Grant Thornton - "Personlig assistans är mest kostnadseffektivt vid stora behov"

Mats Fagerlund, Grant Thornton Revisionsföretaget Grant Thornton har granskat vad personlig assistans kostar jämfört medd andra alternativ. Boende och hemtjänst/ledsagning kan i vissa fall kosta mindre än assistans, men till priset av stora sociala konsekvenser, säger Mats Fagerlund.

Mats Fagerlund, Grant Thornton – "Personlig assistans är mest kostnadseffektivt vid stora behov"
Citat:

Mats Fagerlund
Kostnadseffektiviteten ligger i själva formen, att en person följer en så nära.

Emelie Kagart
Behoven inte försvinner om man tar bort assistans utan då måste det hanteras i andra system och sannolikt bli dyrare.

Tidigare artiklar

FN kritiserar Sveriges assistansbedömningar

FN-flaggan FN oroas över ökade restriktioner för personlig assistans, att 1500 personer med funktionsnedsättning mellan 2015 - 2022 förlorat sin assistans och att personer över 66 år inte kan söka assistans.

FN kritiserar Sveriges assistansbedömningar
Citat:

Kommittén är oroad över: Ökade restriktioner för personlig assistans, förlusten av personlig assistans för 1500 personer med funktionsnedsättning mellan 2015 och 2022.

Tidigare artiklar

Grant Thornon granskar även assistansbranschen

Emelie Kagart, Grant Thornton Assistansanordnarna får en mycket svår situation om schablonuppräkningen fortsätter vara låg. Assistentlönerna pressas ner och assistansberättigade med risker väljs bort, säger Emelie Kagart.

Emelie Kagart, Grant Thornton – ”Vinstnivån i assistansbranschen ligger på cirka tre procent”
Citat:

Emelie Kagart
I princip inga svenska eller utländska aktörer vill investera i personlig assistans.

Mats Fagerlund
Säg att en anordnare har 10 % i vinst, kan man vara en seriös anordnare då?
– Tveksamt om det är renodlad assistans i bolaget.

Tidigare artiklar

Robotar och AI i personlig assistans

Danica Kragic Det kommer både finnas robotar som självständigt hjälper funktionshindrade och robotar som funktionshindrade själva styr med sina tankar, säger Danica Kragic.

Danica Kragic, professor, computer science, KTH – "Robotarna måste likna oss om de ska fungera i vår miljö“
Citat:

Du kommer kunna stimulera roboten på samma sätt som du stimulerar dina muskler.

Tidigare artiklar

HFD ska pröva när anordnare kan få återkrav

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå Jessica Gustavsson vill att HFD klarlägger att anordnaren inte har ansvar att övervaka assistansberättigade.

Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Vi vill att brukarrörelsen ska kunna uttala sig via oss"
Citat:

Vill få klarlagt att staten inte kan instruera privata företag att kartlägga funktionshindrade personers personliga förhållanden.

Tidigare artiklar

Något fler assistansberättigade i mars

Graf med antal assistansberättigade person från FK Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan har ökat med 31 personer under mars. Den största ökningen på en månad sedan 2015.

Antalet assistansberättigade ökade i mars

Kommunalt beviljad assistans fortsätter däremot minska

Antalet assistansanvändare med kommunalt beviljad assistans har minskat med 678 personer sedan okt 2020, en minskning med 13 procent.

Allt färre har kommunalt beviljad assistans

Tidigare artiklar

"Egna arbetsgivare har ett mycket stort eget ansvar"

Henrik Petrén, Fremia Fremia oroas av administrativa bolag som säljer tjänster som om de vore assistansanordnare. Egna arbetsgivare kan inte överlåta arbetsgivaransvaret, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén, Fremia – "Egna arbetsgivare har ett mycket stort eget ansvar"
Citat:

Problem om assistansanvändare som inte fullt ut förstår vad det faktiskt innebär lockas att bli egen arbetsgivare.

Tidigare artiklar

"Egna arbetsgivare ska behandlas som alla andra arbetsgivare"

Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå Varför ska inte egna arbetsgivare få köpa tjänster för tex rekrytering och anställningsprocesser, undrar Adam Grabavac.

Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå – "Egna arbetsgivare måste kunna köpa administrativa tjänster på samma sätt som alla andra arbetsgivare"
Citat:

Finns ingen skyldighet för en arbetsgivare att själv sitta och betala in löneskatt, arbetsgivaravgifter eller sköta en rekryteringsprocess.

Liberalerna litar på ministern om föräldraavdraget

Malin Danielsson, Liberalerna Malin Danielsson känner tillförsikt om att regeringens analys kommer att leda till åtgärder mot dubbla föräldraavdrag.

Malin Danielsson, Liberalerna – "Jag har uppfattat att statsrådet är mån om att hitta en lösning om föräldraavdraget"
Citat:

Jag litar på att socialdepartementet i analysen kommer fram till vilka konkreta åtgärder som är mest lämpliga.

Tidigare artiklar

SD tror att regeringen agerar mot föräldraavdraget

Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna Regeringens analys av föräldraavdraget är en bättre väg att gå än ett tillkännagivande från Socialutskottet, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – "Ministern har lovat en skyndsam hantering av föräldraavdraget"
Citat:

Regeringen har efter allas påtryckningar meddelat att de kommer att agera i den riktning vi alla vill och dessutom skyndsamt.

Tidigare artiklar

Kassan inför tuffare återbetalning av återkrav

ISF logotyp Försäkringskassan har på eget initiativ bestämt att återkrav av assistansersättning ska vara återbetalda inom ett år.

ISF - Försäkringskassan har infört striktare avbetalning av återkrav
Citat:

Sonja Nikolovska, ISF
Förändringarna innebär sannolikt att enskilda kan få svårare att betala tillbaka sina skulder.

Tidigare artiklar

Nya kollektivavtal SKR/Sobona-Kommunal

Mynthög Löner, OB och lägstalöner höjs med i snitt med 3,3 procent i ett ettårigt avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR/Sobona och Kommunal.

Nytt kollektivavtal SKR/Sobona och Kommunal

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om Grant Thorntons rapport om personlig assistans samhällsekonomiska kostnader
 • Artiklar om de nya arbetstidsreglerna och möjlighet för assistenter att arbeta dygnspass.
 • Artiklar om föräldraavdraget i personlig assistans
 • Intervju med ULOBA om deras nordiska kompetenscenter för personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 205 assistansanordnare

Assistanskoll listar 205 assistansanordnare. 169 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 168 privata anordnare 1 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Prima omsorg i Norden AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • AB OmsorgsCompagniet i Norden
 • Animo Assistans AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Auxilia Care AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • Familjen AB (Familjen utan gräns AB)
 • Fri Assistans STHLM AB
 • Hela Sveriges Assistans
 • JAG Personlig assistans
 • Kavon Care AB
 • Kura Omsorg i Sverige AB
 • MejDej Kooperativet
 • Monument Assistans AB
 • Sanda Assistans AB
 • Sköndals Assistans AB
 • STIL
 • Stugknuten ekonomisk förening
 • Sydassistans AB
 • Älvsborgs assistans AB

Skicka sidan till: