Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”

Sofia TedsjöDet allmänna ombudet för Socialförsäkringen (AO) driver främst ärenden med målet att bedömningen av personlig assistans ska bli striktare, säger Sofia Tedsjö på CJ Advokatbyrå. Hon anser också att motparten lätt hamnar i ett underläge.
– Det är troligt att den enskilde, inte är intresserad, förstår eller orkar med ett överklagande.

Agendan för det allmänna ombudet bör ifrågasättas

AO drev bland annat det ärende som ledde till domen 3527–14 i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, som säger att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar. Birgitta Smedberg som är AO sade i en intervju på Assistanskoll att hon under 2015 överklagat två domar som rör personlig assistans. I båda var AO:s linje till nackdel för den enskilde. Sofia Tedsjö konstaterar att AO inte drivit många mål i kammarrätten eller HFD som berör personlig assistans, men att de mål som drivits där har haft en riktning som är till nackdel för den enskilde och för den personliga assistansen överlag.
– Det allmänna ombudet har i huvudsak drivit mål med inställningen att den personliga assistansen ska fråntas den enskilde och att bedömningen av vem som har rätt till personlig assistans ska bli striktare. Detta finns anledning att ifrågasätta och det finns även anledning att ställa frågan vad som egentligen är AO:s agenda.

Motparten hamnar i ett underläge

Syftet med AO är att främja rättsutvecklingen och att skapa rättspraxis. Sofia Tedsjö ser dock en fara i att den person som får sitt ärende överklagat av det allmänna ombudet hamnar i ett underläge och får svårt att hävda sig.
– Den enskildes process utnyttjas av det allmänna ombudet utan den enskildes medgivande eller intresse. Vad som jag anser vara mest troligt är att motparten, den enskilde, inte är intresserad, förstår eller orkar med ett överklagande.

Kritiserar AO:s sätt att överklaga

Sofia Tedsjö var med i remissgruppen till utredningen Skapa tilltro SOU 2015:46. Utredningen föreslog att AO borde få en mer självständig ställning och flyttas från Försäkringskassan till ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen. Den föreslog även att ombudets anställning ska tidsbegränsas.
Sofia Tedsjö anser tex att AO överklagar i flera mål där saken är densamma. Detta menar hon är omotiverat om syftet med AO är att driva utvecklingen av rättsområdet framåt genom praxisbildning.
– Sannolikheten att få prövotillstånd ökar inte för att flera mål i samma sak överklagas. Snarare tyder detta oftast på att området faktiskt är utrett. Vidare medför detta att AO utnyttjar enskildas processer i onödan och det skadar tilliten till AO.
Det går att ifrågasätta AO:s roll i det svenska rättssystemet som i praktiken innebär att en statligt anställd person ska driva processer för att utveckla rättstillämpningen genom praxis. Argumentet att om en fråga belyses av fler parter så medför detta bättre prejudikat stämmer inte menar Sofia Tedsjö.
– Ett prejudikats värde och kvalité beror på hur väl Högsta förvaltningsdomstolen domskäl är anpassade för de i målet gällande omständigheterna utifrån gällande rätt och inget annat, säger Sofia Tedsjö.

Sofia Tedsjö intervjuades av Kenneth Westberg 2015-12-07


Vidare läsning

Wenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”

Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”

Skicka sidan till: