Barnboenden ersätter personlig assistans

Karin Flyckt

Mellan jan 2016 och juni 2017 nybeviljades boenden till 40 barn som året innan haft personlig assistans. Samtidigt ökar kommunalt beviljad assistans när statlig assistans dras in.

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – "Det beviljas alltfler boenden till barn som förlorat sin assistans"
Citat:

Föräldrahemmet bör så långt det är möjligt vara utgångspunkten.

Socialstyrelsen har inte övervägt åtgärder, det ligger inte inom ramen för vårt uppdrag.

Tidigare artiklar

Assistanskoll gör inom kort intervjuer med Föreningen JAG mfl. om beskedet att personlig assistans ersätts av barnboenden.

Över 80 % får avslag vid första ansökan

Lagens-klubba

Bara 17 % beviljades assistansersättning vid sin första ansökan under 2018. Antalet assistansberättigade antas även fortsätta minska. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Över 80 % av alla förstagångsansökningar får avslag
Citat:

Love Sjölund, analytiker, Försäkringskassan
Nettoeffekten blir att antalet mottagare långsamt minskar.

Tidigare artiklar

Regeringen antyder statligt huvudmannaskap

Lena Hallengren

Lagändringen om sondmatning/andning är ett första steg säger Lena Hallengren. Men hon kan inte säga om/när det kommer en lagändring om integritetsnära delar av grundläggande behov.

Lena Hallengren, Socialminister – "Vi kommer inte att dra frågan om statligt huvudmannaskap i långbänk"
Citat:

Alla vi partier i Januariavtalet delar ambitionen att komma så fort fram som möjligt med tex frågan om statligt huvudmannaskap.

Jag är glad att vi nu kan ta stegen kring andning och sondmatning... Det här är ett första steg.

Tidigare artiklar

Socialministern pressas i riksdagen

Pia Steensland

När lagändringen om sondmatning/andning tas upp i Socialutskottet kommer Kristdemokraterna att kräva att alla grundläggande behov i sin helhet ska ses som integritetsnära.

Pia Steensland pressar Lena Hallengren
Citat:

Pia Steensland
Samtliga grundläggande behov i sin helhet ska anses vara av mycket personlig karaktär.

Lena Hallengren
Detta är ett första steg, vi kommer att noga följa hur lagen implementeras.

Tidigare artiklar

RBU: Lagändring en droppe i havet

Maria Persdotter

Den kommande lagändringen om sondmatning och andning är en droppe i havet säger Maria Persdotter som vill se åtgärder mot uppdelning av grundläggande behov i integritetsnära delar.

Maria Persdotter, RBU – "En lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig"
Citat:

Domen från 2009 måste man komma åt ....en lagändring när det gäller integritetsnära behov är helt nödvändig.

I många fall vänder sig den som fått avslag till sin kommun och då börjar det verkliga lotteriet.

Tidigare artiklar

FUB: anhörigassistans hotas

Eva Borgström

Anhörigassistans hotas dels av LSS-utredningens förslag om lägre schablonbelopp, dels av Östersunds kommuns beslut att inte tillåta anhörigassistenter.

Eva Borgström, FUB - "Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna"
Citat:

Man får intrycket att de har problem med några anhöriga som är assistenter och så drar de alla över en kam.

De anhöriga skulle behöva fortsätta att jobba på samma sätt, men för en lägre ersättning.

Tidigare artiklar

Branschen kräver högre assistansersättning

Mynthögen

Assistansersättningen måste höjas så att löneökningar täcks. Det kräver Kommunal och samtliga arbetsgivarorganisationer i personlig assistans.

Assistansbranschen kräver högre assistans-ersättning

Tidigare artiklar

"Visstidsanställningarna det stora problemet"

Felix Finnveden

Personlig assistans är en överlägsen stödinsats och assistansberättigade som klarar att ta arbetsgivaransvaret ska kunna göra det. Felix Finnveden anser dock att arbetsmiljön ofta brister och ser visstidsanställningar som största problemet.

Felix Finnveden, Kommunal – "Assistenters och brukares rättigheter krockar om arbetsmiljöarbetet inte görs"
Citat:

Om personen sedan inte fungerar hos tre, fyra brukare, är den kanske inte lämplig som assistent, och en uppsägning bör ske.

Förutsatt att arbetsgivaren inte sätter LSS över Arbetsmiljölagen (AML) utan kan balansera de två rättighetslagstiftningarna...kan de vara arbetsgivare.

Tidigare artiklar

Malmö Stad vill att staten tar över assistansen

Roko Kursar

Malmö Stad har krävt kompensation av regeringen för ökade kostnader på 60-70 miljoner/år när personer förlorar sin assistansersättning.

Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – "Staten behöver ta över ansvaret för personlig assistans"
Citat:

Många drabbas av långa handläggningstider eftersom kommunens organisation inte haft strukturen eller resurserna.

Det har visat sig att den dom från 2009 som delar upp grundläggande behov i integritetsnära delar lett till att personer ramlat mellan stolarna.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • FUB intervjuas om sin syn på personlig assistans och gruppbostäder.
 • Cecilia Blanck i Föreningen JAG med flera intervjuas om att barnboenden ersätter personlig assistans
 • Yvonne Malmgren, LSS-handläggare på nittiotalet berättar om den förändrade tidsandan.
 • Med mera

Jämför och välj bland 241 assistansanordnare

Assistanskoll listar 241 assistansanordnare. 199 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 195 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare med totalt 203 kunder.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Himmave AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:A Assistanskompaniet AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Björkö Assistans Sören Eriksson AB
 • Bräcke Diakoni Personlig Assistans
 • ELFA assistans i Sverige AB
 • Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB
 • Glaucus Assistans AB
 • JS Assistanskonsult AB
 • Kompis Assistans
 • Konsensus Personlig Assistans
 • Kurera Omsorg
 • Lystra personlig assistans AB

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: