Nyhetsbrev 2014-02-25

Utredningen om timbeloppet klar

Den 21 februari lämnade Agneta Rönn över utredningen Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet till regeringen. Huvudbudskapet är att assistansersättningen är för hög och att dagens schablon bör ersättas av två nivåer. Assistenters sjuklöner bör bekostas via ersättningen.

Läs om utredningen

Det riktas stark kritik från brukarrörelsen, privata assistansanordnare och SKL mot utredningen.

Läs om kritik mot utredningen

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Tydliga besked från V, M och KD

Assistanskolls tidigare intervju med Per Frykman på Assistansanordnarna väckte starka reaktioner, flera politiker kände sig felciterade och har i sin tur gjort intressanta utspel.

V vill inte förbjuda privata assistansföretag

Eva Olofsson, Vänsterpartiet – "Vi vill inte förbjuda privata assistansanordnare"
Citat:

Kommunerna har inte klarat av att ge den flexibilitet som krävs som assistansutförare.

Om vi gör förändringar för privata företag så ska det ske i samråd med brukaorganisationer så vi inte slår undan benen för brukarna.

M vill inte ta bort assistansen efter 65 år

Margareta B Kjellin, Moderaterna – "Vi vill inte ta bort rätten till personlig assistans efter 65 år"
Citat:

Jag har inte sagt att man ska ta bort assistansen efter 65 år. Jag har däremot talat om att assistans kan behöva anpassas till åldrandet i takt med att man som äldre blir mindre aktiv.

Man kan fundera på rättvisan i att den som får en stroke vid 64 år och som beviljas assistans behåller den livet ut medan den som får en stroke vid 65 år och två dagar inte kan få någon assistans alls.

KD vill ta bort minuträkning vid bedömningar

Anders Andersson, Kristdemokraterna – "Vi accepterar inte minuträkning vid bedömningar av assistansersättning"
Citat:

Det är felaktigt att vi försvarar minuträkning vid assistansbedömning. Kristdemokraterna tar avstånd från den typen av integritetskränkande metoder.

Vi kristdemokrater vill ha ett blocktänkande med schablontider för att undvika att det blir integritetskränkande.

Per Frykmans svar på politikerna

Per Frykman, Assistansanordnarna – "Vi välkomnar alla glädjande besked"
Citat:

Jag har inga ambitioner att genera personer eller medvetet fara med osanningar. Det var ett missförstånd från min sida…

Det var kanske därför jag missförstod Eva Olofsson eftersom de är så fokuserade på detta i debatten.

Det är bra att Kristdemokraterna är tydliga här, och jag förutsätter att de är lika tydliga mot Försäkringskassan.

Hon talade om en eventuell avtrappning av assistans i takt med ett naturligt åldrande.

Tidigare artiklar

Per Frykman, Assistansanordnarna – "Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistansbedömningar händer inget"

Forskare kritiserar kassans roll

Barbro Lewin tillhör forskarnätverket vid Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet. Hon anser att det ökade antalet avslag på nyansökningar och att många förlorar assistansersättningen är en konsekvens av att Försäkringskassan inte tar hänsyn till helheten.

Barbro Lewin, funktionshinderforskare - "Försäkringskassan ska inte sätta normerna för LSS"
Citat:

Problemet är politiskt. Det uppkom redan efter regeringsskiftet 1994.

Det finns inga vattentäta skott mellan så kallade grundläggande behov och andra personliga behov.

Rättstillgängligheten innebär att kunna bli prövad utifrån förarbetenas intentioner när inte lagtexten räcker till.

För att uppleva goda levnadsvillkor måste man också ha möjligheter till delaktighet i både det lilla och stora livet och att få förverkliga sig själv.

Regeringen måste återta normeringsmakten, inte delegera bort den till Försäkringskassan och kommunerna.

Kassans minuträkning kritiseras

Helena Karnström har haft personlig assistans sedan 1986. Vid den senaste tvåårsomprövningen fick hon en chock.

Helena Karnström – "Tvåårsomprövningen var som ett polisförhör"
Citat:

Absurt att fråga mig hur lång tid det tar att spreja håret eller få hjälp att hosta, frågor som utgår från att jag kan vara ensam och samtidigt konstatera att jag inte kan lämnas ensam eftersom jag kan dö om jag får slem i halsen.

När det gäller toalettbesök hamnade vi på en nivå där vi diskuterade om varför det tar längre tid om jag är hård i magen eller har en ovan assistent.

Han frågade till och med hur lång det tar att hosta, vilket kändes helt absurt.

Det kändes som ett polisförhör, det värsta var handläggarens neutrala hållning, det fanns ingen kontakt oss emellan.

Han sade att jag haft trippelassistans vid två tillfällen, "det har du väl inte rätt till?"

Tidigare artiklar

En assistent berättar om sitt jobb

Katharinas första jobb är som personlig assistent. Hon berättar hur hon upplever assistentyrket, och vad hennes vänner säger om hennes yrkesval.

Katharina – "Assistentjobbet har låg status bland mina vänner"
Citat:

Jag trivs bra med brukaren och hans familj. Det är många olika arbetsuppgifter och ett varierande arbete.

Andra ser det som att jobba i vården, i hemtjänsten eller på ett ålderdomshem.

Vilken status har yrket?
– Inte hög, det är inte så lågt som städare utan snäppet över det. Men lönen är lite högre än städare och restaurangjobb.

I mitt fall måste jag inte vara med och bestämma så mycket själv, jag tycker det är ganska skönt att veta vad jag ska göra.

Äter ni tillsammans?
– Nej, inte när hans familj är där. Men om det bara är han och jag så kan vi göra det.

Regeringsuppdrag till kassan

Tills i maj/juni i år ska Försäkringskassan i uppdraget "Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen" föreslå åtgärder som bland annat ska minska överutnyttjande av assistansersättning. Assistanskoll intervjuar Samuel Sunesson på Socialdepartementet.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Uttalande om vad assistans är

Assistansersättning ska göra det möjligt att leva det liv man själv vill. Det sägs gemensamt av Försäkringskassan, brukarorganisationer och assistansbranschen.

Gemensamt uttalande om vad assistans innebär

Lämna aprilskämt till oss

Den 1 april kommer Assistanskoll återigen publicera sina uppskattade aprilskämt. I år får ni också bidra. Maila över ett aprilskämt till oss! Vi kommer att välja ut det vi anser bäst för publicering.
Maila ditt aprilskämt till redaktion@assistanskoll.se

Förändringar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Ytterligare två förändringar gjordes den 13 februari av de frågor som anordnare besvarar i vår jämförelsetjänst.

 • I frågan om den assistansberättigade har en egen budget som denne är med och påverkar har begreppet "administrationsavgift" bytts ut mot "belopp som avsätts till anordnarens administrationskostnader" (Detta ändras eftersom "administrationsavgift" kan vilseleda då anordnaren och inte den assistansberättigade är ansvarig för hur ersättningen används)
 • I frågan "Antal kr/tim som avsätts för kundens assistansomkostnader" finns nu ytterligare ett svarsalternativ: "Kunden eller assistenten får ersättning i efterhand"

Nedan de förändringar som gjordes den 15 januari.

 • Det går att ange om anordnaren verkar utan kommersiella vinstintressen.
 • Vi frågar om kund/medlem i avtalet med anordnaren kan bli personligt ersättningsskyldig till anordnaren.
 • När anordnaren (om kunden har en egen budget) anger om ett visst "belopp som avsätts till anordnarens administrationskostnader" kräver vi inte längre att den ska inkludera en eventuell vinst. (Detta eftersom vinst inte bestäms i förväg i en ev. budget utan påverkas i efterhand t.ex. om oanvända medel för assistansomkostnader tas upp till vinst)
 • I frågan "Vem bestämmer assistenternas arbetsuppgifter" tillkommer svarsalternativet "Enbart kund/medlem"
 • Frågan "Kontrollerar anordnaren belastningsregistret vid rekryteringen?" Ändras till "Kräver anordnaren utdrag ur belastningsregistret vid anställning av assistenter till assistansanvändare som är över 18 år?"
 • Det går nu att ange procentuell vinst i översikten av hur anordnaren genomsnittligt använder assistansersättningen till olika kostnadsslag. (Om man fortsätter att inte ange vinst antar vi att den som tidigare ingår i kostnadsslaget administrationskostnader)
 • Alternativet "Obligatorisk grundutbildning för assistenter" tas bort från avdelningen "I assistansen ingår: (utan extra kostnad för kunden)
 • Det är nu förberett för kommunala assistansenheter att delta i jämförelsen.
 • Information om anordnarens organisationsnummer samt tillstånd på IVO, Inspektionen för vård och omsorg anges i anordnarens profil.

Länk till frågeformuläret OBS! Detta är bara ett exempel, det går inte att skriva i detta dokument.

Assistanskolls behovsräknare

Nytt! Det är nu möjligt att spara utkast på datorn av beräkningar du gjort i Assistanskolls Behovsräknare som är ett hjälpmedel där du gör en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans.

Behovsräknaren utgår från samma kategorier som Försäkringskassan använder i sina frågor under bedömningen.

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Utredningen av assistansersättningens timbelopp.
 • Intervjuer om minuträkning vid assistansbedömningar
 • Assistans i valrörelsen
 • Intervjuer om kriminalitet inom personlig assistans
 • Med mera

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 254 assistansanordnare

Assistanskoll listar 254 assistansanordnare, av dessa har 230 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 230 anordnarna har tillsammans 10500 kunder, vilket motsvarar ca 53,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 82,7 procent av de som väljer privata anordnare

Uppskattningen baserar på 15 889 (jan 2014) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,9 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 82,7 procent av den privata marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Fröken Fridas Assistans AB
 • Kooperativet EMIL
 • Lidköping Assistans AB
 • V.I.S.K.O.S AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Apona AB
 • Brukarassistans Uppland AB
 • Brukarkooperativet JAG
 • Frösunda Omsorg AB
 • Hammarstrands Assistans AB
 • Ilico Assistans
 • Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening
 • LaVita Assistans AB
 • Livsanda - assistans med livsglädje
 • Luna Care AB
 • Max Assistans AB
 • Mellanhanden AB
 • Nordström Assistans AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • P.ass.FORM AB
 • Personstöd Mälardalen AB
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Sigtuna Brukar Assistans AB
 • Skånska Assistanshuset AB
 • Spira Assistans AB
 • STIL
 • Stora Skedvi Assistans AB
 • Tibble konsult AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 725 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: