Egenföretagande sätter arbetstidslagen ur spel

Genom att assistansanvändaren är egen arbetsgivare eller att assistenten har en enskild firma går det att ordna så att arbetstidslagen inte gäller för assistenten. F-skattande assistenter är dock ifrågasatta.

Peter Persson och hans assistent om arbetstidsregler

På Nybergs konditori vid Odenplan i Stockholm träffar jag Peter Persson och hans personliga assistent Julia Blomgren. Vi tar plats vid ett bord i ett lugnt hörn av caféet. Peter Persson berättar att han inför nyåret 2007 valde att bli egen arbetsgivare när EU-direktivet om arbetstidslagen började gälla. Nu gäller istället lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete för hans assistenter. Arbetspassen hos Peter Persson kan vara upp till fem dygn i sträck, vilket fungerar även om han har assistans dygnet runt, eftersom assistenten kan sova på natten, berättar han.
- När jag är hos mina föräldrar i Växjö skulle det vara jättejobbigt att ta med två assistenter, istället kan jag ha en person med. På Europaresor är jag borta tre veckor, då har jag tre assistenter med mig som arbetar vart tredje dygn.
Vad hade hänt om det inte gått att ordna?
- Jag hade inte kunnat resa på samma sätt eftersom stora summor gått åt till boenden och mat. Dessutom skulle min vardag begränsas av täta personalbyten. Det är svårt att sätta generella regler för hur mycket det går att kräva av en assistent, det varierar från person till person anser Peter Persson som betonar vikten av hänsyn till varje assistents personliga begränsningar och en öppen och rak kommunikation. Han rekommenderar personer i hans situation att driva assistansen själva, det behöver inte vara så svårt.
- När jag bytte från Särnmark assistans fanns möjligheten att få fortsatt hjälp från Särnmark ekonomiassistans som servar egna arbetsgivare, säger Peter Persson.
För assistenterna innebar det vissa förändringar, berättar Peters assistent Julia Blomgren. Nu får de vända sig till Peter i första hand när det gäller lönefrågor. Men det positiva är att det går att fortsätta och arbeta längre pass.
- Jag vill arbeta långa pass och sedan kunna vara ledig för att plugga eller resa. Jag har aldrig haft ett arbete där jag har haft så stora valmöjligheter, säger Julia Blomgren.

Arbetsmiljöverket om arbetstidsregler

Nästa dag talar jag i telefon med Maria Nyman som är jurist vid Arbetsmiljöverket. Hon bekräftar att den som arbetar i sin arbetsgivares hushåll är undantagen från arbetstidslagen. Då gäller istället lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete.
- Begränsningarna är då minst 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka och en högsta veckoarbetstid på 52 timmar i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

En f-skattande assistent om hur hon undviker Arbetstidslagen

Ett annat sätt att undvika arbetstidslagens följder är om den personliga assistenten har en enskild firma och tar ut sin lön via f-skattsedel. I Stockholm träffar jag Kajsa som egentligen heter något annat men som vill intervjuas anonymt. Hon har företag som hudterapeut, förra året började hon även ta ut sin lön som assistent via f-skatt.
- Det ger både mig och min brukare större frihet. Vi kan exempelvis åka bort en helg, annars hade han varit tvungen att ta med två assistenter. Dessutom får jag möjlighet att ha långa perioder av ledighet.
Hur går det till att ta lönen via f-skatt?
- Till timlönen läggs semesterersättning, sociala avgifter och OB och sedan fakturerar jag summan till assistansföretaget. Av assistanspengen betalas allt ut till min lön utom brukarens handkassa och assistansföretagets avgift.
Kajsa betalar sedan ungefär hälften i skatt. Andra praktiska saker för en egenföretagare är att man själv behöver ordna med försäkring, anmäla rätt inkomst till Försäkringskassan för att kunna få sjukpenning och sätta in pengar till sin pension. Dessutom måste man själv se till att allt sköts på rätt sätt.
- Det är viktigt att ha koll på bokföringen, om du inte är väldigt kunnig bör du ha en revisor, säger Kajsa.

Skatteverket om att en assistent f-skattar

När jag ringer upp Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket, bekräftar hon att det är tillåtet att ta ut lön via en F-skattsedel i en annan verksamhet än den som från början godkänts. Men hon är samtidigt kritisk till att göra så här om anledningen är att komma ifrån arbetstidslagen.
- Du använder ju din F-skattsedel i ett helt annat sammanhang, det tycker jag egentligen inte är riktigt.
Att starta näringsverksamhet enbart som personlig assistent är Pia Blank Thörnroos mer tveksam till, det kan möjligen godkännas om någon arbetar för minst fem olika assistansanvändare som var och en själva avlönar den personliga assistenten.
- Om du däremot arbetar för olika assistansföretag anses du osjälvständig eftersom du arbetar i företaget som andra anställda. Det är likadant med läkare som hyr ut sig till Landstinget, de får inte heller F-skattsedel, säger Pia Blank Thörnroos.

Arbetsmiljöverket om f-skattande assistenter

Även Maria Nyman som är jurist på Arbetsmiljöverket kommenterar f-skattande assistenter. Trots att Skatteverket gett sitt godkännande skulle även Arbetsdomstolen kunna göra en bedömning om du i det läget ska betraktas som egenföretagare eller arbetstagare. Facket kan anmäla ett sådant ärende dit om arbetsgivaren har kollektivavtal, annars kan Arbetsmiljöverket göra det.
Skulle Arbetsdomstolen kunna besluta att arbetstidslagen ska gälla för en personlig assistent som f-skattar?
- Ja, teoretiskt skulle det kunna ske, säger Maria Nyman.

Kenneth Westberg (artikeln publicerades först i Stiletten Nr 3 2007)


"Alla borde omfattas av samma arbetstidsregler!"

Det borde vara likadana arbetstidsregler för alla personliga assistenter. Det anser Göran Fredriksson, VD på Frösunda Assistans. Men det finns inga planer på att ändra lagstiftningen enligt Arbetsmarknadsdepartementet.

Göran Fredriksson, Frösunda Assistans om arbetstidsregler

Jag beger mig till den så kallade Majorsvillan, en gång bostad till officerare på det regemente som fanns i Frösundavik i Solna. Idag har Frösunda assistans sitt huvudkontor här, och Göran Fredriksson tar emot mig och ger sin syn på att det finns två arbetstidslagstiftningar för personliga assistenter.
- För det första är det inte konkurrensneutralt, valfrihet för brukarna förutsätter att det finns flera utförare som spelreglerna är lika för. För det andra är arbetstidslagen, tänkt att vara ett skydd för den anställde. Riskerna är likadana hos brukare som är egna arbetsgivare och samma arbete utförs, då borde samma regler gälla.
Göran Fredriksson ser en risk i att fler brukare blir egna arbetsgivare för att komma undan arbetstidslagen eftersom de inte alltid har samma förutsättningar att fungera som professionella arbetsgivare.
- Assistenternas kompetensutveckling kan bli lidande, yrkesrollen personlig assistent behöver istället utvecklas så att människor stannar i yrket. Göran Fredriksson tycker samtidigt att skärpningen av arbetstidslagen sedan årsskiftet är onödigt hård.
- Den borde vara mer situationsanpassad, nu blir det "one size for all" vilket slår snett. Om brukaren till exempel gör en resa, behövs det nästan ett resande teatersällskap för att leva upp till de nya reglerna.

Arbetsmarknadsdepartementet om arbetstidslagstiftning

Samma dag ringer jag John Wahlstedt, departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som berättar om orsaken till att det finns olika arbetstidslagstiftningar. Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete tillkom 1970 och har sitt ursprung i den så kallade hembiträdeslagen från 1944. Den är ett undantag från den heltäckande arbetstidslag som skapades 1970, ett undantag som bibehölls när nu gällande arbetstidslagen kom 1982.
- Av förarbetsuttalanden framgår att lagstiftaren har ansett att anställningar där arbetet utförs i arbetsgivarens hushåll har en speciell karaktär i jämförelse med andra anställningar. Du befinner dig i arbetsgivarens personliga sfär och därför har man skapat särregler för vissa arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor. Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete har inte samma strikta regelverk som arbetstidslagen utan ger större möjligheter för arbetsgivaren att lägga arbetstiden, enligt John Wahlstedt. Det finns ingen reglering av jourtid, du kan arbeta fler timmar per vecka och veckovilan sätter den yttersta gränsen för arbetspassens längd.
Finns det några planer på att förändra arbetstidslagstiftningen så att alla omfattas av arbetstidslagen?
- Nej, inte i nuläget, däremot finns ett förslag från en utredning om att arbetsmiljölagen ska gälla även för personer som arbetar i arbetsgivarens hushåll, säger John Wahlstedt.

Kenneth Westberg (artikeln publicerades först i Stiletten Nr 3, 2007)


Skicka sidan till: