Utredning om assistansersättningens timbelopp klar

Den 21 februari lämnade Agneta Rönn över utredningen Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet till regeringen. Huvudbudskapet är att ersättningen är för hög och att dagens schablon bör ersättas med två nivåer.mynthög

Agneta Rönns analys och förslag till åtgärder:

  • Den nuvarande modellen med en timschablon har stora fördelar och bör i grunden behållas.
  • Nivån på den nuvarande timschablonen är för hög med tanke på kostnads och löneutvecklingen (Det sägs tex att timbeloppet för 2013 borde varit 253 kr istället för 275 kr)
  • Nuvarande timschablon bör ersättas av en grundschablon, och i samband med detta föreslås nivån frysas på ca dagens nivå under ett antal år för att sänka kostnaden.
  • En högre sk tilläggsschablon ska kunna beviljas brukare med mycket assistanstimmar på OB-tid (Minst 50 % av assistansen bör då ligga på nätter/helger för att tilläggsschablonen ska beviljas) Denna ska dock ej beviljas till en assistansberättigad som är över 65 år.
  • I olika förslag i utredningen ligger grundschablonen på 270-272 kr och tilläggschablonen på 6-10 kr jmf med 2013 års nivå på schablonbeloppet.
  • Sjuklöner för ordinarie assistenter ska ingå i och bekostas via grundschablonen och vara en del av assistenters löner/lönebikostnader.
  • Förhöjt timbelopp bör finnas kvar för tex behov av assistenter med särskild utbildning eller behov av arbetsledning av assistansen.
  • Det bör finnas ett lagstadgat krav på skriftligt avtal mellan brukaren och anordnaren. Det ska innehålla tex ansvarsfördelning, avtal om assistansomkostnader, uppsägnings/bindningstid, form av tvistelösning, redovisning av hur ersättningens används mm.
  • Brukaren ska inte kunna anställas och få ersättning för arbetsledning av den egna assistansen. En motivering till detta är att assistans inte ska kunna bli en inkomstförstärkning till brukaren.
  • Alla förslag ovan kan enligt utredningen införas 1 januari 2015.

Läs utredningen: Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet och Regeringens pressmeddelande


Kommentarer/kritik av utredningen

SHT: Regeringens utredare: Assistansersättningen är för hög, och Intervju med Pelle Kölhed, brukarrörelsens expert i utredningen - "Sänkt ersättning ger lägre kvalitet".

SKL, Sveriges kommuner och landsting: Både ris och ros till assistansutredning

Föräldrakraft: Strid på direkten om nya assistansutredningen

Vårdföretagarna: Sänkt assistansersättning slår hårt både mot brukare och anordnare

STIL: Schablonutredningen klar

SVT: "Strama åt assistansbolagens ekonomi"

Skicka sidan till: