Intervju med Åsa Regnér i SVT

I en intervju i Aktuellt pressades Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér av Anna Hedenmo om hur regeringen ser på personlig assistans som rättighet och om det är rätt att ställa flyktingar mot assistansberättigade. Nedan kan du läsa en del av intervjun. Precis innan har finansminister Magdalena Andersson sagt att för att klara kostnaderna för flyktingar behöver kostnaderna dämpas i assistansersättning och sjukersättning ..

Ja, Åsa Regner, ska vi spara på assistansersättningen?
– Vi ska se till att medlen används till de personer som har rätt till den här insatsen. Jag tycker, och regeringen tycker att assistansreformen är bra och oerhört viktig.
Används den inte till rätt personer idag?
– Den är viktig för de som har de här behoven. Jag tycker att kostnadsutvecklingen ställer en hel del frågor, flera frågor som ni tagit upp här gör det också, vi känner till andra saker tex att män får mer assistans än kvinnor, det finns många som har synpunkter på att det finns två huvudmän, både kommunen och staten, kanske behöver man ändra på det. En del tycker det är fantastiskt att nära familj kan vara assistenter, andra tycker att det ökar beroende, det finns mycket att titta på här. Sedan finns den här frågan med i utredningen om vinster i välfärden, vi har en utredning om fusk i välfärden, där de här frågorna också kommer att tas upp. Det som är viktigt är att medlen och resurserna används till de som har rätt till den här reformen, och vi vill inte ta bort den här rättigheten.
Försäkringskassan säger nu att fusket är en promille av kostnaderna, det är väldigt lite … Lagen är ju en rättighetslag, som svenska regeringen har varit stolt över, och marknadsfört internationellt och fått mycket uppmärksamhet för. Det är verkligen en rättighet att få det här hjälpen, kan man då minska ersättningen?
– Alltså man blir ju bedömd om man har rätt till den här insatsen. Det som jag är angelägen om är att resurserna används till de personer som mest behöver den. Jag träffar ofta organisationer som representerar personer med funktionshinder, som säger att det fungerar inte bra för dem. Å andra sidan har vi den här väldigt uppseendeväckande kostnadsutvecklingen. Det är ju någonting här som inte fungerar.
Men kan man få det att kosta mindre utan att ändra lagen?
– Jag tror man kanske behöver ändra lagen, vi vill ha kvar den här reformen men jag tror man behöver se över lagen.
Men den stolta LSS den kommer inte att bevaras i sin forna form?
– Jag vill ha den här rättigheten, men det finns ju uppenbarligen glapp här, som gör att det finns ett antal bekymmer och klagomål, och vi riskerar att komma i en situation, känner jag, där både de som har rätt till den här reformen, och debatten, allmänheten osv inte har tillräckligt starkt förtroende för reformen. Det tycker jag skulle vara väldigt olyckligt och därför behöver vi se över den här frågan. Vi håller just nu på med direktiven till utredningen om LSS och i den här veckan har vi möten både företag och företrädare för rörelsen för att få deras synpunkter.
Helt kort vad tycker du om att man ställer flyktingar i det här fallet mot funktionsnedsatta?
– Det här var kortfattat där finansministern uttalade sig, det som är viktigt för regeringen är att i ett pressat ekonomiskt läge är att se till att medel används för vad de var avsedda för.
Och då kan det vara så att de här pengarna går till flyktingar?
– Det som är viktigt är att medlen används till det de var avsedda för och som jag sade det här glappet det hör jag om hela tiden och man ska se det i det ljuset, vi ska ha kvar assistansreformen men vi ska se till att medlen används till det som det var tänkt.

Se hela intervjun: Ministern öppnar för översyn av LSS-lagen

Skicka sidan till: