Assistanskoll Nyhetsbrev 2015-12-17

Assistans främjar demokrati

Olle Wästberg

En assistansanvändare som har politiska uppdrag ska inte behöva välja bort att göra andra saker i livet. Tiden som behövs bör istället läggas till beviljad assistanstid. Det säger Olle Wästberg som personligen anser att de sedan 2008 försämrade assistansbedömningarna bör återställas.

Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – "Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
Citat:

Vi föreslår därför att politiska uppdrag ska ges särskilda assistanstimmar.

Det är naturligtvis allvarligt att bedömningarna blivit mer restriktiva. Man borde gå tillbaka till de ursprungliga motiven och skrivningarna i LSS–lagstiftningen.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan analyserar ökning av assistanstimmar

Assistansersättningens utveckling

Det saknas regler för vilka behov som ska ge assistans och gränser för hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det säger Försäkringskassan i rapporten "Assistansersättningens utveckling".

Försäkringskassan har analyserat ökning av assistansberättigade och assistanstimmar

Tidigare artiklar

Allmänna ombudet får kritik

Sofia Tedsjö

Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen (AO) driver främst ärenden med målet att bedömningen av personlig assistans ska bli striktare, säger Sofia Tedsjö på CJ Advokatbyrå. Hon anser också att motparten lätt hamnar i ett underläge.

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – "Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda"
Citat:

Vad som jag anser vara mest troligt är att motparten, den enskilde, inte är intresserad, förstår eller orkar med ett överklagande.

Det allmänna ombudet har i huvudsak drivit mål med inställningen att den personliga assistansen ska fråntas den enskilde.

Tidigare artiklar

Reportage om assistans i SVT

I en rad reportage beskrivs dels hur kostnaderna för assistans ökat, dels hur det blivit svårare att få assistans och att fler förlorat den.

SVT reportage om personlig assistans

I en intervju i Aktuellt pressades Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér om hur regeringen ser på personlig assistans som rättighet och om det är rätt att ställa flyktingar mot assistansberättigade.

Intervju med Åsa Regnér i SVT

Tidigare artiklar

Bara en tredjedel som söker tillstånd på IVO får godkänt

Inspektionen för vård och omsorg

Mellan 1 jan 2013 till 11 december 2015 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut i 405 nyansökningar om att bedriva personlig assistans. Av dessa fick 137 godkänt, 230 fick avslag och 38 avvisades eller drogs tillbaka.

Bara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd

Tillståndsprövningen kan avgiftsbeläggas

Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk

Ägarprövningsutredningens förslag att ta betalt för tillståndsprövningar kan komma att innebära en avgift för att söka tillstånd för personlig assistans.

Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – "Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens"
Citat:

Det är inte IVO:s skyldighet att vägleda den sökande till ett "rätt svar".

2014 var den genomsnittliga kostnaden per ärende 20 000 kr för tillståndsärenden inom socialtjänst.

Tidigare artiklar

Ny avhandling om föräldraskap

Viveca Selander

Föräldrar som är assistansanvändare skiljer på praktisk och emotionell omsorg. Föräldern står för emotionell omsorg medan assistenten står för praktisk. Det menar Viveca Selander som skrivit licentiat-avhandlingen "Familjeliv med personlig assistans".

Viveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - "Skillnad på emotionell och praktisk omsorg"
Citat:

De hade till exempel bestämt att assistenterna, när de lyfter barnet, inte ska hålla barnet vänt mot sig utan mot föräldern.

De beskrev tydligt rädslan att assistenten skulle "ta över" barnet.

Tidigare artiklar

Föreningen Grunden vill stoppa fuskets drivkrafter

Mikael Åhman

Fusket inom personlig assistans ska inte bemötas med mer kontroll och hårdare bedömningar. Istället ska människors utsatthet angripas. Det säger Föreningens Grundens förbundsjurist Mikael Åhman.

Föreningen Grunden, Mikael Åhman – "angrip drivkrafterna till assistansfusket"
Citat:

Bekymret är att ökad kontroll, när den utförs, i praktiken innebär minskad personlig integritet för den assistansberättigade.

Vi kan inte ha en ordning i vårt gemensamma folkhem, att personer med intellektuella funktionshinder ställs mot personer med utländsk härkomst.

Kommande artiklar

  • Intervju Magnus Tideman, Professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad
  • Intervju med Försäkringskassan om ökningen av assistanstimmar
  • Intervju med Centerpartiet om personlig assistans
  • Med mera


Skicka sidan till: