SKR vill få rätt att upphäva SoL- och LSS-beslut i en Coronakris

SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill kunna upphäva SoL och LSS-beslut i en krissituation, bland annat för att kunna prioritera mellan olika behov.

SKR vill kunna ändra/riva upp gynnande beslut i LSS vid en Coronakris
Citat:

Från SKR:s hemställan till regeringen:
Beslut enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken..kan av olika skäl..behöva verkställas som ett SoL-beslut utifrån att kommunen behöver få välja om brukaren ska få sin insats i hemmiljö eller på ett boende.

OBS! Assistanskoll följer inom kort upp med en intervju med Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKR om deras hemställan till regeringen.


"Assistansanvändare kommer drabbas på många sätt"

Thomas Juneborg

Corona epidemin riskerar att leda till både direkta och indirekta försämringar för assistansanvändare, säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Corona pandemin drabbar assistansanvändare på många sätt
Citat:

I ett värsta fall scenario kan det bli så att man temporärt får flytta in i ett serviceboende.

Världens ekonomer är i stort sett eniga om att en djup global lågkonjunktur nu är oundviklig, djupa lågkonjunkturer följs alltid av besparingar i välfärden.

JAG – Vi saknar råd om hur assistansberättigade skyddar sig

Cecilia Blanck

Det saknas råd om hur assistansen ska fortsätta när den assistansberättigade blivit smittad. Det saknas också råd om hur assistansberättigade som tvingas ha många kontakter ska skydda sig, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Det behövs snabba åtgärder för att möta konsekvenserna av Coronasmittan"
Citat:

Det saknas råd om hur assistansen ska fortlöpa när den assistansberättigade utsatts för smitta eller själv blir smittad.

På vilket sätt fortsätter assistansen om personen är inlagd på sjukhus eller har milda symtom och befinner sig i hemmet.

Råd till assistansanvändare att undvika smitta

Center for Disability rights har gett ut råd till assistansanvändare för att skydda sig mot smitta och andra följder av Coronavirus och Covid 19. Assistanskoll har gjort en svensk översättning.

Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19
Citat:

Se till att du har förmågan att få hjälp om en assistent inte dyker upp på jobbet.

Låt dina assistenter tvätta händerna och använda handrengöringsmedel när de kommer till ditt hem och varje gång innan assistenten rör dig.

Björn Olsen – Assistenterna är nyckeln i skyddet mot smitta

Björn Olsen

Personliga assistenter med luftvägssymtom bör aldrig arbeta hos assistansanvändare med andningsproblem. Assistenter som rest i områden där Coronaviruset sprids bör stanna hemma de första 14 dagarna efter att de kommit hem.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – "Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning"
Citat:

Handsprit och att tvätta händerna hjälper mot virus, vanliga munskydd hjälper däremot inte mycket.

Jag får ofta höra från journalister och från andra att det är ju "bara" de med bakomliggande sjukdomar och gamla som drabbas...

Socialministern svarar på frågor om assistans och smitta

Lena Hallengren

Om en assistansberättigad blir smittad är det upp till sjukvård och smittskydd att avgöra om assistans ska fortsätta att utföras, säger Lena Hallengren.

Assistanskoll frågar Lena Hallengren om Coronavirus och personlig assistans
Citat:

Det absolut viktigaste är att ingen assistent går till jobbet sjuk och att ingen annan som är sjuk kommer på besök.

Man ska följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, inte från enskilda experter i media.

Norges största assistanskooperativ intervjuas om skydd mot Coronasmitta

Vibeke Marøy Melstrøm

Uloba, Norges största assistanskooperativ, har vidtagit åtgärder för att skydda mot Coronaviruset. Reglerna i Norge är generellt strängare än i Sverige, assistenter som varit i kontakt med personer som har smitta, eller som varit utomlands ska stanna hemma i 14 dagar.

Vibeke Marøy Melstrøm , Uloba, Norge – "Assistenterna bör undvika kollektivtrafik och fritidsresor"
Citat:

Alla uppmanas att arbeta hemifrån och undvika kollektivtrafik.

Den som haft kontakt en smittad person eller som kommer till Norge från utlandet ska vara i karantän i 14 dagar.

Arbetsmiljöverket intervjuas om skydd av assistenter mot smitta

Jenny Persson Blom

Vilket skydd behöver assistenterna om den assistansberättigade blir smittad av Coronavirus? Hur mycket får assistenter arbeta i en pandemisituation?

Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket – "Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skydda assistenterna mot smitta"
Citat:

Om tex den personliga assistenten tillhör en riskgrupp för svår sjukdom av covid–19 kan arbetsgivaren komma fram till att det vara olämpligt att hen vistas i hemmet.

Nödfallsövertid får då tas ut i den omfattning förhållandena kräver enligt 9 § ATL.

Krav på smittskyddspenning och närståendepenning

Neuro föreslår närståendepenning till den som vill isolera sig med en person i riskgruppen. Funktionsrätt föreslår smittskyddspenning till personer i riskgrupp så att de inte behöver ge sig ut och arbeta.

Krav på smittskyddspenning och närståendepenning

Socialministern – "Personliga assistenter är ett samhällsviktigt yrke"

Lena Hallengren

Torsdagen den 19 mars antog riksdagen en lag som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Undantag ska dock göras för barn till samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter.

Lena Hallengren, Socialminister – "Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke"
Citat:

Utan dem funkar inte ett av våra viktiga välfärdssystem: assistansen.

Vi är idag inte i läget att vi ska stänga skolor.

Staten betalar nu sjuklön och karens

För att minska smittspridningen av Coronaviruset har karensavdraget tagits bort tillfälligt bort. Staten har tagit över sjuklöneansvaret de första två veckorna.

Karensavdraget avskaffas tillfälligt

Staten tar över sjuklöneansvaret

Smittbärarpenning

Personliga assistenter (eller andra anställda) som smittats eller misstänks smitta med Coronaviruset Covid 19 kan få smittbärarpenning. Resor till sjukvården kan ersättas.

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus

Nina Muhonen intervjuas om Corona

Nina Muhonen

Assistansanvändaren Nina Muhonen har intervjuats av P1-morgon om hur hon skyddar sig mot Coronaviruset.

P1 intervjuar Nina Muhonen om Coronaviruset

NY Guide om Corona på Assistanskoll

Tvätta händerna

I denna guide har vi samlat all information om Coronaviruset för assistansanvändare, personliga assistenter, assistansanordnare...

Ny Guide! – Coronavirus, Covid-19 och personlig assistans

Synka - digital utbildning för verksamma inom personlig assistans

Johanna Hedgårdh

I maj lanseras IfA:s digitala utbildning Synka som riktar sig till fyra uppdrag i personlig assistans: assistansanvändare, personlig assistent, arbetsledare och assistansanordnare.

Johanna Hedgårdh, projektledare, IfA – "Synka ska ge ökad samsyn inom personlig assistans"
Citat:

Om något skaver i relationen väljer assistansanvändaren ofta att vara tyst av rädsla att för att förlora sin assistent.

Vi försöker begränsa oss till det som är viktigast och formulera det kort och koncist.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans

Linus Nordenskär

Nordica assistans godkänns inte längre av Försäkringskassan som mottagare av assistansersättning.

Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans
Citat:

Vi anser att det finns brister i utförandet och redovisning av assistansen och att IVO bör se över deras lämplighet.

Nordica Assistans bemöter kassan

Nordicas verksamhetschef Amina Kadra, bemöter Försäkringskassans förbud mot utbetalningar.

Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan
Citat:

Vi har fortsatt tillstånd att bedriva assistansen och är öppna för att IVO gör en granskning.

Vi har...både fått avslag på vissa ansökningar men även fått beviljade tillstånd från Migrationsverket.

Proposition om andning/sondmatning

Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna lämnat den proposition som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Proposition om sondmatning och andning

Tidigare artiklar

Liberalerna vill ha en LSS-inspektion

Bengt Eliasson

Liberalerna vill införa en LSS-inspektion med två huvuduppdrag, dels att försvara den enskildes rättigheter, dels att stoppa kriminalitet bland assistansutförarna.

Bengt Eliasson, Liberalerna – “En LSS-inspektion kan bekämpa kriminalitet och samtidigt ge frihet till de som behöver"
Citat:

Vi tänker oss en funktion med stöd, råd och möjlighet till ett allmänt ombud.

Inspektionen skall beivra alla former av fusk och oegentligheter med fokus på utförarna.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervju med Sveriges kommuner och regioner om deras krav på att tillfälligt kunna upphäva LSS-beslut i en Coronakris.
 • Intervju med Socialstyrelsen om Coronaviruset
 • Intervju med Humana assistans om Coronaviruset
 • Fler intervjuer om Coronaviruset och dess olika följder för personlig assistans.
 • Med mera

Jämför och välj bland 243 assistansanordnare

Assistanskoll listar 243 assistansanordnare. 207 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 203 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Akilles Personlig Assistans AB
 • Vår Omsorg i väst AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • BonZi - personligt stöd AB
 • FMF Assistans AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • LS Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • Omsorgshuset i Stockholm AB
 • Personlig Assistans i Södra Sverige AB
 • Poolarna Assistans AB
 • Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB

Skicka sidan till: