Nyhetsbrev 2009-03-18


TEMA - Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans

Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet" Citat från artikeln

"Redan före den ekonomiska krisen har vi sett hos Försäkringskassan en alltmer snävare tolkning av lagen i riktning mot fysiska behov istället för en helhetssyn där den sökandes egna behov och önskemål om vad han/hon vill använda tiden till står i centrum"

"Det finns alltså inga garantier mot att de tjänstemän som använder "instrumentet" kommer att se mitt liv som en sammansättning av toalettbesök, uppstigning, påklädning, matlagning, städning med mera"

Tidigare artiklar i TEMA-serien

Lennart Jansson, IMS - "instrumentet ska täcka in alla behov som kan berättiga till personlig assistans"
Jonas Franksson, STIL - "Instrumentet riskerar ersätta individens omdöme"

TEMA - Arbetstidslagen, ATL

Den 1 januari 2007 började EG-direktivet om "arbetstidens förläggning i vissa avseenden" att gälla i Sverige. I en artikelserie uttalar sig en rad röster om arbetstidsreglerna och de undantag som möjliggjordes i de senaste kollektivavtalen. Försäkringskassan meddelade nyligen i sin Vägledning om Assistansersättning att de kan anmäla brott mot ATL till Arbetsmiljöverket.

FAKTA om Arbetstidslagarna

Försäkringskassan - "Vi kan anmäla brott mot Arbetstidslagen till Arbetsmiljöverket" Citat från artikeln

"kan en anmälan göras, men det måste alltid göras en sekretessprövning med en bedömning om en anmälan kan leda till "men" för den assistansberättigade"

"Kan ni anmäla även när assistenter arbetar för många timmar i sträck, men utan att arbeta för mycket tid totalt sett?
- Vi har inte beskrivit den situationen, det får bli en bedömning som handläggaren gör, men den omständigheten skulle kunna ingå"

Hanna Kauppi, KFS, - "Hanteringen av Arbetstidslagen borde vara en sak för arbetsmarknadens parter" Citat från artikeln

"Tidigare kunde du kombinera ordinarie arbetstid med jourtid, det gick att arbeta längre perioder utan att det innebar någon fara för säkerheten. Alla parter var nöjda, den assistansberättigade fick större frihet och assistenten kunde arbeta intensivt för att sedan vara ledig en längre period"

Om lagen om arbetstid m.m i husligt arbete.
"Många egna arbetsgivare tycker att detta är bra eftersom det ger andra möjligheter. Samtidigt vill jag säga att det inte innebär att man inte tar ansvar för sina assistenter, överenskommelserna görs alltid i en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ser inte heller mer konflikter eller problem här än när ATL gäller"

Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden" Citat från artikeln

"I vissa fall tvingas assistenterna till deltidsanställningar om det finns många timmar med sovande jour. Vi har inte möjlighet att ge en högre ersättning för jourtimmarna, eftersom nivån fastställs av Försäkringskassans assistansersättning"

"Kan man arbeta flera dygn i sträck i en lokal avvikelse?
- Det är möjligt att det i samband med resor kan uppstå behov att assistent efter schemalagt arbetspass också är schemalagd för jour för att därefter arbeta igen. Det gäller dock att alltid beakta hälsa och säkerhet och att komma överens med facklig organisation lokalt i sådana fall"

Kommunal, Lena Retzius, - "Biståndsbedömarna bör inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar" Citat från artikeln

"KFO och KFS menar att det faktum att jourtiden är inbakad i den totala arbetstiden gör att assistenter tvingas arbeta deltid?
- Ja, det blir ett sorts moment 22 här. Problemet är att biståndsbesluten på Försäkringskassan styr över kollektivavtalen. Biståndsbedömarna borde tänka på att inte bevilja för många jourtimmar i förhållande till vanliga assistanstimmar"

"Kan dygnsvilan vara lägre än 9 timmar?
- Ja, förutsatt att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av elva timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden, vilken kan vara så lång som 12 månader i vissa lokala avtal. Om det händer något oförutsett, kan det alltså hända att du inte får någon dygnsvila alls, men du måste alltid kompenseras med ledig tid efteråt"

Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel
(Två artiklar om arbetstidslagen som publicerades i Stiletten Nr 3 2007 av Kenneth Westberg). Citat från artikeln

Assistent som f-skattar:
"Det ger både mig och min brukare större frihet. Vi kan exempelvis åka bort en helg, annars hade han varit tvungen att ta med två assistenter. Dessutom får jag möjlighet att ha långa perioder av ledighet"

Kommande artiklar

Artikelserie om att det i LSS-kommitténs slutbetänkande föreslås att personer som endast har grundläggande behov inte bör ha personlig assistans.

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

Jämför och välj bland 145 assistansanordnare

Hittills har 145 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 4170 kunder, vilket är 27,2 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 55,6 procent av alla somanlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror jan 2009)

Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2178 e-postadresser varav ca 284 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00,
adolf.ratzka@independentliving.org

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77,
algren.morgan@independentliving.org

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81,
kenneth.westberg@independentliving.orgSkicka sidan till: