Kerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”

Kerstin NilssonAllmänna ombudet har överklagat ett anpassningsbidrag en person fått för att köra sin egen bil med motivet att assistenterna istället kan köra bilen. Detta är en inhuman människosyn där människor tas ifrån sin värdighet, säger Kerstin Kjellin.
– Det är skandal att personer med funktionsnedsättning ska behöva erfara attacker från så många håll samtidigt.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen har i uppdrag av regeringen att driva fram vägledande domar där det finns behov av prejudikat för rättstillämpningen. I det aktuella fallet kommer allmänna ombudet fram till följande slutsats:

När utgångspunkten är att XX alltid har sin assistent med sig, torde det inte uppkomma några situationer då XX ska färdas ensam i bilen. Ur denna synvinkel synes XX inte ha behov av en föraranpassning för att kunna bruka bilen.

Kerstin Kjellin är mycket kritisk och reagerar särskilt på att detta görs i en tid när många förlorar sin assistans.
– Det är skandal att personer med funktionsnedsättning ska behöva erfara attacker från så många håll samtidigt. För det första tycker jag att förfarandet strider mot synsättet att gynnande beslut inte får ändras. För det andra är det moraliskt förkastligt eftersom det kan liknas vid att sparka på en som redan ligger.
Allmänna ombudet säger till funktionshinderpolitik att de egentligen inte har en bestämd uppfattning utan bara vill ha ett förtydligande av lagstiftningen…
– Allmänna ombudet har säkert rätt att göra som det gör men det är ett förfarande som bildligt kan liknas vid att sticka en kniv i någon som redan blöder.

Tar ifrån människor deras värdighet

Kerstin Kjellin tycker detta visar en inhuman människosyn som säger att en person med funktionsnedsättning inte har rätt att få känna den frihetskänsla som bilkörning ger.
– Detta innebär i allra högsta grad att ta ifrån människor deras värdighet.
Allmänna ombudets inställning är skrämmande långt ifrån möjligheten att få de hjälpmedel man behöver för att kunna köra bil och därmed kunna leva som andra, menar Kerstin Kjellin.
– Som tur är har inte lagstiftaren samma uppfattning eftersom det inte finns någon lagregel som säger att personlig assistans diskvalificerar erhållande av anpassningsbidrag. Personlig assistans ska ersätta det en person inte kan göra själv, inte hindra det som en person med hjälpmedel skulle kunna göra själv.

Hoppas inte ett ekonomiskt perspektiv ligger bakom

Kerstin Kjellin säger att hon i sin enfald trodde att allmänna ombudet kunde aktiveras av en myndighet som misstänker att de kan ha fattat ett felaktigt avslagsbeslut.
– Jag hoppas verkligen att det ekonomiska perspektivet inte ingår som en del i allmänna ombudets uppgifter, säger Kerstin Kjellin.

Kerstin Kjellin intervjuades av Kenneth Westberg 2017-12-10

Skicka sidan till: