Riksdagspartierna intervjuas om "Stärkt rätt till personlig assistans"

Riksdagspartiernas loggor

Vilka förslag i "Stärkt rätt till personlig assistans" ska genomföras? Bör det läggas lagförslag före riksdagsvalet 2022? Krävs det fler reformer av personlig assistans? Läs riksdagspartiernas svar.

Vad vill partierna med "stärkt rätt till personlig assistans?
Citat:

Vänsterpartiet
Vi tycker generellt att alla förslag som utredaren lagt fram är bra, vi är positiva till alla.

Socialdemokraterna
Vår ambition är att göra det men jag kan inte svara precis hur det ske. Vi vill ju vänta in remissinstansernas synpunkter också.

Centerpartiet
Utredningen i sin helhet är väldigt viktig och bör genomföras.

Liberalerna
Vi anser att utredningen i sin helhet skall genomföras.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna är positiva till helheten, men kommer självklart beakta remissvaren.

Moderaterna
Finns flera intressanta förslag i utredningen ...bl.a. egenvårdsinsatser och bedömning av föräldraansvaret som vi avser att fortsatt analysera noggrant.

Miljöpartiet
Vårt snabba svar är att vi tycker utredningens förslag ser tillräckligt bra ut för att kunna genomföras.

Sverigedemokraterna
I dagsläget kan jag inte se att det finns något förslag som inte borde genomföras.

Tidigare artiklar

JAG: Utredningen måste genomföras oavsett vad som sker i regeringskrisen

Cecilia Blanck, Föreningen JAG

Föreningen JAG är generellt mycket positiv till förslagen i "Förstärkt rätt till personlig assistans". Det finns dock vissa risker i förslagen, säger Cecilia Blanck, tex att assistansen blir alltför präglad av sjukvårdsåtgärder.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regeringsfrågan"
Citat:

Det tydliga fokuset på det förebyggande i stödet är som ljuv musik i våra öron.

Det finns inte längre något januariavtal, och utredningen Stärkt personlig assistans var en del av avtalet.

Tidigare artiklar

Stärkt assistans remitteras till 1 oktober

Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" hann gå på remiss före regeringskrisen. Remissinstanserna ska svara senast 1 oktober 2021.

"Stärkt rätt till personlig assistans" går på remiss

Fredrik Malmberg intervjuas om sin utredning

Fredrik Malmberg, statlig utredare

Fredrik Malmberg vill bland annat ha en egenvårdslag, två nya grundläggande behov och en schablon för föräldraansvar. Han säger att utredningens förslag har ett brett stöd och han vill se ett snabbt genomförande.

Fredrik Malmberg, statlig utredare – "Att ta upp sjukvårdsåtgärder i bedömningen vore något helt nytt i personlig assistans"
Citat:

Avsikten är inte en sammanblandning av de två områdena hälso– och sjukvård och personlig assistans.

Det kommer sannolikt att bli mer aktuellt inom vissa vårdområden – tex andningsvård.

Tidigare artiklar

Assistansberättigade fortsätter minska

I maj 2021 hade 13 800 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 379 färre jämfört med oktober 2015.

Antalet assistansberättigade nu 13 800

Tidigare artiklar

IfA bjöd in myndigheter till diskussion om kriminalitet

Lotta Mauritzson, Polisen

Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan och branschorganiationen Fremia diskuterade åtgärder mot kriminalitet i ett seminarium på IfAs rådsdagar.

IfA bjöd in till diskussion om kriminalitet
Citat:

Lotta Mauritzon, Polisen
Det handlar inte om fusk och ska inte benämnas som fusk. Det här handlar om organiserad brottslighet mot välfärden.

Pia Bergman, Skatteverket
Vi behöver samverka för att kunna lägga ihop pusslet och hitta de kriminella företagen och hitta riskindikatorer.

Linus Nordenskär
Vi har lämnat in ett förslag på lagändring så vi ska ges möjlighet att ställa frågor om assistenterna till bankerna och andra myndigheter.

Henrik Petrén, Fremia
Runt hälften av återkraven handlar inte om kriminalitet utan … misstag av assistansberättigade eller av anordnare.

Tidigare artiklar

IfA kommenterar debatt om kriminalitet

Sophie Karlsson, IfA

Att många nyanlända eller närstående assistenter ses som ett tecken på förekomst av brott är en farlig generalisering, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson, IfA – "Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella"
Citat:

Vi vill se en genomgång med samtliga myndigheter om vilken information som de vill kunna ta del av.

Det behövs inte nödvändigtvis mer kontroll och krav, däremot måste de kontrollpunkter och krav som finns idag efterlevas.

Tidigare artiklar

Kommunala assistenter går förbi privatanställda

Mynthög

2020 hade kommunalt anställda assistenter 24 700 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 200 för privatanställda. Före 2018 var förhållandet motsatt.

Kommunalt anställda assistenter har högre månadslöner

Tidigare artiklar

Rapport om hur andning beviljats som grundläggande behov

Försäkringskassan

Av 446 nyansökningar för hjälp med andning som grundläggande behov beviljades 53 procent. De flesta som fick avslag hamnade under 20-timmarsgränsen. Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

53 procent av nyansökningarna för andningshjälp beviljades

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Vi bevakar vad regeringskrisen kan innebära för personlig assistans
 • Intervjuer om utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"
 • Vi bevakar seminarier om assistans i Almedalen
 • Med mera

Jämför och välj bland 231 assistansanordnare

Assistanskoll listar 228 assistansanordnare. 201 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 197 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans på Gotland AB
 • AssistansExperten i Norden AB
 • Deancare AB
 • Eila - Engelholm Independent Living Association
 • Erlandsdals Vård och Omsorg AB
 • Glaucus Assistans AB
 • Inleva AB
 • KIL i Helsingborg AB
 • Kooperativet Lila
 • LS Assistans AB
 • Libra Assistans AB
 • ME Assistans AB
 • Max Assistans AB
 • OP Assistans AB
 • Plusfamiljen Funka AB
 • Poolarna Assistans AB
 • Redvisa i Norrköping AB
 • Saki Assistans AB
 • Saxena Omsorg AB

Skicka sidan till: