Nyhetsbrev 2008 05 28

TEMA - Effekter av förändrad lagstiftning i LASS, Lagen om assistansersättning, Del 2

I fyra artiklar beskrivs följder av och reaktioner på den förändrade lagstiftningen i LASS, Lagen om Assistansersättning som börjar gälla den 1 juli 2008. Förändringarna sker utifrån propositionen "Kostnader för personlig assistans" och berör assistansberättigade och assistansanordnare.
I de tvåförsta artiklarna uttalade sig Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson samt expertis på Skatteverket och Försäkringskassan.
Ny följer två artiklar med en egen arbetsgivare, Stefan Pelc och Hanna Kauppi, VD, på Särnmark som uttalar sig om lagstiftningens effekter för egna arbetsgivare.

Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Privata medel kan komma att bli lösningen"
Citat från artikeln:

"Hur gör du om du ska resa någonstans?

- Det får det bli i slutet på en avräkningsperiod eftersom det är då jag har kunnat spara ihop tillräckligt med pengar. Det kommer att bli i december/januari eller i juni/juli för min del"

"Säg att det skulle inträffa en kris i personalgruppen precis efter en slutavräkning, om pengarna inte räcker till handledning vilket skulle kunna behövas, då skulle jag inte uppfylla mitt arbetsgivaransvar"

"Innan beslutet togs i Socialutskottet informerade jag alla ledamöter om mina farhågor om vad det skulle leda till"

"Jag ska avvakta vad som händer vid den första slutavräkningen och se hur effekterna blir. Efter det så får jag ta ställning till om det blir bättre att bilda ett aktiebolag, antingen själv eller tillsammans med andra i samma situation"

Hanna Kauppi, VD, Särnmark - "Egna arbetsgivare kommer inte att kunna fullfölja sitt arbetsgivaransvar"
Citat från artikeln:

"Särnmarks kunder som är egna arbetsgivare och som anlitar Särnmark Ekonomiassistans AB upplever att det här är en omyndighetsförklaring och att man tar bort en del av den ursprungliga avsikten med reformen"

"Om jag hårddrar det innebär det att du inte kan fullgöra ditt arbetsgivaransvar eftersom du inte kan följa lagar och kollektivavtal"

"Vi föreslår att man inför en reservfond, som är beloppsbegränsad och där det som sparas kan regleras såatt det inte får användas till något annat än personlig assistans och kontinuerligt redovisas till Försäkringskassan"

"Den som köper assistans kan ha sparade medel i assistansföretaget under minst ett redovisningsår, och även längre tid genom att periodisera kostnader"

Tidigare artiklar rörande effekter av förändrad lagstiftning i LASS

Skatteverket - "Hela assistansersättningen ska räknas som inkomst i näringsverksamhet"
Försäkringskassan - "Det blir en låsning till sexmånadersperioden för egna arbetsgivare"

Kommande artiklar

Assistanskoll kommer längre fram att skriva om att vissa kommuner börjat lägga ut sin assistansverksamhet på entreprenad och därmed helt sluta att ha assistans i egen regi. I Staffanstorps kommun vann Assistansia AB nyligen en upphandling. På Gotland planerar kommunen att upphandla assistansen i Visbyområdet.

Jämför och välj bland 128 assistansanordnare

Hittills har 128 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3587 kunder, vilket är 25,3 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 57,5 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat påsiffror dec 2006)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2300 e-postadresser varav ca 270 är assistansanordnare och 730 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org


Skicka sidan till: