Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll

Riksdagspartierna samt FI

Hur skiljer sig partiernas åsikter om personlig assistans? Vilka vill satsa mer på personlig assistans? Vilka vill återupprätta de nedskärningar som skett? Vilka vill vänta och se vad LSS-utredningen säger? Assistanskoll har ställt ett tjugotal frågor till riksdagspartierna samt F!, Feministiskt initiativ.

Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistans­koll

Tidigare artiklar

Ungdomar känner sig inte delaktiga i assistansbedömningar

LIll Hultman

Ungdomar lider av att bara tala om vad de inte kan och upplever att de måste visa sig från sin värsta sida för att få det stöd de behöver. Det säger Lill Hultman som doktorerat på ämnet.

Lill Hultman, Fil. Dr. – "Ungdomarna upplever att deras självbestämmande ifrågasätts av besparingarna"
Citat:

Det blir mycket fokus på en funktionshinderidentitet som de inte själva valt.

De ungdomar jag intervjuat har vuxit upp med LSS–reformen, de har sett det som självklart att de ska kunna ha självbestämmande.

Massiv kritik mot regeringen i riksdagsdebatt

Debatten "Rättsläget för personlig assistans" blev en fortsatt massiv kritik från V, L, KD, C och SD mot regeringens hantering av assistansfrågan. Moderaterna kritiserade dock mest att regeringen ändrat hållning.

"S och M är två cementblock i rummet"
Citat:

Bengt Eliasson, Liberalerna
Vi har hört det upprepas ständigt sedan hösten 2015. Men sanningen är ju den att det pågår en tyst katastrof i Sverige.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet
Om det inte varit för funktionshinderrörelsens så enträgna kamp så hade en av vår tids största frihetsreformer varit helt satt i sank.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
Hur ska man kunna lita på en regering som snabbt byter ståndpunkt när opinionssiffrorna dalar?

Tidigare artiklar

Synen på funktionsnedsättning var som sämst på 1940-talet

Margareta Persson

Människosynen gentemot personer med funktionsnedsättning har gått upp och ner. 1920-40-talet var en mörk tid med steriliseringar och isolering från samhället. Införandet av LSS 1994 var kulmen på en positiv tid som redan hunnit vända till det sämre.

Margareta Persson, författare – "Samhällen med framtidstro har en bättre syn på personer med funktionsnedsättning"
Citat:

Utvecklingsstörda ansågs inte behöva kärlek och omsorg, en människosyn som spillde över på alla andra med funktionsnedsättning.

Internationella konventioner och rättighetslagar är viktiga, men en del tror felaktigt det blir bättre per automatik när de kommer.

Pessimismen är livsfarlig för funktionshinderfrågor, eftersom människosynen påverkas.

Tidigare artiklar

Assistansanordnarna sviktar

Hanna Kauppi

I en medlemsundersökning med 189 assistansanordnare i Vårdföretagarna och KFO ser drygt en fjärdedel risk för avveckling närmaste året. Orsaker är låg uppräkning av schablonbeloppet och sena utbetalningar av assistansersättning.

Hanna Kauppi, Arbetsgivarföreningen KFO – "Politiska beslut avgör om mångfalden av assistansanordnare ska finnas kvar"
Citat:

Undersökningen visar att 85 procent upplever att verksamheten är under ekonomisk press.

Hälften har dragit ned på utbildning och hela 43 procent anställer personliga assistenter med lägre ingångslön.

Undersökningen visar att endast 20 procent får pengarna inom 15 dagar.

Tidigare artiklar

Ställningstagande för anhörigassistans

Mikael Klein

Funktionsrätt Sverige säger, i ett ställningstagande tillsammans med likaunika med flera, att inskränkningar av anhörigassistans skulle få mycket olyckliga följder.

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - "Begränsningar av anhörigassistans kan ge en återgång till institutioner"
Citat:

I det långa loppet skulle det hota möjligheten för barn med funktionsnedsättningar att kunna växa upp i sina familjer.

Det som händer är att föräldrarna biter ihop och försöker fixa det så gått de kan men det håller inte i längden.

Tidigare artiklar

Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén

Lena Hallengren och Bengt Elmén

Se Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren intervjuas om visstidsanställningar, HFD-domar, LSS-utredningen och regleringsbrev till Försäkringskassan.

Lena Hallengren intervjuas av Bengt Elmén

Tidigare artiklar

KU kritiserar regeringen

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens Konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.

KU kritiserar regeringen för regleringsbrev

Tidigare artiklar

Allmänna ombudet intervjuas om sin roll

Emma Rönström

Emma Rönström håller inte med om att allmänna ombudet har en agenda att driva fram hårdare rättspraxis. Uppdraget är att överklaga beslut på Försäkringskassan för att lösa olösta rättsfrågor.

Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen – "Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt"
Citat:

Det är inte min uppgift att ha förutbestämda åsikter om hur lagen bör tolkas.

I någon mån är det oundvikligt att ett allmänt ombud sätter sin personliga prägel på verksamheten eftersom det är ett personligt uppdrag.

Tidigare artiklar

Forskning om assistans presenteras

Vilken forskning finns det om personlig assistans? Vid ett seminarium arrangerat av Arbetsgivarföreningen KFO den 5 juni presenterades en broschyr som sammanfattar den forskning som finns.

Forskning om personlig assistans

#iam stories om assistans

Jessica Smaaland

Vid #iam stories berättar assistansanvändare från STIL och JAG om betydelsen av personlig assistans i sina liv. På fredagen genomförde de sin första manifestation, på Stockholms Central.

#iam stories - berättelser om personlig assistans
Citat:

Jessica Smalaand, assistansanvändare
Från politiskt håll låter det som att "det ska ordna sig" men det tror vi inte riktigt på.

Vi planerar att köra på Järvas politikervecka, i Almedalen, kanske på Sergels torg innan valet.

Löneguide för assistenter uppdaterad

Vår löneguide är nu uppdaterad med SCB:s nya uppgifter om månadslöner från 2017 för privatanställda assistenter. Jämför även skillnader mellan privata företag/kommun, män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Till löneguiden för personliga assistenter

Bokslutsuppgifter synliga på Assistanskoll

Assistanskoll har gjort uppgifter från Bolagsverket i synliga i profilerna för de anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Uppgifterna är omsättning, vinstmarginal, Resultat före finansiella poster/skatt, årets resultat, eget kapital, utdelning till aktieägare, lön till styrelse/VD, lön till övriga anställda, antal anställda samt ev moderbolag.

Vi beställer uppgifterna från Allabolag.se varje år och i samband med detta uppdaterar vi siffrorna.

Vi gör detta för att uppgifterna efterfrågats, för att förbättra informationen för våra läsare och för att öka transparensen i jämförelsen.

Vid frågor kontakta Algren Morgan på algren@assistanskoll.se eller 08 506 22 177

Kommande artiklar

 • Intervjuer om Assistanskolls valenkät till riksdagspartierna och FI.
 • Fil. Dr. Lill Hultman intervjuas om handläggares upplevelser av behovsbedömningar.
 • Intervju med Jan Lindholm, Miljöpartiet om assistanspolitiken.
 • Intervju med författaren Margareta Persson om fosterdiagnostik och dödshjälp.
 • Med mera

Jämför och välj bland 241 assistansanordnare

Assistanskoll listar 241 assistansanordnare. 199 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 195 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare med totalt 203 kunder.

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 4 Andi AB
 • Aroskooperativet
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assisticum AB
 • Frösunda Omsorg AB
 • Furuboda Assistans AB
 • Linnea Assistans AB
 • Lystra personlig assistans AB
 • MejDej Kooperativet
 • Novasis Mitt AB
 • NÄRA AB personlig assistans
 • Omnia Personlig Assistans
 • Rehab Station Stockholm AB
 • Skånes Nord Ost Kooperativ EK
 • Stugknuten ekonomisk förening

Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81

Du kan även stödja Assistanskolls arbete genom att donera via swish till 123-191 01 40


Skicka sidan till: