Anders Andersson, Kristdemokraterna – ”Vi accepterar inte minuträkning vid bedömningar av assistansersättning

Kristdemokraterna accepterar inte minuträkning vid assistansbedömningar. Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot i Socialutskottet, som vill dementera uppgifter i en tidigare artikel på Assistanskoll. Han säger att de tvärtom vill stoppa dagens minuträknande.Anders Andersson

I en tidigare intervju på Assistanskoll där Per Frykman på Assistansanordnarna intervjuas om sina samtal med riksdagspolitiker, sägs det att Anders Andersson accepterar minuträkning vid assistansbedömningar.
– En del i artikeln är rätt, men det är felaktigt att vi försvarar minuträkning vid assistansbedömning. Kristdemokraterna tar avstånd från den typen av integritetskränkande metoder, säger Anders Andersson.
Hur ser du på minuträkning vid en bedömning av assistansersättning?
– Vi vill inte ha en behovsbedömning som utgår ifrån att använda tidtagarur för att fastställa tidsåtgången vid olika moment.
Hur bör behovet fastställas vid en bedömning av assistansersättning?
– Det är av stor vikt att det görs en riktig bedömning av den enskildes hjälpbehov. Vi kristdemokrater vill ha ett blocktänkande med schablontider för att undvika att det blir integritetskränkande. Utgångspunkten är att alla ska få den hjälp man är berättigad till för att så långt möjligt kunna leva ett liv som andra med delaktighet och valfrihet. Individer är olika och hjälpbehoven ser väldigt olika ut. Men det är trots detta, en bättre modell att utgå ifrån ett blocktänkande där man använder schablontider.
Hur kommer Kristdemokraterna att verka för att minuträkning ersätts av ett blocktänkande med schablontider?
– Jag har tillsammans med min kollega Magnus Sjödahl i Socialutskottetlyft frågan i kontakter med Försäkringskassan, om att vi vill se just ett blocktänkande med schablontider.
Försäkringskassans tillämpning med mer minuträkning har ju blivit starkare under en period när funktionshinderfrågor handhas av din partikamrat Barn och Äldreminister Maria Larsson, hur ser du på det?
– Nu är det så att det är upp till Försäkringskassan som myndighet att självständigt tillämpa lagstiftningen, som inte har ändrats. Vi får hoppas att myndigheten lyssnar på vad vi folkvalda och brukarorganisationer säger. Vi får också avvakta resultatet av utredningen om assistansbedömningarna i oktober från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, säger Anders Andersson.

Anders Andersson intervjuades av Kenneth Westberg 2014-02- 03

Skicka sidan till: