Anita Fink Knudsen, KFO - "Assistenter tvingas arbeta deltid när jourtimmarna ingår i den totala arbetstiden"

Anita Fink Knudsen på Arbetsgivarföreningen KFO tycker att undantagen från Arbetstidslagen, ATL, i det senaste kollektivavtalet fungerar bra, men att jourtiden återstår som ett olöst problem.
Hon är samtidigt frågande till Försäkringskassans nya roll att anmäla brott mot ATL till Arbetsmiljöverket.

Problem att jourtiden är inbakad iden totala arbetstiden

Arbetsgivarföreningen KFO kom i det senaste kollektivavtalet överens med Kommunal om ett antal undantag från ATL, dels avvikelser på central nivå som alltid kan göras och dels en möjlighet till lokala avvikelser i avtal mellan arbetsgivaren och det lokala facket.
- Det här var en prioriterad fråga i de senaste förhandlingarna och jag känner mig förhållandevis nöjd med resultatet, utan undantagen hade det varit omöjligt att bedriva en bra assistans.
Ett stort problem återstår dock enligt Anita Fink Knudsen i att jourtimmarna räknas in i den maximala arbetstiden på 48 timmar per vecka. Hon är djupt besviken att detta inte löstes i EU-parlamentet som till skillnad från EU:s ministerråd inte ville lyfta ut jourtiden från den totala arbetstiden.
- I vissa fall tvingas assistenterna till deltidsanställningar om det finns många timmar med sovande jour. Vi har inte möjlighet att ge en högre ersättning för jourtimmarna, eftersom nivån fastställs av Försäkringskassans assistansersättning.

Centrala och lokala avvikelser i KFO:s avtal

I KFO:s kollektivavtal med Kommunal finns det enligt Anita Fink Knudsen dels centrala avvikelser som säger att dygnsvilan under vissa förutsättningar kan vara 9 timmar och veckovilan 24 timmar.
- Utöver detta kan man i lokala avtal bland annat komma överens om längre begränsningsperioder och andra uttag av övertid och mertid.
Kan man arbeta flera dygn i sträck i en lokal avvikelse?
- Det är möjligt att det i samband med resor kan uppstå behov att assistent efter schemalagt arbetspass också är schemalagd för jour för att därefter arbeta igen. Det gäller dock att alltid beakta hälsa och säkerhet och att komma överens med facklig organisation lokalt i sådana fall, säger Anita Fink Knudsen.

Om Försäkringskassans nya roll att anmäla om ATL inte följs

Anita Fink Knudsen är frågande till att Försäkringskassan i sin nya vägledning tar på sig rollen att anmäla till Arbetsmiljöverket om Arbetstidslagen inte följs, hon tycker det borde vara en fråga som hanteras av arbetsmarknadens parter. Hon är särskilt frågande till att Försäkringskassan inte nämner att ATL är dispositiv och att avsteg kan göras i kollektivavtalen.
- Om en anmälan till Arbetsmiljöverket överhuvudtaget övervägs måste Försäkringskassan i det enskilda fallet ha kontrollerat, för det första möjligheten till avsteg i centrala kollektivavtal, för det andra möjligheten till avsteg i lokala avtal mellan Kommunal och arbetsgivaren och för det tredje ha tagit del av innehållet i det lokala avtalet.
Finns det en risk att Försäkringskassan inte är medveten om de avsteg som görs i lokala avtal när de anmäler?
Ja, säger Anita Fink Knudsen.

Anita Fink Knudsen intervjuades av Kenneth Westberg 2009-02-14

Vidare läsning

Kollektivavtal Kommunal - KFO (2007)


Skicka sidan till: