Per Frykman, Assistansanordnarna – ”Vi välkomnar alla glädjande besked”

Per Frykman, verksamhetschef, på Assistansanordnarna intervjuades nyligen på Assistanskoll om sina samtal med företrädare för riksdagspartierna. Efter intervjun dementerade flera politiker saker som han hävdat att de sagt. Per Frykman ger nu sin bild av vad som hänt.Per Frykman

Eva Olofsson i Vänsterpartiet dementerade att de vill förbjuda privata företag inom assistans. Margareta B Kjellin i Moderaterna dementerade att hon sagt att assistans skulle tas bort efter 65 år. Anders Andersson i Kristdemokraterna dementerade att han accepterar minuträkning vid assistansbedömningar.
Hur kunde det bli så här?
– Jag har inga ambitioner att genera personer eller medvetet fara med osanningar. Det var ett missförstånd från min sida och jag är glad över att det nu är utrett och att vi delar politikernas uppfattning i stort. Att minuträknande försvinner, att assistansen inte ska slopas efter 65 år och att privata utförare behövs är något Assistansanordnarna står för.

Vänsterpartiet

Eva Olofsson säger att Vänsterpartiet inte vill förbjuda privata assistansföretag och dementerar att hon sagt detta. Per Frykman säger att de hade en mycket teknisk debatt om olika ägarformer vilket kan ha föranlett ett missförstånd.
– Jag har ingen anledning att stå på mig och säga att hon sade något annat än vad hon hävdar. Det är jättebra att hon är tydlig i att Vänsterpartiet inte avser att stoppa privat assistans, vilket vore ett dråpslag mot assistansanvändarnas valfrihet.
Eva Olofsson säger samtidigt att Vänsterpartiet vill tillåta enbart så kallade SVB-bolag med vinstbegränsning i andra välfärdssektorer…
– Det var kanske därför jag missförstod Eva Olofsson eftersom de är så fokuserade på detta i debatten. Nu finns det tydliga raka besked från Vänsterpartiet, det är bra.

Kristdemokraterna

Anders Andersson säger att det var felaktigt sagt att han accepterar minuträkning vid assistansbedömningar och att Kristdemokraterna tvärtom är mot detta.
Vad säger du om Anders Anderssons uttalande?
– Min bild av hans syn på detta var en tolkning utifrån våra diskussioner. När vi diskuterade kontroller sade han tex att ”folk accepterar inte att miljoner rinner mellan fingrarna”.
Per Frykman välkomnar att Anders Andersson nu är tydligt emot minuträkning vid assistansbedömningar. Men trots att Kristdemokraterna haft ett oerhört inflytande i att ha styrt Socialdepartementet under sju års tid pågår det icke desto mindre ett minuträknande säger han.
– Minuträknandet har till och med accelererat under den här perioden. Jag är mycket medveten om hur systemet fungerar med Försäkringskassans självständiga roll, men uppenbarligen har Försäkringskassan inte funnit anledning att förändra det nuvarande arbetssättet. Det är det som är avgörande för dem som nu har en övervakare som räknar minuter i badrummet. Det är bra att Kristdemokraterna är tydliga här, och jag förutsätter att de är lika tydliga mot Försäkringskassan.
I intervjun på Assistanskoll föreslår Anders Andersson att man istället ska bevilja assistanstid med ett blocktänkande med schablontider, detta vill Per Frykman veta mer om.
– Vi vill gärna se vad det innebär i praktiken, med tydliga besked inför valet om hur det systemet ser ut.

Moderaterna

Margareta B Kjellin säger att det är felaktigt att hon sagt att Moderaterna vill ta bort assistans efter 65-årsgränsen. Per Frykman säger återigen att han välkomnar ett så tydligt besked.
– Där har hon Assistansanordnarnas fulla stöd. Det stämmer att hon inte använde ordet åldersgräns i vårt samtal, min tolkning av henne kom ur ett längre resonemang om assistans i ett samhällsekonomiskt och demografiskt perspektiv. Vi resonerade om att kostnaderna ökar när fler över 65 har assistans. Hon talade om att man kanske borde titta på andra system som är bättre anpassade till naturligt åldrande. Hon talade om en eventuell avtrappning av assistans i takt med ett naturligt åldrande.
Hon säger att åsikten att personlig assistans skulle kunna anpassas till åldrandet enbart är hennes personliga tankar, inte partiets…
- Ja, och jag ska inte tolka henne mer för det verkar jag ju vara mindre bra på. Margareta B Kjellin säger i sin intervju med Assistanskoll att det finns en orättvisa i att man får olika sorters stöd beroende på om man får en funktionsnedsättning före eller efter 65-årsgränsen. Den orättvisan krockar enligt Per Frykman tydligt med FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Där finns inga åldersgränser, alla ska ha samma rätt till stöd. Jag vill påminna om att Sverige har ratificerat FN-konventionen och att all lagstiftning ska utgå från det som står här.

Laddad fråga i valrörelsen

En förklaring till att reaktionerna blev så starka tror Per Frykman är att vi befinner oss i en valrörelse där frågan är mycket laddad.
– Det finns 19 000 assistansanvändare, kanske det tredubbla antalet anhöriga och uppåt 100 000 assistenter. Totalt är detta uppåt 200 000 personer, vilket motsvarar 2-3 % av väljarna, som känner att detta är en av de viktigaste frågorna.

Välkomnar alla glädjande besked

Per Frykman säger slutligen att Assistansanordnarna är positiv till att det kommit så många positiva besked från politikerna.
– Vi välkomnar att det finns ett motstånd mot integritetskränkande metoder som minuträknande hos Kristdemokraterna. Vi välkomnar att Moderaterna inte vill ta bort assistans efter 65 år och att de även definierat en ny orättvisa, nämligen att stödet för de över 65 år är sämre än för de under 65 år. Vi välkomnar även att Vänsterpartiet är beredd att låta privata utförare av assistans få finnas kvar. Det är mycket bra att allt detta blivit tydligt, säger Per Frykman.

Per Frykman intervjuades av Kenneth Westberg 2014-02-20

Skicka sidan till: