inget över mitt huvud. Jag har full insyn och jag lärde mig mycket av dem innan jag bestämde mig för att prova på att vara egen arbetsgivare, och det kändes självklart att återvända till dem när jag inte längre orkade att ta hand om allt själv. Samtidigt har de respekt även för mina assistenter. Mina assistenter kan vända sig direkt till dem om det är något, utan att de riskerar att jag får veta det. Jag vill dock och strävar självklart efter att de pratar med mig direkt eftersom det egentligen är mig de arbetar för, men det känns bra att alternativet finns.

Att vara egen arbetsgivare

Som framkommit går det att välja att själv vara arbetsgivare åt sina personliga assistenter. Det har sina för- och nackdelar, precis som de andra alternativen. Du har total kontroll över din assistans, och i och med att du ej betalar någon administrativ avgift blir ekonomin bättre och du kan till exempel ha högre löner. Att vara egen arbetsgivare innebär dock ett stort ansvar, och du bör därför se till att du har tillräcklig kunskap om de lagar och regler som gäller. Det är just detta ansvar som gjort att jag själv inte blivit egen arbetsgivare.

Som framgått tidigare var både Lotta och Ninnie egna arbetsgivare under flera år innan de till slut valde bort det. De är båda överens att perioden var ytterst lärorik, och att de absolut inte ångrar det idag. De vet till exempel vad de kan kräva av sina anordnare. De anledningar som gjorde att de till slut valde bort arbetsgivaransvaret var dels att de inte hade någon att diskutera eventuella problem med, dels att de har sina makar anställda som assistenter på heltid. Så som lagen ser ut idag kan man som egen arbetsgivare inte anställa någon som man lever i hushållsgemenskap med, utan dennes anställning måste gå genom ett annat bolag. Det gör att både administrationen och kostnaden ökar för den anhörige, och då kände de att de lika gärna kunde ha alla assistenter i samma organisation. Förutom dessa saker var de även oroade för hur Assistanskommitténs förslag om tillsyn och redovisning av assistansersättning kommer slå mot dem som är egna arbetsgivare ifall förslaget träder i kraft. De ville inte riskera att tvingas öka den tid och energi som de lade på administrationen.

Rebecca driver dock fortfarande sin assistans i egen regi. För henne väger inte nackdelarna över. Hon har exempelvis ingen assistent anställd som hon lever i hushållsgemenskap med. Visst kan hon ibland önska att slippa arbetsgivaransvaret och administrationen, men hon är på det hela taget nöjd med sin situation:

- Eftersom jag sköter allt själv är det jag som har kontrollen och jag behöver inte lida av att någon annan begår misstag eller att missförstånd uppkommer på grund av tredje part, säger hon. Ekonomin med löner tar ett par timmar varje månad, och det tycker jag inte är så farligt. Det tar nästan lika lång tid att gå igenom timrapporter som ska in till assistansanordnare, lägg där på tiden det tar för att vid minsta lilla gå via anordnaren. För mig är detta det enda alternativet.

Så vad ska man välja?

Som framkommit i denna artikel finns inget enkelt svar på frågan vad du ska välja. Det du behöver göra är att tänka igenom dina behov mycket noga, och försöka hitta det alternativ som passar dig bäst. Det är bra att diskutera med andra assistansberättigade, men till sist är det ändå du som måste ta ett beslut. Det som är bra för din vän behöver nödvändigtvis inte vara bra för dig.

Några av de saker du bör kontrollera och fundera över, enlig mig och de jag har intervjuat, är:
Ekonomin

 1. Kan du, om du själv vill, bestämma över fördelningen av assistansersättningen mellan löner, utbildningar och omkostnader? Regleras användningen av omkostnadsdelen på något sätt?
 2. Har du tillgång till månatlig ekonomisk redovisning av vilka poster assistansersättningen går till?
 3. Finns det en fast administrativ avgift, om du väljer en anordnare, och är den rimlig i förhållande vad du får för pengarna? Vad ingår?
 4. Är assistansersättningen öronmärkt för dig, om du väljer en anordnare, och får du ta med dig eventuellt överskott om du blir egen eller byter anordnare?

Anställningsvillkor

 • Tycker du att kollektivavtal är viktigt, och i finns det sådana fall? Vilka är då villkoren?
 • Finns det ordentliga försäkringar för dina assistenter, till exempel tjänstepension, reseförsäkring, person- och olycksfallsförsäkring och drulleförsäkring, och vilka är villkoren?
 • Har du möjlighet att erbjuda assistenterna friskvård och företagshälsovård om du vill, och i sådana fall till hur hög summa?
 • Kan nödvändig utbildning/handledning av assistenter erbjudas, och finns andra utbildningar som ingår i din avgift?
 • Finns det god kunskap om arbetsrättsliga lagar, till exempel arbetsmiljölagen, och hur sker kontrollen av att dessa lagar följs?
 • Har du möjlighet att ge konkurrensmässiga löner och finns det en minimi- och maximinivå?
 • Får anhöriga samma anställningsvillkor som övriga assistenter?
 • Vem kan assistenterna vända sig till vid eventuella problem?

Övrigt

 • Vem är arbetsledare, och vad är dennes ansvar?
 • Hur löses vikariefrågan?
 • Finns juridisk hjälp att tillgå?
 • Hur ser avtalet med en eventuell utomstående anordnare ut? Hur lång är uppsägningstiden ?
 • Vill du, om du väljer en extern anordnare, att det anordnas aktiviteter, som ej har direkt anknytning till assistans, för dig och dina assistenter? Är du då beredd på att betala mer i administrativ avgift för det?

Till sist ska tilläggas att det är omöjligt att veta vad som är bra innan man har prövat. Du ska inte vara rädd att byta anordnare om det är något som inte är bra. Det viktigaste är att samarbetet mellan dig och de assistenter som arbetar för dig fungerar. Assistenter som trivs hos den de arbetar med följer oftast med vid ett byte av arbetsgivare.

Jessica Smaaland, 2007-11-07
jessma1979@gmail.com


Skicka sidan till: