Assistanskoll Nyhetsbrev 2016-03-31

Så införs efterskottsbetalning av assistansersättning

Myntstapel

Den 20 september är sista gången assistansersättning betalas ut i förskott till assistansberättigade med schablonbelopp. Nästa utbetalning sker i efterskott tidigast den 20 november. Det framgår av information från Försäkringskassan.

Läs mer om hur efterskottsbetalning införs
Citat:

Assistansersättning kommer att betalas ut vid två tillfällen per månad, den 5:e och den 20:e.

Tidsredovisningarna ska kunna göras både på papper eller digitalt från 1 oktober.

Tidigare artiklar

KFO: assistansberättigade riskerar att drabbas

Hanna Kauppi

Stress med att få in räkningarna till den 5:e månaden efter utförd assistans riskerar att drabba assistansberättigade, säger Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Hon befarar också att personer med högre timbelopp nu måste redovisa sina kostnader varje månad.

Hanna Kauppi, KFO – "Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp"
Citat:

Det måste vara högprioriterat att assistansberättigade verkligen får förutsättningar och tillräckligt med tid att stämma av utförd assistans.

Poängen med förhöjt belopp försvinner – då lönekostnaden vid storhelgerna i december ofta överskrider den genomsnittliga ersättningen.

Tidigare artiklar

Regeringen försvarar regleringsbrev

Åsa Regnér

Regeringen har fått mycket hård kritik för sin uppmaning till Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Ansvarig minister Åsa Regnér står dock fast.

Åsa Regnér tillbakavisar kritik
Citat:

För det första talar vi om att bryta den kraftiga ökningen av timmar, inte att minska antalet.

jag ser inte någon motsättning mellan kostnadskontroll och att värna människors rättigheter.

Tidigare artiklar

Läcka från Försäkringskassan växer

Birgitta Målsäter

Två personer är nu polisanmälda för att ha lämnat ut uppgifter om assistansanvändare. Försäkringskassan hävdar samtidigt att de agerat snabbt mot läckorna och att branschen har ett ansvar för att stoppa problemet.

Birgitta Målsäter, Försäkringskassan - "Ytterligare en anställd är polisanmäld"
Citat:

Vi ser över rekryteringsrutinen, men jag vill poängtera att Försäkringskassan har 14 000 medarbetare.

För att vi ska kunna värna assistansersättningen behöver branschen agera korrekt.

KFO: Försäkringskassan skyller ifrån sig

Hanna Kauppi

Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO anser att Försäkringskassan skyller ifrån sig på andra för sina läckor av personuppgifter.

Hanna Kauppi, KFO – "En ursäkt till assistansberättigade hade varit på sin plats"
Citat:

Jag har uppfattningen att Försäkringskassan har blivit kontaktad i ett tidigare skede, men att det inte funnits tillräcklig indikation för dem att agera förrän senare.

Anordnare i gemen kan inte ta ansvar för dumheter som utförs i andra enskilda verksamheter.

Vårdföretagarna: Skrämmande dålig kontroll

Helena Sjölander

Helena Sjölander, Ordförande i Vårdföretagarna säger att Försäkringskassan under lång tid inte agerade mot läckor trots anmälningar från branschen.

Helena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Försäkrings­kassan hade information om läckor sommaren 2015”
Citat:

Det är viktigt att Försäkringskassan tar sitt ansvar och även tar konsekvenserna av sina egna misstag.

Redan sommaren 2015 kontaktade ett företag Försäkringskassan angående misstankar om läckor... Tyvärr tog man inte informationen på allvar.

Tidigare artiklar

Personlig assistans i Finland

Elina Akaan Penttilä

Antalet assistansanvändare har ökat kraftigt sedan Finland 2009 fick en rättighetslagstiftning för personlig assistans. Antalet beviljade timmar är däremot mycket lägre än i Sverige.

Finland, Elina Akaan Penttilä – "Det är svårt att få assistanstimmar som täcker behovet"
Citat:

Det finns ingen 65 årsgräns som i Sverige.

Många tvungna att leva och bo i service/gruppboende. Många måste också få hjälp av anhöriga, eller ha hemhjälp vid sidan av.

Om Sverige skär ner assistans kan det också göra det svårare för oss i Finland att utöka den personliga assistansen.

Tidigare artiklar

Socialstyrelsen om sexualitet i assistans

Karin Flyckt

Socialstyrelsen kan i nuläget inte bidra med några förtydliganden om sexualitet och personlig assistans. Det säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare för funktionshinderfrågor

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – "Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte"
Citat:

Min uppfattning är att Danmark kommit mycket längre än resten av världen.

Frågan är hur man kan bryta tystnaden och lyfta bort tabut kring frågorna, men det är kanske inte Socialstyrelsens uppgift.

Tidigare artiklar

Assistansbolag börsintroduceras

Trots ekonomisk osäkerhet i branschen sker den första börsnoteringen av ett assistansföretag. Den 22 mars kan Humana handlas på Stockholmsbörsen.

Första assistansbolaget på börsen

Utredare vill begränsa vinster i assistans

Vinsterna i välfärden, där personlig assistans ingår, behöver regleras, säger Ilmar Reepalu som leder en statlig utredning om vinster i välfärden. Uttalandet får hård kritik av Vårdföretagarna.

Statlig utredare vill begränsa vinster

Platsannonser

Erfaren jurist sökes till ledande företag inom personlig assistans! Särnmark, 2016-03-07 Sista ansökningsdag 2016-03-31

Nu finns möjligheten att lägga ut platsannonser på Assistanskoll. Vi erbjuder inledningsvis två gratisannonser till varje annonsör.

Platsannonser på Assistanskoll

Kommande artiklar

 • Intervju om vilket stöd som ges till asylsökande och papperslösa med funktionsnedsättning.
 • Intervju med Försäkringskassan om införandet av efterskottsbetalning
 • Nyheter om den kommande LSS-utredningen.
 • Med mera.

Personlig Assistans tips

Få ut det bästa av personlig assistans

Ibland har hon tagit personer som "haft alla rätt" men det har ändå blivit fel. "Då är det bättre att ta personen som verkar mindre bra men som det känns väldigt rätt med", säger hon.

Hur löser du som assistansanvändare dina problem? Har du några smarta idéer, några små uppfinningar som underlättar din vardag? Tror du andra skulle kunna ha nytta av dem? På PA-tips samlar och sprider vi tips och idéer som kan göra livet lättare.
Läs mer om Personlig Assistans tips


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar, facklitteratur, med mera.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv.

Guiden "Att arbeta som personlig" ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.

Guiden Vad har personliga assistenter i lön? ger information om medellöner, skillnader mellan kommun/privata företag, kön och ålder.

Guiden Förbered dig inför din assistansbedömning hjälper dig att göra en egen bedömning av ditt assistansbehov.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om personlig assistans. antal assistansberättigade, val av anordnare, tvåårsomprövningar, de största assistansanordnarna, med mera...


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Läs kollektivavtalen från KFO, KFS, Vårdföretagarna och SKL/PACTA


Jämför och välj bland 288 assistansanordnare

Assistanskoll listar 288 assistansanordnare, av dessa har 250 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 250 anordnarna har tillsammans 11 134 kunder, vilket motsvarar ca 55 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 87 procent av de som väljer privata anordnare

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • BeOneTeam Personlig Assistans AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Albatross Personlig Assistans AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Fri Assistans STHLM AB
 • Hammarstrands Assistans AB
 • Humlan Assistans AB
 • IGS Assistans AB
 • Rix Omsorg AB
 • SAAND service och omsorg AB
 • Saxena Omsorg AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat sina profiler på assistanskoll på 1 ½ år tas bort från jämförelsen.


Länka till Assistanskoll

Vi vill sprida vår information på Assistanskoll till så många som möjligt. Hjälp oss genom att länka till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner länkar till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: Lista på kommuner som länkar

Socialstyrelsen rekommenderar kommuner att informera om Assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 750 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 83


Skicka sidan till: