Kritik mot utredningen om timbeloppet

Det riktas stark kritik mot Agneta Rönns utredning om timbeloppet, som menar att nivån på assistansersättningen är för hög och behöver sänkas med ca 20 kr jämfört med dagens nivå samtidigt som assistenters sjuklöner ska bekostas via assistansersättningen. Läs Assistanskolls sammanfattning av utredningen

Brukarrörelsen anser att en sänkning av assistansersättningen kommer att försämra de assistansberättigades självständighet och självbestämmande.

Vårdföretagarna anser att kvaliteten i personlig assistans kommer att försämras.

SKL, Sveriges kommuner och Landsting anser att assistenternas anställningsvillkor kommer att försämras.

Läs om reaktioner på utredningen


Skicka sidan till: