Eva Olofsson, Vänsterpartiet – ”Vi vill inte förbjuda privata assistansanordnare”

Vänsterpartiet har idag inget förslag om att stoppa eller begränsa privata assistansföretag. I andra branscher vill man däremot se sk SVB-bolag, vilket innebär att privata företag får verka med en vinstuttag begränsat till statslåneräntan + 1 %.Eva Olofsson

I en tidigare intervju på Assistanskoll där Per Frykman intervjuas om sina samtal med riksdagspolitiker, sägs det att Vänsterpartiet driver att privata företag inte ska få verka inom assistans. Detta dementerar Eva Olofsson, riksdagsledamot i Socialutskottet.
– Det har vi inte föreslagit. När det gäller skola, sjukvård, äldreomsorg och HVB-hem har vi föreslagit ett stopp för enbart vinstsyftande företag. Sådana företag kan dock omvandla sig till s.k. SVB bolag. De ska då driva sina företag utifrån att de vill utveckla verksamheten och får då maximalt ta ut en vinst motsvarande statslånerantan + 1 %. I dagsläget motsvarar detta drygt 3 % vinst. Det skulle göra att de blir ointressant för de som är ute efter vinst att bedriva verksamhet inom dessa områden.
Vad kan man göra med den vinsten?
– Det som utifrån vinstbegränsningen plockas ut får ägarna bestämma över. Men nivån är så låg att de som har vinsten som drivkraft knappast skulle vara intresserade.
Vill V ha denna typ av vinstbegränsning för privata assistansföretag?
– Nej, Vi driver inget sådant förslag idag.
Kan det komma längre fram?
– Vi har inget sådant förslag på gång. Vårt mål är alltid att assistansen ska fungera så att assistansberättigade ska kunna leva som andra. Samtidigt skadas reformens legitimitet om det går att göra stora vinster på verksamheten. Majoriteten av befolkningen anser att skattepengarna ska gå till verksamheten i sjukvård, skola och omsorg. Jag tror att samma sak gäller personlig assistans.
Hur ser du på att riskkapitalbolag äger assistansföretag?
– De har som mål att på relativt kort tid få ut en hög avkastning och efter några år sälja företaget vidare. Jag tycker inte de passar i någon del av välfärdssektorn. Men vi har inte heller här lagt något konkret förslag med åtgärder. När vi gör det måste vi först se till att de som finns i verksamheterna inte drabbas och vad alternativet blir.
Det har ju funnits ett stort missnöje med kvaliteten i kommunernas assistans…
- Ja, kommunerna har inte klarat av att ge den flexibilitet som krävs som assistansutförare. Om vi gör förändringar för privata företag så ska det ske i samråd med brukaorganisationer så vi inte slår undan benen för brukarna.
Vill V stoppa att kommuner lägger ut sin roll som assistansutförare på entreprenad?
– Vi har inget lagförslag om detta, men vi motverkar det i alla kommuner där vi finns med. Assistans i kommunens egen regi bör finnas som ett alternativ.

Mångfald hotas om ersättningen sänks

I slutet på februari kommer en utredning om hur timbeloppet för hur assistansersättningens timbelopp ska vara konstruerat. Här finns en möjlighet att skapa en modell för ersättning där vinstmarginalerna sänks säger Eva Olofsson. Hon ser samtidigt en risk att utredningen lägger ett förslag som ökar på oligopolen och slår ut mindre kooperativ, egenutförare och kommuner.
– Om ersättningsnivåerna på olika sätt sänks kan mindre företag och kooperativ få svårt att klara sig, till skillnad från företag med många kunder och stor omsättning. Det gäller att hitta en lösning som stödjer små företag och kooperativ som STIL och JAG, säger Eva Olofsson.

Eva Olofsson intervjuades av Kenneth Westberg 2014-02-06

Skicka sidan till: