Nyhetsbrev 2009-06-15

Intervju med Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén och Socialutskottet

Kenneth Johansson, - "Lagstiftningen bör kunna gälla från 1 januari 2011"
Citat:

"Propositionen utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande bör komma sent i år och lagstiftningen bör kunna gälla från 1 januari 2011"

"I det här fallet köper Socialdemokraterna reformen, men annars är deras linje att kommunen främst ska driva och sköta saker.
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet, sade att det finns ett tryck från finansdepartementet att spara 7,5 miljarder på assistansen..
- Det är helt taget ur luften, enbart i syfte att skapa oro, partitaktik på en i mina ögon låg nivå"

"i de kommuner som väljer att stå utanför LOV, oftast röda kommuner norr om Dalälven, där blir det en skillnad. Där erkänner jag att valfriheten i personlig service med boendestöd begränsas, då får väljarna i den kommunen göra något åt situationen"

"Ledsagarservicen ska vara oförändrad, och idag kan jag tycka att det finns skäl att ha den kvar för att undvika missförstånd"

Om behovsbedömningsinstrumentet.
"Om behovet ökar, då är det en verklighet vi får rätta oss efter. Men om behovet minskar, vilket jag inte utesluter, då kan det bli en större besparing än 2,1 miljarder"

Slutbetänkandet föreslår även assistans vid sjukhusvistelse förlängs till sex månader, är det även för de assistansberättigade som köper assistans?
- Ja, det ska det vara, har jag förstått rätt menar Försäkringskassan att detta inte är svårt att ordna, så det hoppas jag ska kunna införas"

Tidigare artiklar

Upphandling av personlig assistans klar på Gotland

"Omsorgshuset i Stockholm AB" vann upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet på Gotland och blir kommunal utförare där från 1 januari 2010.

Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet
Citat:

"Priset för samtliga var assistansersättningen plus ett bidrag á 24: - per timme under avtalets första år"

"Vilka andra företag deltog i upphandlingen?
- Assistansia, Särnmark och Frösunda"

"Vad avgjorde valet hos det vinnande företaget?
- Samtliga fick 12 poäng av 12 möjliga för kvalitetsfrågorna. Referenserna - som poängsattes av referenterna - avgjorde vilket företag det var som vann"

Kritik mot telefonmarknadsföring från assistansföretag

Åsa berättar i avidentifierad intervju om hur hon blivit uppringd av ett mindre assistansföretag som säger sig fått kontaktuppgifter till assistansberättigade från kommunen. Tomas Sundberg på Försäkringskassan och Staffan Olsson, författare och föreläsare om sekretess tar starkt avstånd från detta agerande.

Åsa, - "Min dotter kändes som en handelsvara"
Citat:

"Det "försvarade" sig genom att säga att det inte var fel att använda adress och telefonnummer de kommit över. De menade att de hade kontrollerat detta noga med "kommunjurister", som de samtidigt inte ville säga vilka det var"

"Vi undrar ju vem som läckt dessa uppgifter och om mer uppgifter läcker ut. Vi undrar också hur de förvarar våra uppgifter, i ett kartotek eller på dator och vilka personer har tillgång till uppgifterna"

"Sedan gick våra tankar till vår dotter och hur situationen ska bli för henne när hon blir myndig och flyttar hemifrån. Hon skulle kunna ha svårt att värja sig mot den här typen av försäljning"

Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"
Citat:

"Om man inte kan stå upp för vilka man samarbetar med, när man kontaktar presumtiva kunder är det mycket allvarligt. Den enda orsaken jag kan se är att vissa oegentligheter har skett"

Om att en myndighet lämnar ut uppgifter
"Det är tystnadspliktsbrott enligt 20 kap. 3 § i brottsbalken, maxstraffet är ett 1 års fängelse och normalstraffet är dagsböter, ibland i kombination med skadestånd"

Om en assistent lämnar ut uppgifte
"Detta är ett lika allvarligt ett brott mot tystnadsplikten som när en myndighet lämnar ut uppgifter. En assistent binds av tystnadsplikten hela livet, om assistenten är anställd hos kommunen gäller Sekretesslagen7 kap. 4 §, i privata företag gäller LSS 29 §. Hos assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller dock sekretess för assistenterna enbart om det finns ett avtal om detta"

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Kontaktuppgifter till assistansberättigade är sekretesskyddade"
Citat:

"Om Försäkringskassan eller en kommun lämnar ut adressuppgifter röjer man att personerna är assistansberättigade, tillhör en av personkretsarna i LSS, och därigenom röjs hälsotillståndet"

"Om de ska användas för att anordnaren ska ringa runt till assistansberättigade för att marknadsföra sig eller försöka få dem att byta anordnare, kan det inte uteslutas att detta kan upplevas som obehagligt för den enskilde. Då kan det antas vara till men för henne eller honom"

Försäkringskassan spår minskade kostnader för assistansen

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2009-2012 (sid 22-24)
Assistansersättningen beräknas öka med drygt fyra miljarder under fyraårsperioden 2009-2012, jämfört med en tidigare beräkning på två miljarders ökning per år.

TEMA- Arbetsmiljölagen

Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"
Citat:

Helena Karnström
"Jag fick uppfattningen att de följde en lista som var mer anpassad för hemtjänst än assistans. Jag nämnde att luftvärmepumpen kunde låta högt, och då undrade de om det var ett problem. Efteråt frågade jag vad som hänt om jag haft en assistent som tyckt att det mesta vara ett problem, inklusive värmepumpen, hade jag fått stänga av den då? Svaret var att jag hade fått ta en diskussion om det"

Susanne Stengård
"Jag förstå att myndigheternas oro eftersom de inte verkar medvetna om vad assistenter gör, arbetsuppgifterna beror ju på hur Helenas liv ser ut, det kan vara allt från husvagnssemester i hennes anpassade husvagn till att assistera vid ett föreningsuppdrag"

Helena Karnström
"Jag vill ta arbetsmiljöansvar och ses som en part som gör det, det är kränkande att från början bli bedömd utifrån något annat"

Susanne Stengård
Fick du veta vilka arbetsuppgifter du förväntas göra när du började arbeta?
- Ja det fick jag, det ska assistent och arbetsgivare alltid komma överens innan anställningen börjar, så att assistenten vet vad som väntar och kan avgöra om han/hon vill ha arbetet"

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

Ytterligare intervjuer om arbetsmiljöfrågor i personlig assistans. Ytterligare artiklar om marknadsföringsmetoder hos assistansföretag. Intervjuer om den kommunala upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet på Gotland

Jämför och välj bland 140 assistansanordnare

Hittills har 140 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor Tillsammans har de 4028 kunder, vilket är 26,1 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 51,7 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror april 2009)

Just nu uppdaterar många anordnare sina profiler vilket gör att antalet anordnare som uppges delta i Assistanskoll tillfälligt kan vara lågt.

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2262 e-postadresser varav ca 270 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.orgSkicka sidan till: